AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Janik-Krystowska, 2016-06-16
Wrocław

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na mianowanego

- n +

Nauczyciel kontraktowy
Dr Anna Janik-Krystowska

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazwa placówki: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Leonardo da Vinci
Czas trwania stażu: 1 rok i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2016.
Opiekun stażu: mgr Teresa PancewiczZadania do realizacji wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu
pracy, dokonywania
ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich
skuteczności i dokonywania
zmian w tych działaniach;
1. Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad
współpracy,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
stażu i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
(konsultacja, opracowanie konspektów,
analiza i ocena przebiegu zajęć),
- określenie mocnych i słabych stron własnej
działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
przyrodnika:
- analiza i wybór programu nauczania przyrody
w oparciu o merytoryczne jego wartości,
-praca metodą projektu, pt. ,,Kuchnie świata” wspólnie z mgr Małgorzatą Koronkiewicz-Hupajło
wrzesień 2014


wrzesień 2014
wrzesień 2014
raz w miesiącu
w ciągu roku szkolnego

w ciągu roku szkolnego

w okresie stażu
w okresie stażu

kontrakt
plan
zawodowego
harmonogram spotkań
konspekty, wnioski
z obserwacji
konspekty, scenariusze
zajęć, notatka
notatka

notatka, tytuł wybranego
programu nauczania
- sprawowanie opieki nad pracownią
przyrodniczą (estetyczne i funkcjonalne
urządzenie pomieszczenia, zabieganie
o pozyskiwanie nowoczesnych pomocy
dydaktycznych),
- opracowanie własnych pomocy dydaktycznych
(plansze, rekwizyty, modele, zdjęcia i
gazetki),
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi
do realizacji zajęć (m. in. stosowanie metod
aktywizujących, elementów oceniania
kształtującego).
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej –
m. in. dzienników lekcji, zajęć pozalekcyjnych,
konspektów i scenariuszy zajęć.

4. Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego
na stronie internetowej,
- publikacja scenariuszy lekcji.

5. Udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego – pracach zespołu przedmiotowego,
konferencjach, seminariach, szkoleniach,
kursach, warsztatach, studiach podyplomowych. Studia podyplomowe ,, Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej”. Zastosowanie wiedzy w konkursach i pogadankach o zdrowym żywieniu.
6. Aktywna praca w ramach Rady Pedagogicznej,
-praca w zespołach do zadań krótkoterminowych zadaniowych i problemowych.
7. Prace w Komisji Wnioskowej, Zespole Przedmiotowym i Zespole Naprawczym po Teście Szóstoklasisty
cały okres stażu
cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażu2014/2016
cały okres stażucały okres stażu2014-2015

notatka, zdjęcia
notatka, zdjęcia


notatka, konspekty
i scenariusze zajęć


notatka, sprawozdania
z działalności kół

potwierdzenie – adres
strony internetowej

potwierdzenie – adres
strony internetowej

zaświadczenia, certyfikaty,
dyplomy

dyplom§ 7ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb
rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska
lokalnego oraz
współczesnych problemów
społecznych i
cywilizacyjnych

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Udział w programach profilaktycznych
i wychowawczych szkoły.
2. Praca z uczniem słabym (pomoc przy odrabianiu zadań domowych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody).
3. Praca z uczniem zdolnym (kółko przyrodnicze).

4. Rozmowy z rodzicami dzieci mających kłopoty z zachowaniem, sprawiających trudności wychowawcze prowadzące do wspólnych wniosków dotyczących postępowania z dziećmi.

Analiza osiągnięć uczniów, opracowanie programów naprawczych;
5. Współpraca z Samorządem Szkolnym w organizacji [pozalekcyjnych form nauczania np. organizacja Dnia Ziemi, uczenie przez zabawę.
6. Organizacja imprez ekologicznych. Robimy roboty ze śmieci, ozdoby ,

7.Organizacja i udział w imprezach i uroczystościach szkolnych (m. in. Szkolny Dzień Nauki).
8. Przygotowanie i wspieranie uczniów uczestniczących w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. Konkurs Panda , konkurs kulinarny
Projekty autorskie wraz z Malgorzatą Koronkiewicz -Hupajło o Chinach oraz ,, Przyroda historią pisana”.
Lekcje z doświadczeniami, wykłady rodziców i zaproszonych gości. Współpraca z ośrodkiem dla dzieci głuchych w tym warsztaty ,,Wszyscy jesteśmy tacy sami”.

cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu
cały okres stażucały okres stażucały okres stażu
potwierdzenia, notatki

sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych

potwierdzenie, sprawozdanie z działalności koła przyrodniczego, program koła

wychowawcze plany naprawcze ,notatkipotwierdzenie
dyplomy, zdjęciapotwierdzenie przez opiekuna stażu


potwierdzenie przez opiekuna stażu


§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z zagadnieniami: awansu zawodowego, nowej podstawy programowej, pracy nauczyciela przyrody, działalności wychowawczej. Librus, youtube, krótkie filmiki.
2.

2. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej:
- komunikowanie się z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami, przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, Facebook. Dokumentacja doświadczeń .

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych materiałów dydaktycznych, sprawdzianów, dyplomów, dokumentacji, scenariuszy i konspektów lekcji
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
notatki
notatki
środki dydaktyczne,
dyplomy, scenariusze i konspekty


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
czytanie publikacji książkowych, artykułów z czasopism.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Analiza zaleceń poradni i stosowanie wniosków w praktyce. Program wychowawczy

3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, takimi jak:, Policja, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna

4. Zachęcanie uczniów do bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym w środowisku lokalnym. Akcja pt. ,,Mała pomoc wielki uczynek” na rzecz wolontariatu. Zbiórki dla zwierząt, aukcje, prezenty.cały okres stażu
cały okres stażucały okres stażu
cały okres stażu
notatki
notatka , potwierdzenienotatka , potwierdzenie
zaświadczenie, certyfikaty, dyplomy

notatka
§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż 1. Analiza przepisów prawa oświatowego ustaw i rozporządzeń
.
2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Plan Rozwoju Szkoły, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania).

3. Współorganizowanie wycieczek.

4. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych cały okres stażu


cały okres stażu
cały okres stażu

cały okres stażu notatka


notatka
karty wycieczek

potwierdzenia


Zatwierdzam do realizacji


(miejscowość, data )
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.