AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Mielczarek, Maria Hajda, Janina Oc
Lekcja wychowawcza, Program nauczania

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krupskim Młynie na lata 2002 - 2003

- n +

Program profilaktyki
Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego
w Krupskim Młynie
na lata 2002 - 2003

Program profilaktyki jest spójny z realizowanym programem wychowawczym szkoły.
Diagnoza środowiska szkolnego została opracowana na podstawie:
a) rozmowy kierowanej w klasach I-III,
b) ankiet dla uczniów w klasach IV-VI,
c) ankiet dla rodziców,
d) ankiet dla nauczycieli,
e) obserwacji zachowań uczniów,
f) rozmowy z dzielnicowym,
g) rozmowy z higienistką szkolną,
Na podstawie opracowanych narzędzi badawczych wyłonione zostały następujące obszary zagrożeń występujących w naszej szkole:
OBSZAR I - AGRESJA
OBSZAR II - BEZPIECZEŃSTWO: W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ
OBSZAR III - SPĘDZANIE WOLONEGO CZASU
OBSZAR IV - ZAGROŻENIE UZALEŻNIENIAMI
OBSZAR I - AGRESJA
Cele:
 • wzajemne poznanie się,
 • budowanie zaufania,
 • rozwijanie ambicji,
 • nauka umiejętności komunikowania się,
 • dostrzeganych mocnych stron ucznia,
 • kształcenie umiejętności kontroli własnego zachowania,
 • budowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami,
 • nauka zachowań asertywnych,
 • umiejętność samooceny, rozwijania pracy nad sobą,
 • szanowanie praw innych i własnych,
 • kształcenie umiejętności rozróżniania dobra od zła,
 • szanowanie mienia społecznego i prywatnego.
  Zadania:
  1. Stworzenie w szkole atmosfery poczucia bezpieczeństwa.
  2. Otoczenie troską dzieci słabszych.
  3. Tworzenie więzi koleżeńskich, integracja grup klasowych.
  4. Rozpoznawanie przyczyn konfliktów i problemów.
  5. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów i konfliktów.
  6. Uczenie przestrzegania praw innych i własnych.
  7. Uczenie szacunku do mienia społecznego i prywatnego.
  8. Praca nad wyeliminowaniem wulgaryzmów ze słownictwa uczniów.
  Formy realizacji
  1. Systematyczne prowadzenie przez cały rok szkolny zajęć kształcących i rozwijających powyższe cele:
  - w klasach I-III kręgów edukacyjno-wychowawczych,
  - w klasach IV-VI godzin do dyspozycji wychowawcy.
  2. Przestrzeganie praw i obowiązków.
  3. Aktywne dyżury nauczycieli zgodnie z grafikiem.
  4. Zorganizowanie dodatkowych dyżurów w szatni przed lekcjami.
  5. Sprowadzanie uczniów wszystkich klas do szatni po ukończonych lekcjach.
  6. Układanie grafiku dyżurów za nieobecnych nauczycieli.
  7. Przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego warsztatów na tematy związane z samooceną i poczuciem własnej wartości.
  8. Przeprowadzenie pogadanek z rodzicami na temat zachowania dzieci na przystankach autobusowych.
  9. Nawiązanie współpracy z dzielnicowym w zakresie bezpieczeństwa na przystankach autobusowych.
  10. Organizowanie dni pod hasłem: " Jestem miły i kulturalny wobec innych".
  OBSZARU - BEZPIECZEŃSTWO: W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ
  Cele:
 • zapoznanie z różnymi rodzajami zagrożeń,
 • uczenie dzieci dbałości o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych,
 • uświadamianie skutków niebezpiecznych zabaw i zachowań,
 • wdrażanie do współodpowiedzialności za bezpieczeństwo,
 • umiejętność szukania pomocy u innych osób i w odpowiednich instytucjach,
  Zadania
  1. Nauczenie podstawowych zasad korzystania ze środków komunikacji publicznej.
  2. Przestrzeganie zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.
  3. Organizowanie zabaw grupowych na długich przerwach dla klas I-III.
  4. Nauczanie dzieci dostrzegania i reagowania na zagrożenie ze strony obcych.
  5. Rozpropagowanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy od innych osób lub instytucji.
  Formy realizacji:
  1. Bieżące usuwanie usterek zagrażających bezpieczeństwu.
  2. Przeprowadzenie pogadanek z rodzicami na temat bezpiecznej drogi do szkoły i z powrotem.
  3. Przeprowadzanie systematycznych zajęć edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa przez wychowawców i specjalistów.
  4. Przygotowanie spektaklu edukacyjnego "Rady nie od parady".
  5. Przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem kaset video.
  6. Organizowanie cyklu różnorodnych konkursów dotyczących bezpieczeństwa.
  7. Wykonanie gazetek informacyjnych o wspierających instytucjach.
  OBSZAR III - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU
  Cele:
 • wdrażanie do troski o własne dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe,
 • rozwijanie zainteresowań i hobby,
 • uczenie spędzania wolnego czasu,
  Zadania:
  1. Nauczenie spędzania wolnego czasu zgodnie z zasadami higieny psychicznej i fizycznej.
  2. Skierowanie uwagi uczniów na działania pożyteczne, dające radość z życia i zadowolenie z siebie.
  3. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
  Formy realizacji:
  1. Zorganizowanie kół zainteresowań.
  2. Organizowanie imprez klasowych, szkolnych i międzyszkolnych zgodnie z planem pracy wychowawcy.
  3. Przeprowadzenie zajęć przez psychologa na temat "Jak sobie radzić ze stresem?".
  4. Podjęcie współdziałania ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy GOPS-ie w Krupskim Młynie - udział w zajęciach świetlicy, wyjazdy na basen.
  5. Kontynuowanie współpracy z GOK-iem w Krupskim Młynie.


