AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

ANNA BARTKOWSKA, 2016-06-28
LUBIN

Język angielski, Scenariusze

CConversations – prośba o wyjaśnienie i powtórzenie. Strategie komunikacyjne.

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CZAS ZAJĘĆ: 45 min.

ETAP EDUKACYJNY: IV.0
POZIOM: A2 / B1

TEMAT ZAJĘĆ: Conversations – prośba o wyjaśnienie i powtórzenie. Strategie komunikacyjne.

MATERIAŁY:
• Książka ucznia: Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Longman. (str. 28)
• Kserokopia z książki ucznia: New Matura Success. Pre -Intermediate. (str. 90)
• Kserokopia z ćwiczeń ucznia: New Matura Success. Pre-Intermediate. Workbook. (str. 77)
• CD 4: nagranie nr 4.3, 4.4, 4.6

FORMY PRACY: praca indywidualna, praca w parach

METODA: aktywizująca, komunikacyjna

TECHNIKI: burza mózgów, prezentacja

MOŻLIWE TRUDNOŚCI: niektórzy uczniowie mogą mieć trudności w mówieniu o własnych doświadczeniach, mogą mieć problemy z odpowiedziami do wysłuchanego materiału, mogą mieć problemy ze słownictwem i nadużywać j. polskiego podczas przygotowywania scenki

CELE:
Cele poznawcze:
• poszerzenie i utrwalenie słownictwa związanego z Internetem i komputerem
• poszerzenie i utrwalenie funkcji językowych takich, jak prowadzenie dyskusji i udział w rozmowie: prośba o wyjaśnienie, powtórzenie, wyrażanie wahania się, uprzejme włączenie się do rozmowy
Cele kształcące:
• rozwijanie sprawności płynnego posługiwania się językiem angielskim: uczeń dyskutuje na temat korzystania z komputera, wyraża opinię i ją uzasadnia, reaguje na argumenty innych osób, opisuje zdjęcie i wypowiada się na temat związany przedstawioną sytuacją, przekazuje informacje na temat zakupów w internecie na podstawie zdjęcia
• kształtowanie umiejętności rozumienia ze słuchu: uczeń wybiera właściwe informacje, rozumie związki między częściami dialogu, dobiera zwroty
Cele wychowawcze:
• kształcenie umiejętności uczestnictwa w dialogu
• doskonalenie umiejętności pracy w parach
PRZEBIEG LEKCJI:

ETAP 1:
Czynności organizacyjne:
• Powitanie, sprawdzenie obecności

ETAP 2:
Wprowadzenie:
• Podanie tematu lekcji:

Conversations – prośba o wyjaśnienie i powtórzenie. Strategie komunikacyjne.

• Podanie ogólnego celu lekcji

ETAP 3:
Realizacja tematu:

• Zadanie 1 (opis ilustracji):

1. Zapisanie pytań na tablicy
- N zapisuje pytania na tablicy, według których powinno się opisywać ilustrację.
Who is in the photo?
Where is she?
What is she doing?
How is she feeling?

2. Rozgrzewka umysłowa
- N przedstawia polecenie.
- Uczniowie wymieniają wszystkie słówka i zwroty kojarzone z danym zdjęciem zgodnie z tematyką pytań.

Technika: „burza mózgów”, praca w parach (czas: 30 s)

3. Zaprezentowanie i porównanie wyników na forum
- N podsumowuje i porządkuje informacje udzielone przez U oraz wymienia wyrażenia, których uczniowie nie powiedzieli.

Przykłady: a girl, a woman, young, happy, smiling, computer, living-room, credit card, surf the Net, shopping online shopping for gifts/presents family/friends, bargain/special offers, Christmas tree in the background, Christmas time

3. Odpowiadanie na pytania
- Wyznaczeni lub chętni uczniowie odpowiadają na pytania N związane z sytuacją przedstawioną na ilustracji.

Czy lubisz korzystasz z komputerów? Jak dużo czasu spędzasz surfując po Internecie?
Do you like using computers?
How much time do you spend surfing the Net?

• Zadanie 2 (Rozumienie ze słuchu)

1. Zapoznanie się z poleceniem zadania
- U zapoznają się z poleceniem. W razie konieczności N wyjaśnia polecenie.

2. Odczytanie pytań
- Przed wysłuchaniem nagrania N upewnia się czy pytania są zrozumiałe dla U i wyjaśnia nieznane słowa lub zwroty wymienione w ćwiczeniu.

