AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Cezary Białek, 2016-06-01
Kamieńsk

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
3. Założenie teczki „awans zawodowy”.
4. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.
5. Opracowanie pomocy dydaktycznych i dokumentacji szkolnej przy zastosowaniu komputera.
6. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- „Tworzenie prezentacji multimedialnych”,
- „Uczeń autystyczny w szkole”,
- „Terapia dzieci ze spektrum autyzmu” i inne.
7. Szkolenie dla rodziców „Zagrożenia w Internecie”.
8. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych w pracy świetlicy szkolnej.
9. Realizacja projektu „Jan Paweł II – człowiek wszech czasów”.
10. Realizacja projektu „Kamieńsk moja mała ojczyzna”.
11. Praca z uczniem mającym trudności w nauce.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Prowadzenie koła informatycznego.
2. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach.
3. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych encyklopedii, filmów.
4. Opracowywanie pomocy dydaktycznych przy zastosowaniu komputera.
5. Projektowanie dyplomów, plakatów, ogłoszeń, podziękowań, zaproszeń na różne uroczystości przy użyciu komputera.
6. Wykorzystywanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami.
7. Lekcje otwarte z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8. Zachęcanie i wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się komputerem.
9. Śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty, WODN.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Aktywna praca w zespole matematyczno-przyrodniczym:
- przygotowanie rozkładów materiału z uwzględnieniem nowej podstawy programowej,
- aktualizacja kryteriów oceniania z przyrody i zajęć komputerowych
- przygotowywanie uczniów do konkursów przyrodniczych i informatycznych,
- opracowywanie raportów z próbnych sprawdzianów kompetencji po klasie VI.
2. Praca w zespole wychowawczym:
- uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach zespołu,
- przygotowanie i wygłoszenie referatu „Korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu”,
- ewaluacja wewnętrzna „Uczniowie są aktywni”
opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla uczniów i nauczycieli, analiza wyników, opracowanie raportów, prezentacja wyników na zespole wychowawczym.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
4. Zamieszczenie w zbiorach biblioteki szkolnej scenariuszy zajęć, uroczystości.
5. Publikacja w czasopiśmie lub Internecie scenariusza uroczystości „Jan Paweł II – droga do świętości” oraz testów z zajęć komputerowych.
6. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli:
- Redagowanie i formatowanie dokumentu tekstowego,
- Alternatywne systemy operacyjne.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1. Opracowanie i wdrażanie programu koła informatycznego.
2. Opracowanie i wdrażanie programu koła przyrodniczego.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Organizowanie akcji ekologicznych:
- Sprzątanie świata,
- Dzień Ziemi,
- projekcja filmów przyrodniczych.
2. Organizowanie i współorganizowanie konkursów:
- konkurs wiedzy o bezpieczeństwie,
- konkurs na album wykonany techniką komputerową „Jan Paweł II przyjacielem dzieci”,
- konkurs na album wykonany techniką komputerową „Kamieńsk moja mała ojczyzna”,
- konkurs plastyczny „Ocalmy Ziemię”,
- konkurs na zielnik,
- ogólnopolski konkurs przyrodniczy „Albus”,
- ogólnopolski konkurs przyrodniczy „Galileo”
- ogólnopolski konkurs wiedzy na temat ekologii „Ekotest”.
3. Realizacja projektu „Bezpiecznie w szkole i poza nią”.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Udział w warsztatach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną:
- „Mediacje w sytuacjach konfliktowych pomiędzy rodzicami i szkołą”,
- „Dbaj o głos – narzędzie swojej pracy”,
- „Profilaktyka wypalenia zawodowego”.
2. Współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- pozyskiwanie pieniędzy na nagrody w konkursach,
- Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
3. Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Piotra i Pawła:
- rekolekcje wielkopostne,
- współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas: zorganizowanie akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, organizacja zbiórek pieniędzy dla osób potrzebujących.
4 . Współorganizowanie konkursu „Historia Kamieńska” pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska.
5. Współpraca z pedagogiem szkolnym:
- konsultowanie problemów wychowawczych i opiekuńczych,
- rozmowy z rodzicami w obecności pedagoga szkolnego,
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych („Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna zabawa”, „Asertywność”, „Agresja”).
6. Opieka nad praktykami studenckimi.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Rozwiązanie zdiagnozowanego problemu wychowawczego poprzez stosowanie odpowiednich działań:
- wnikliwa obserwacja zachowania ucznia,
- rozmowy z uczniem,
- rozmowy z rodzicami,
- współpraca z wychowawcą, logopedą, psychologiem, pedagogiem.
2. Rozwiązywanie zdiagnozowanego problemu edukacyjnego poprzez następujące działania:
- pomoc w nauce,
- pomoc w odrabianiu prac domowych,
- współpraca z wychowawcą,
- współpraca z rodzicami.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.