Katalog

Katarzyna Jachacy, 2016-06-01
Duczki

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W KLASACH I- III NA ROK SZKOLNY 20142015

- n +

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W KLASACH I- III
NA ROK SZKOLNY 20142015

Opiekun:
Katarzyna Jachacy

Samorząd Uczniowski jest jedną z licznych organizacji, która w istotny sposób wpływa na życie szkoły. Rozwijanie samorządności wśród uczniów młodszych klas powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie rozwijamy postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kierować życiem ludzi w sposób demokratyczny. Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla odmienności przekonań, otwartości, pozyskiwania sojuszników działań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności- klasy, szkoły, miasta, gminy, powiatu, kraju.
Ten rodzaj działalności dzieci stanowi istotny element modelowania współczesnej szkoły. Dlatego właśnie już od najmłodszych lat przygotowujemy uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu.
W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele klas II-III
Cel główny
 Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas II- III
Cele szczegółowe
 Reprezentowanie ogółu uczniów klas O - III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach
 Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. Wzmacnianie poczucia więzi z własną szkoła i dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej.
 Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły
 Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
Założenia:
 Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 Prowadzenie tablicy informacyjnej, sporządzanie gazetek okolicznościowych,
 Organizacja i udział w akcjach charytatywnych, organizacja konkursów
Metody pracy: rozmowa, dyskusja, pogadanka, praktycznego działaniaPlanowane działania SU w poszczególnych miesiącach
roku szk. 2014/2015

TERMIN ZADANIA SPOSÓB
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI


WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego


Przygotowanie gazetki okolicznościowej pt. „Witajcie w szkole”.

Katarzyna Jachacy – opiekun SU


Organizacja pracy Samorządu - przygotowanie do pełnienia określonych ról, funkcji w społeczności szkolnej.

Redagowanie strony internetowej


Zapoznanie z opiekunami samorządu.

Wybory do Samorządu. (spotkanie z przedstawicielami klas w celu wyłonienia w toku głosowania członków samorządu uczniowskiego.

Wybór uczniów do poszczególnych sekcji (informacyjnej, plastycznej)

Ustalenie zadań do pracy w poszczególnych miesiącach w roku szkolnym 2013/2014
Ułożenie planu pracy samorządu
Ustalenie terminów spotkań SU z opiekunem – według potrzeb
Uzupełnianie wiadomości na stronie internetowej (na bieżąco)

Katarzyna Jachacy – opiekun SU


Ważne informacje dla społeczności szkolnej i rodziców Umieszczenie planu pracy SU kl. I – III na szkolnej stronie internetowej
opiekun SU


Żegnamy lato

Przygotowanie gazetki okolicznościowej pt. „Wspomnienia z wakacji”

Samorząd uczniowski,
opiekun

Witamy jesień
Powitanie jesieni „ Witamy jesień w kolorach czerwieni i pomarańczy”. Uczniowie 23 IX wybierają czerwony i pomarańczowy kolor ubrań
Samorząd uczniowski, wychowawcy klas,
PAŹDZIERNIK
PAŹDZIERNIK

Dzień Uśmiechu
(4 października)


Uczniowie wykonują i przypinają do ubrań uśmiechnięte buźki, tego dnia jesteśmy dla siebie szczególnie mili, częściej się uśmiechamy
Samorząd uczniowski, uczniowie i wychowawcy klas
Znamy nasze prawa i obowiązki Przygotowanie gazetki stałej pt. „ Katalog praw i obowiązków ucznia” Samorząd Uczniowski


Dzień Edukacji Narodowej
Przygotowanie okolicznościowej gazetki na szkolnym korytarzu.
Życzenia dla nauczycieli, przygotowanie kartek okolicznościowych

Konkurs plastyczny - wykonanie przez uczniów portretów swoich wychowawczyń „Portret mojej Pani” – wywieszenie prac na korytarzu

Samorząd Uczniowski, opiekun,
uczniowie wszystkich klasPasowanie pierwszoklasistów

Pomoc organizacyjna w przygotowaniu ślubowania uczniów klas pierwszych
Samorząd Uczniowski

Patron naszej szkoły –włączenie się w obchody Dnia Papieskiego

Przygotowanie gazetki okolicznościowej
pt. ,,Z Wadowic do nieba”.

