AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Kowalczyk, 2016-08-18
Żory

Edukacja czytelnicza, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - dyplomowanie

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:
Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz
Nazwa szkoły:
Adres szkoły:
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
Data zakończenia stażu: 31.05.2016
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentacja

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
• Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego. IX 2013 Wniosek o rozpoczęcie stażu oraz opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
2. Pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności. • Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
• Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez indywidualne studiowanie fachowej literatury.
• Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania; organizacja lekcji z ich wykorzystaniem. Na bieżącoCały staż

Potwierdzenia udziałów, certyfikaty

Dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych3. Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
• Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy.
• Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.
• Opracowanie i gromadzenie zestawu nowych pomocy dydaktycznych (np. zbiór dodatkowych ćwiczeń do wykorzystania w czasie zajęć).
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Na bieżąco przez cały okres stażu
4. Organizowanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

• Zaangażowanie uczniów do konkursów rozwijających ich zainteresowania (zgodnie z corocznym kalendarzem imprez).
• Praca z uczniem podczas zajęć dodatkowych. Okres stażu
5. Budowanie własnego warsztatu pracy. • Gromadzenie odpowiedniej literatury.
• Aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.
• Promowanie biblioteki, jej zasobów i usług w środowisku lokalnym. Na bieżąco


6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. • Współorganizowanie Festynu Integracyjnego oraz Dni Otwartych szkoły.
• Fotografowanie imprez szkolnych oraz zamieszczanie zdjęć na stronie szkoły. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej.

• Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
• Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera.
• Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.
• Wyszukiwanie nowości książkowych za pomocą księgarni internetowych w celu wzbogacenia księgozbioru.
• Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego oraz programów edukacyjnych.

• Katalogowanie zbiorów za pomocą programu MOL Optivum w celu tworzenia katalogów elektronicznych.
• Kształcenie u czytelników umiejętności wyszukiwania informacji w elektronicznym katalogu MOL. Okres stażu
2. Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej. • Tworzenie strony internetowej biblioteki szkolnej.
• Korzystanie z elektronicznego dziennika Librus.
• Wyszukiwanie informacji w Internecie na temat nowości książkowych, ofert szkoleń, zmian w ustawach i rozporządzeniach dotyczących pracy nauczyciela bibliotekarza. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. • Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć w bibliotece szkolnej.
• Prowadzenie zajęć otwartych.
• Obserwowanie lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Przekazywanie nauczycielom, za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatora LIBRUS informacji o nowościach wydawniczych i materiałach metodycznych znajdujących się w bibliotece.
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas spotkań zespołu humanistyczno-artystycznego.
• Współorganizowanie konkursów i imprez szkolnych z nauczycielami innych przedmiotów.

Okres stażu
2. Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż • Udostępnianie zgromadzonych materiałów, udzielanie instruktarzy indywidualnych. Według potrzeb
3. Zamieszczenie własnych publikacji w Internecie. • Opublikowanie na portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego i innych opracowań własnych. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie programu zajęć kół zainteresowań. • Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu zajęć kół zainteresowań. Okres stażu
2. Organizacja konkursów i akcji czytelniczych. • Opracowanie scenariuszy konkursów i akcji czytelniczych zgodnym z corocznym kalendarzem imprez. Okres stażu
3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych. • Współpraca z wychowawcami, pedagogami oraz rodzicami.
• Opieka i praca indywidualna z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wprowadzenie elementów biblioterapii. Według potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizacja imprez czytelniczych, wystaw, konkursów we współpracy z innymi placówkami oświatowymi. • Opracowanie scenariuszy imprez, opracowanie scenariuszy wystaw, regulaminów. Okres stażu
2. Aktywowanie uczniów do uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego. • Organizacja wycieczek szkolnych. Okres stażu
3. Promocja biblioteki w środowisku szkolnym. • Umieszczanie wykazu nowości książkowych na stronie internetowej biblioteki.
• Przygotowanie informatorów dotyczących godzin otwarcia i oferty usług bibliotecznych. Na bieżąco


4. Przeprowadzenie akcji „Kiermasz podręczników używanych” • Przeprowadzenie sprawnej akcji sprzedaży podręczników. Co roku

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. • Udział w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach metodycznych. Okres stażu
2. Współpraca z bibliotekami szkolnymi i publicznymi. • Współpraca w sprawie konkursów szkolnych oraz imprez czytelniczych. Okres stażu
3. Współpraca z hurtowniami, wydawnictwami, księgarniami lokalnymi oraz internetowymi. • Pozyskiwanie dla biblioteki nieodpłatnych egzemplarzy książek, czasopism lub innych materiałów.
• Zakup nagród książkowych dla absolwentów. Okres stażu
4. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym . • Udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach. Okres stażu
5. Współpraca z firmą VULCAN. • Dalsza komputeryzacja biblioteki. Wprowadzanie nowych aktualizacji. Okres stażu
6. Współpraca z firmą MOL Optivum. • Zakupy akcesoriów niezbędnych do prawidłowo działającej, skomputeryzowanej biblioteki.

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. • Współpraca z pedagogami szkolnymi, wychowawcami i rodzicami.
• Opis i analiza dwóch przypadków powstałych w bibliotece szkolnej. Okres stażu Opracowane pisemnie dwa problemy edukacyjne.
..................................................
(podpis nauczyciela)Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.