AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Karcz, 2016-06-28
Radom

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na dyplomowanego

- n +


Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii
o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie
te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy
z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami
i środowiskiem lokalnym.Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENiS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. - Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej

- Udział w pracach zespołu wychowawczego.

- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.

- Współpraca z rodzicami. cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych. - Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia
zawodowego(szkolenia
wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne)

- Studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli, m. in. „Matematyka”. cały okres stażu
cały okres stażu3. Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej. - Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

- Praca z uczniem zdolnym.

- Praca z uczniem mającym problemy
w nauce

- Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach.- Pozyskiwanie nagród na
szkolny konkurs matematyczny cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu


zgodnie
z planem konkursów


cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1.2. Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej.

Zamieszczanie na szkolnej
stronie internetowej informacji
i materiałów dotyczących
konkursów matematycznych
- Prowadzenie zajęć
wykorzystując komputer.

- Prowadzenie zajęć wykorzystując
tablicę interaktywną .

- Prowadzenie zajęć wykorzystując
program Testico.

-Opracowywanie prezentacji multimedialnych.

- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów
i rodziców.

- Opracowywanie analizy wyników
po przeprowadzeniu próbnego testu kompetencji dla klas 5.

- Opracowywanie analizy porównawczej próbnego testu kompetencji w klasie 5, próbnego testu w klasie 6 i właściwego w klasie 6.

- Przeprowadzenie i omówienie wyników diagnozy na wejście w klasie 4 oraz na zakończenie w klasie 5.

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy
i umiejętności matematycznych.

- Przygotowanie
i zamieszczanie na stronie
informacji
o organizowanych
konkursach.

- Zamieszczanie na stronie
opracowanych wyników
z konkursów. cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu

Czerwiec 2014Czerwiec 2014
Czerwiec 2015Czerwiec 2014
Październik 2014


cały okres stażu
cały okres stażu

cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom. - Przeprowadzenie dwóch lekcji otwartych
dla nauczycieli.

- Aktywny udział w pracach
zespołu przedmiotowego.

- Przekazywanie wybranych
materiałów zainteresowanym
nauczycielom.

- Prowadzenie zebrań
z rodzicami.

cały okres stażucały okres stażucały okres stażucały okres stażu
2. Upowszechnianie
i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy. - Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.

- Opublikowanie w portalu
internetowym prac
klasowych, kartkówek.

- Opublikowanie na szkolnej stronie www scenariuszy zajęć lekcji matematyki.

- Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)

- Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych, wychowania zdrowotnego (zgodnie z Programem Profilaktyki Szkoły). cały okres stażucały okres stażucały okres stażucały okres stażu

cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. - Opracowanie programu pracy wyrównawczej dla uczniów klasy V.

- Opracowanie programu pracy wyrównującej zaległości przed sprawdzianem kompetencji dla uczniów klasy VI.

- Opracowywanie planu pracy wychowawczo – dydaktycznej - wychowawca klasy do 15.09 każdego roku
do 15.09 każdego rokudo 15.09 każdego roku


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych. - Przygotowywanie
i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych
• Zawody Matematyczne
• Młody Matematyk
• Olimpus
• Kangur
• Matematyczny Zawrót Głowy
• konkurs międzyszkolny dla uczniów klas czwartych

- Zorganizowanie
i prowadzenie społecznych zajęć wyrównawczych.
cały okres stażu
zgodnie z harmonogramem
cały okres stażu
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci. - Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie
z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju cały okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. - Organizowanie uroczystości szkolnych.

cały okres stażu
wg kalendarza uroczystości szkolnych
2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów. - Pedagogizacja rodziców.

- Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.

- Integracja zespołu klasowego cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu
3. Współpraca
z instytucjami samorządowymi. - Nawiązanie współpracy
z Opieką Społeczną, pomoc
w organizacji akcji charytatywnych (zbiórka odzieży itp.)

- nawiązanie współpracy
z Policją, kuratorem sądowym. cały okres stażu

cały okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego. - Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.

- Spotkania i rozmowy
z pedagogiem.

- Obserwacja uczniów.

- Konsultacje z pedagogiem,
psychologiem (w miarę
potrzeb)

- Realizacja zaleceń PPP

- Współpraca z PPP
w Radomiu cały okres stażu
cały okres stażucały okres stażu


cały okres stażu

caly okres stażucaly okres stażu

cały okres stażuPowyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.
.........................
/imię i nazwisko nauczyciela/
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.