Samorząd Uczniowski
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Włączenie się do akcji „ Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” – pomoc w organizacji spotkań z przedstawicielami policji
Opiekun Samorządu Uczniowskiego, pedagog szkolnyLISTOPAD
Święto Zmarłych (ostatni tydzień października)

Wykonanie gazetki okolicznościowej pt. ,,Dla tych, którzy odeszli…’’

Samorząd Uczniowski

Święto Niepodległości Wykonanie gazetki tematycznej na korytarzu.
Dzień z kotylionem w barwach narodowych lub wstążeczką biało-czerwoną
- Konkurs na klasę wystrojoną w barwy i symbole narodowe
Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas, uczniowie

Akcja ,, Góra grosza’’


Reklama ogólnopolskiej akcji na rzecz rodzinnych domów dziecka.
Wyznaczenie osób do zbiórki pieniędzy, komisyjne przeliczenie pieniędzy
i przekazanie ich Towarzystwu
Nasz Dom.
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem SU

Akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”

Zbieranie karmy dla psów, koców, kołder , zabawek, itp. dla schronisk znajdujących się w okolicy
Samorząd Uczniowski wychowawcy, uczniowie

Dzień z Pluszowym Misiem w szkole
Obchody Dnia Pluszowego Misia ( 25 XI) – w tym dniu uczniowie przynoszą do szkoły swoje ulubione pluszaki, czytają w klasie fragmenty książek, opowiadań o misiach
Samorząd Uczniowski wychowawcy, uczniowie

GRUDZIEŃ Mikołajki w naszej szkole
„Mikołajkowe szaleństwo czapkowe” – tego dnia ubieramy czapki mikołajowe Samorząd Uczniowski


Akcja -,,Zostań Świętym Mikołajem’’
Zbiórka paczek dla dzieci
z Domu Dziecka w Równem’’.


Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem SU, wychowawcy klas, pedagog szkolny
Dzień powitania Zimy Dzień koloru niebieskiego i białego z symbolami zimy – 22 grudnia 2014r Samorząd Uczniowski, uczniowie

Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
Świąteczny nastrój
Wykonanie gazetki tematycznej pt. ,,Święta Bożego Narodzenia’’, wigilie klasowe, życzenia świąteczne, wykonanie kart świątecznych dla nauczycieli

Włączenie się do przedświątecznej akcji „Caritas” - zbiórki produktów dla potrzebujących rodzin lub wykonanie ozdób choinkowych, czy kartek o tematyce bożonarodzeniowej, aby dochód z ich sprzedaży przeznaczyć na pomoc potrzebującym. Samorząd Uczniowski
wychowawcy, uczniowie klas I-III.
Samorząd Uczniowski, opiekun, nauczyciele religii

STYCZEŃ
Zabawy karnawałowe


Współpraca z rodzicami w przygotowaniu balu. Gazetka tematyczna : „Karnawał czas zacząć”

Samorząd Uczniowski wraz rodzicami, wychowawcy klas

Bezpieczne ferie


Gazetka tematyczna. - ,,Rady i przestrogi na zimowe ferie’’, pogadanki wychowawcze na temat bezpieczeństwa w okresie ferii.
Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III „Bezpieczne zabawy na sankach, łyżwach i nartach” – prezentacja prac na korytarzu
Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas I-III, uczniowieLUTY Obchody Dnia Św. Walentego Zorganizowanie poczty walentynkowej, wykonanie gazetki okolicznościowej „Walentynki – słowa kocham cie w roznych jezykach, gazetka 11luty europejski dzień numeru alarmowego, ten numer ratuje zycie nie blokuj go bez potrzeby” Samorząd uczniowski wraz z uczniami.