Zwroty: radio phone-in programme (= a radio or television programme in which listeners' or viewers' questions, comments, etc, are telephoned to the studio and broadcast live; a program during which well-known people discuss a topic or answer questions), caller, buy online, shopping online

3. Wysłuchanie nagrania
- U słuchają nagrania tylko RAZ w celu wybrania właściwych odpowiedzi.

4. Sprawdzenie odpowiedzi
- Chętni lub wyznaczeni U prezentują odpowiedzi.
Odp: 1 c, 2 b

• Zadanie 3 (Matura Speak Out/ Rozumienie ze słuchu i mówienie)

1. Zapoznanie się z poleceniem zadania
- U zapoznają się z poleceniem. W razie konieczności N wyjaśnia polecenie.

2. Analiza zwrotów maturalnych
- N wraz z U analizują zwroty związane z wyjaśnianiem, powtórzeniem, wyrażaniem wahania się, uprzejmym włączeniem się do rozmowy
- N wyjaśnia, że są to ważne zwroty używane podczas ustnego egzaminu maturalnego
(Prośba egzaminatora o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii; nie zgadanie się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie; prośba o powtórzenie pytania i wytłumaczenie wyrazu, zastanawianie się i granie na czas .

Słówka: encryption

3. Słuchanie nagrania
- U słuchają nagrania RAZ w celu zaznaczenia zwrotów, które usłyszą w nagraniu.

3. Sprawdzenie odpowiedzi
- Chętni lub wyznaczeni U prezentują odpowiedzi.
Odp: I’m not sure … , What do you mean? What do you mean by…, Well, you see …, I’m not sure…, I’m sorry…,Could you say…, That’s very …, Excuse me …,

• Zadanie 4 (Rozumienie ze słuchu i mówienie)

1. Zapoznanie się z poleceniem zadania
- U zapoznają się z poleceniem. W razie konieczności N wyjaśnia polecenie.

2. Słuchanie nagrania i ćwiczenie wymowy
- U słuchają nagrania i zwracają uwagę na odpowiednią wymowę i intonację. U powtarzają zwroty wspólnie a następnie U wyznaczeni przez N.
Zwroty: 1. What do you mean by ‘processor’? 2.Well, you seem the thing is … 3. Let me think... 4. I didn’t catch what you said. 5. Could you repeat that, please? 6. That’s very interesting but you haven’t answered my question! 7. I’d just like to say that most of my friends download films.

• Zadanie 6 ( Mówienie)

1. Zapoznanie się z poleceniem zadania
- U zapoznają się z poleceniem. W razie konieczności N wyjaśnia polecenie.

2. Uzupełnianie dialogu
- N prosi uczniów, aby skupili się na pierwszej części dialogu. Zadaje pytanie co osoba B robi (Interrupting). U wskazują odpowiedni zwrot w ramce Matura Speak Out (Osoba B nie zgadza się Osoba A nie powiedziała niczego interesującego, więc najlepszym zwrotem w tej sytuacji jest That’s true, but …)
- U wykonują dalsza część zadania (samodzielnie).

2. Zaprezentowanie i porównanie odpowiedzi na forum
- Chętni lub wyznaczeni U prezentują odpowiedzi. N zwraca uwagę na odpowiednia wymowę i intonację.
Odpowiedzi: 1. That’s true but … 2. I’m not sure I understand. What do you mean? 3. Well, you see …the thing is … 4. Sorry, I didn’t catch what you said. Could you say it again, please? 5. I’m not sure really …

3. Przedstawienie innych zwrotów.
- N omawia z U inne przykłady zwrotów maturalnych używanych w prezentowanych sytuacjach
(Repetytorium Maturalne str. 28)

• Zadanie 8 (Mówienie)
1. Zapoznanie się z poleceniem zadania
- U zapoznają się z poleceniem. W razie konieczności N wyjaśnia polecenie.
- N wyjaśnia nieznane słowa lub zwroty wymienione w ćwiczeniu.

2. Rozmowa z odgrywaniem roli.
- U pracują w parach. Zadaniem U jest ułożenie dialogu na temat „Computers are bad for young
people” zgodnie z zasadami zaprezentowanymi podczas lekcji. U wzorują się na przykładowym dialogu z poprzedniego zadania oraz korzystają z nowo poznanych zwrotów maturalnych. Słowa
znajdująca się na liście pod poleceniem mają być wykorzystane jako argumenty.
- N chodzi po klasie i monitoruje ćwiczenie. W razie konieczności udziela pomocy.
Przykład zadania maturalnego: Negocjowanie
Gościsz u siebie kuzyna z Irlandii, który całe dnie spędza na surfowaniu po internecie. Zamierzasz przeprowadzić z nim rozmowę na ten temat.
• Spróbuj go przekonać, że powinien ograniczyć spędzanie czasu w ten sposób.
• Odrzuć jego argumenty (przedstawia, co robi za pomocą komputera i dlaczego jest to dla niego tak ważne)
• Zaprezentuj mu inne zagrożenia związane z korzystaniem komputera

3. Prezentacja .
- U odgrywają role na forum klasy.
(w razie braku czasu ćwiczenie zostanie zadane jako praca domowa)

ETAP 4

Podsumowanie lekcji:
• Wnioski
- U próbują sformułować wnioski odpowiadając na pytania: Czego nauczyliśmy się dzisiaj? Co umiem teraz zrobić?
• Praca domowa
- N zadaje pracę domową: ćwiczenie 1 str. 77 z zeszytu ćwiczeń utrwalające poznaną konstrukcję.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.