  OBSZAR IV - ZAGROŻENIA UZALEŻNIENIAMI
  Cele:
 • wdrażanie do samooceny,
 • uświadamianie własnych emocji, o umiejętność odmawiania,
 • uczenie kontroli zachowania się w określonych sytuacjach,
 • wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność dokonywania własnych wyborów,
 • uczenie zdrowego trybu życia.
  Zadania:
  1. Uświadamianie uczniom zagrożenia uzależnieniami.
  2. Uświadamianie skutków podejmowanych decyzji i wyborów: przyczyna -skutek.
  Formy realizacji:
  1. Godziny do dyspozycji wychowawcy i kręgi edukacyjne- wychowawcze przeprowadzane zgodnie z planem na temat zagrożeń
  2. Pogadanki i dyskusje przeprowadzane na lekcjach oraz w ramach ścieżki prozdrowotnej.
  3. Udział uczniów w spektaklu edukacyjnym o treściach profilaktyki.
  4. Spotkanie z dzielnicowym: "Bezpieczne wakacje" - pogadanka o zagrożeniach w czasie wakacji.
  5. Ankietowanie uczniów.
  EWALUACJA
  1. Ankietowanie (wszystkich środowisk: uczniów klas I-III, uczniów klas IV-VI, rodziców, nauczycieli).
  2. Rozmowy.
  3. Obserwacja zachowań uczniów.
  4. Analiza dokumentacji własnej wychowawcy, pedagoga, szkoły.


  Ewaluacje będzie przeprowadzana w każdym roku szkolnym w miesiącu kwietniu zgodnie z planem wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.


  Program został opracowany przez zespół nauczycieli w składzie:

  nauczyciel nauczania zintegrowanego - mgr Maria Mielczarek
  nauczyciel nauczania zintegrowanego - p. Maria Hajda
  nauczyciel j. angielskiego - p. Janina Ochmann

  Rada Pedagogiczna uchwałą nr 4/2002/2003 z dnia 18 listopada 2002r. zatwierdziła do realizacji dla Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krupskim Młynie

  Program pozytywnie zaopiniowali: Przewodniczący Rady Rodziców oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

  Opracowanie: mgr Maria Mielczarek, Maria Hajda, Janina Ochmann

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1328


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.