Zima w pełni „w zimowej szacie”

Wykonanie gazetki okolicznościowej
Samorząd uczniowski

„Tłusty czwartek”Tradycje ludowe - „Tłusty czwartek” - pogadanki w klasach, słodki poczęstunek
Wychowawcy klas
0-III

„Jesteśmy asertywni” Wykonanie gazetki tematycznej z praktycznymi radami co to znaczy być asertywnym Samorząd Uczniowski
opiekunMARZEC
Dzień Kobiet , Dzień Chłopca w naszej społeczności
Świętujemy i składamy sobie
życzenia. Konkursy klasowe- wybieramy „Najsympatyczniejszą kobietkę z naszej klasy”, „Najsympatyczniejszy chłopak w naszej klasie” (8 i 10 marzec)
Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas,
uczniowie klas I – III

Witamy Wiosnę
Wiosenna dekoracja klas.
Wykonanie gazetki tematycznej.
Witamy wiosnę na zielono – tego dnia ubieramy się na zielono

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas,
uczniowie klas I – III.
KWIECIEŃ
Symbole Wielkanocy
Gazetka tematyczna „Symbole Wielkanocy”
Wspólne ozdabianie korytarzy
i klas ozdobami wiosenno – wielkanocnymi, życzenia świąteczne, dzielenie się jajkiem

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas,
uczniowie klas I – III.
Z ekologią za pan brat


Obchody Dnia Ziemi (22 kwietnia) Przygotowanie gazetki o tematyce ekologicznej „22 kwietnia – Dzień Ziemi” „Żyjmy zdrowo w zgodzie z przyrodą”


„ Podaj Ziemi pomocną dłoń”( uczniowie na obrysowanym i
wyciętym konturze dłoni zapisują hasła na temat ochrony przyrody, zasobów Ziemi itp.) – prezentacja prac na korytarzu
Samorząd UczniowskiSamorząd Uczniowski,
wychowawcy klas,
uczniowie klas I – III.

Akcja prozdrowotna-
,,Odżywiamy się zdrowo’’
Wykonanie gazetki tematycznej na korytarzu.
Pogadanki wychowawcze na temat zdrowego odżywiania się.
„Wiosenne nowalijki”- konkurs dla klas II i III na rymowankę z rysunkiem w tle o wiosennych owocach i warzywach.
Samorząd Uczniowski
Uczniowie klas I-III


Wychowawcy klas,
uczniowie klas II-III.
MAJ
Konstytucja 3 Maja


Gazetka okolicznościowa- ,,Święto Narodowe Trzeciego Maja’’
„Bądź dumny że jesteś Polakiem”
Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas,
uczniowie klas I – III.
Dzień Patrona (18 maja)
Gazetka tematyczna, pomoc w organizacji Dnia Patrona
Samorząd Uczniowski
wychowawcy klas,
uczniowie klas I – III.

Dzień Matki
Przygotowanie gazetki i życzeń na tablicy SU .Spotkania klasowe z okazji Dnia Matki
Samorząd Uczniowski
wychowawcy klas,
uczniowie klas I – III.


CZERWIECCZERWIEC
Dzień Dziecka.


Imprezy towarzyszące, wykonanie gazetki okolicznościowej.
Samorząd Uczniowski
uczniowie klas
I – III.

Witamy lato


Powitanie lata „ Witamy lato na żółto”


Samorząd Uczniowski
uczniowie klas
I – III.
Wakacje tuż, tuż… Wykonanie gazetki tematycznej o bezpieczeństwie podczas wakacji „Planuję bezpieczne i ciekawe wakacje”
Samorząd Uczniowski


Szkolny festyn
Uczniowie uczestnikami i współorganizatorami festynu
Samorząd Uczniowski
uczniowie klas
I – III.

Współpraca samorządów
Wymiana poglądów na zebraniach, wspólne organizowanie gazetek okolicznościowych i konkursów.
cały rok szkolny
Opiekun SU, nauczyciele, uczniowie klas I-III

Bezpieczeństwo na drogach
Plakaty i informacje na tablicy SU
Cały rok szkolny
opiekun SU, nauczyciele, uczniowie klas I-III

Podsumowanie pracy SU w klasach I-III
Przygotowanie sprawozdania
koniec roku szkolnego
Opiekun SUWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.