AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Siewiera, 2016-06-07
Kołobrzeg

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na drodze awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego


Imię i nazwisko: Aleksandra Siewiera
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Wymagania wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia 14.11.2007r. Zadania Sposób realizacji wymagań Termin realizacji Sposób dokumentowania
§8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Samodzielne rozbudowanie warsztatu pracy


Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowegoEwaluacja własnych działań
Podwyższanie jakości własnej pracy poprzez doskonalenie wewnętrzne


Ukończenie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami placówki i specyfiki pracy z dziećmi o SPE
Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych
Opieka nad salą i gabinetem przedszkolnym Tworzenie pomocy terapeutycznych przeznaczonych do nauki i terapii dzieci niepełnosprawnych
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego dla przedszkola.
Studiowanie literatury dotyczącej posiadanych wad rozwojowych dzieci


Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego
poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
opracowanie planu rozwoju zawodowego,
dokumentowanie realizacji planu rozwoju,
sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie półrocznych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego
Określenie mocnych i słabych stron własnej pracy


Uczestniczenie w szkoleniowych radach
Udział w szkoleniach, kursach, superwizjach organizowanych przez stowarzyszenia i gabinety pomagające osobom z autyzmem

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
1. kursach (wzbogacających tematykę pracy z dziećmi o spe),
2. warsztatach,
3. konferencjach (pogłębiających ogólną wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz powinności nauczyciela wychowawcy)

Według harmonogramu imprez
Wzbogacanie sali w nowe pomoce, kąciki zainteresowań, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej
Zorganizowanie wycieczki turystyczno – krajobrazowej na Ziemi kołobrzeskiej
systematycznie
wg potrzeb


na bieżąco
IX 2012Wg potrzebWg oferty szkoleniowejWedług harmonogramu Zaświadczenia, materiały szkoleniowe


Plan rozwoju, sprawozdania
Co pół roku
Protokół RP
zaświadczenia


§8 ust. 2 pkt. 2


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Wykorzystanie technologii w pracy dydaktyczno-terapeutycznejWykorzystanie Internetu jako źródła informacji

Poszukiwanie
i stosowanie w procesie nauczania skutecznych metod aktywizujących.

Opracowanie materiałów i dokumentów okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej

Korzystanie z komputera w opracowywaniu scenariuszy zajęć, kart pracy i dokumentowania efektów własnej pracy

Udział w internetowych portalach dyskusyjnych dla nauczycieli; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Publikacje w Internecie: plan rozwoju zawodowego, scenariusze imprez przedszkolnych.

Korzystanie z nośników optycznych (DVD,CD) w pracy z dziećmi
Na bieżąco


systematycznie


w ciągu trwania stażu


Spis wykorzystanych stron

Według potrzeb§8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Praca na rzecz rady pedagogicznej


Pełnienie funkcji opiekuna stażu


Przygotowanie zajęć otwartych dla nauczycieli mianowanych i nauczycieli kontraktowych Prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla innych nauczycieli,

Udostępnianie chętnym nauczycielom własnych opracowań (pomoce dydaktyczne, scenariusze uroczystości),

Projektowanie scenografii na uroczystości szkolne, pomoc nauczycielom w przygotowywaniu dekoracji do różnych inscenizacji,

Przygotowanie wystąpienia (pogadanki)i ulotek informacyjnych na zebrania rodziców,
Prowadzenie zajęć pokazowych dla rodziców
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej

Prowadzenie zajęć otwartych i rad szkoleniowych dla nauczycieli

Opracowanie harmonogramu współpracy metodologicznej i merytorycznej Na bieżąco


Według potrzeb


Na bieżąco Sporządzanie bieżącej dokumentacji§8 ust. 2 pkt. 4 a


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu


Opracowanie programu wynikającego z potrzeb przedszkola Pedagogizacja rodziców-gazetka ścienna, spotkania ze specjalistami
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści

Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii „Cała Polska czyta Dzieciom”

Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola

Opracowanie regulaminów konkursów: plastycznych, recytatorskich itp.
Wdrożenie programu antytytoniowego dla dzieci w wieku przedszkolnym
Cały okres trwania stażu


W trakcie stażu Gazetka ścienna, potwierdzenie dyrektora

Zgromadzone materiały, programy i dokumenty przedszkolne
§8 ust.2 pkt. 4d

uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym, Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w stopniu zaawansowanym Udział w kursie językowym certyfikat
§8 ust.2 pkt. 4e


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. Współpraca ze szkołami podstawowymi w Kołobrzegu
Współpraca z Nadleśnictwem Powiatowym
Współpraca z gabinetem stomatologicznym
Współpraca z wydawnictwem Nowa Era
Współpraca z Powiatową Komendą Policji
Współpraca z PPP
Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci Nawiązanie współpracy z przedstawicielami policji, prowadzenie stałej wymiany informacji, pomocnych w wychowaniu komunikacyjnym
pogadanki na temat profilaktyki higieny jamy ustnej,
zorganizowanie konkursu na temat zdrowego stylu życia i odżywiania się
Zorganizowanie akcji „ Niewidzialna Ręka”
Pomoc dzieciom z problemami psychologicznymi i pedagogicznymi
Organizowanie międzyprzedszkolnych konkursów
Okres stażu


Zgodnie z potrzebami
Zaświadczenia, podziękowania
świadectwa,


Potwierdzenie dyrektora
§8 ust. 2 pkt. 4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach,turniejach
Organizowanie wystaw prac dzieci
Współorganizowanie akademii środowiskowych
Pozyskiwanie środków finansowych Umieszczenie planu rozwoju w Internecie
Gromadzenie prac dzieci i prezentowanie ich na forum przedszkola, oraz na stronie internetowej
Wykonanie dekoracji na uroczystości i imprezy
w okresie trwania stażu
§8 ust. 2 pkt. 5


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych Określenie problemu
Krótka charakterystyka problemu
Skonstruowanie indywidualnego planu pracy korekcyjno-wyrównawczego
Wdrażanie oddziaływań przewidzianych planem
Efekty oddziaływań
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe W okresie trwania stażu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.