AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Lilianna Dąbrowska, 2016-06-01
Puławy

Edukacja europejska, Scenariusze

Europejskie podróże – zabawy dydaktyczne w oparciu o opowiadanie Bajka o Unii Europejskiej i ilustracje.

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

Oddział V (dzieci 5 - letnie) Miejskie Przedszkole nr 7 w Puławach
Prowadząca: Lilianna Dąbrowska
Data: 30.05.2016r.
Temat:
Europejskie podróże – zabawy dydaktyczne w oparciu o opowiadanie Bajka o Unii Europejskiej i ilustracje.

Obszary podstawy programowej:
15. wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne:
15.4 nazywa godło i flagę państwową, zna hymn, wie, że Polska należy do Unii Europejskiej,
14. kształtowanie gotowości do czytania i pisania:
14.3 ma sprawność rąk oraz współpracę ręki i oka, która jest potrzebna do rysowania,
14.4 rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli,
13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną:
13.1 liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,
13.3 ustala równoliczność dwóch zbiorów,
4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:
4.2 grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje),
8. wychowanie przez sztukę: muzyka i śpiew, pląsy i taniec:
8.2 dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając i tańcząc,
3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci:
3.1 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym,
3.3 uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje wypowiedzi o ważnych sprawach,
9. wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne:
9.1 umie swobodnie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.

Główne treści programowe:
 poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej,
 poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, poznawanie baśni wybranych państwa należących do Unii Europejskiej,
 uczestniczenie w zabawach rozwijających myślenie, umiejętność klasyfikowania, uogólniania,
 uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych,
 stwarzanie okazji do podejmowania i realizowania indywidualnych zadań, samodzielnego rozwiązywania problemów,
 wyodrębnianie w słowach sylab, dzielenie słów na sylaby, liczenie sylab,
 wyodrębnianie w słowach głosek,
 posługiwanie się liczbami w aspekcie kardynalnym,
 estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 słuchanie utworów muzyki klasycznej,
 wykonywanie prac plastyczno – konstrukcyjnych różnymi technikami,
 respektowanie indywidualnego rytmu rozwoju każdego dziecka.
Cele:
 utrwalanie wiadomości na temat Unii Europejskiej,
 rozpoznawanie i wskazywanie symboli Unii
 rozpoznawanie i identyfikowanie wybranych krajów europejskich na podstawie charakterystycznych dla nich elementów,
 nabywanie umiejętności budowania wypowiedzi na temat utworu i ilustracji,
 doskonalenie procesów logicznego myślenia,
 rozwijanie słuchu fonematycznego,
 utrwalanie znajomości graficznych obrazów liczb,
 rozwijanie umiejętności przeliczania elementów oraz stosowania liczebników głównych,
 nabywanie płynności ruchowej,
 doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej,
 kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 doskonalenie sprawności manualnych,
 wzmacnianie koncentracji uwagi,
 czerpanie radości z uczestnictwa w zabawie.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody:
Słowne: słuchanie opowiadania, rozmowa, instrukcja
Oglądowe: obserwacja, pokaz
Praktyczne: kierowania własna działalnością, zadań stawianych dziecku, zabaw ruchowych, ćwiczeń słuchowych, zabaw plastycznych
Aktywizujące: pedagogika zabawy.

Środki dydaktyczne:
- piosenki: Wszyscy są…, Ślimak,
- ilustracje i napisy Symbole Unii Europejskiej
- nagrania muzyki klasycznej: Oda do Radości (L. van Beethoven), Walc Des – Dur (F. Chopin), Suita baletowa z Jeziora Łabędziego (P. Czajkowski), Walc kwiatów (J. Strauss), Sonata wiosenna (L. van Beethoven),Taniec pajaca (C. Debussy), Wiosna (A. Vivaldi), Marsz turecki (W. A. Mozart),
- nagranie melodii do tańca Kaczuchy,
- opowiadanie Bajka o Unii Europejskiej,
- ilustracje krasnali,
- kolorowe koła,
- kolorowe kółeczka (po jednym dla każdego dziecka),
- ilustracje charakterystycznych elementów krajów,
- flagi państw europejskich,
- ilustracje do bajek i napisy,
- zagadki: Jaka to bajka, Kraje Unii Europejskiej,
- karta pracy Flaga Unii,
- obrazek słoneczka i chmurki.

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie piosenką Wszyscy są…
2. Zabawa ruchowa przy piosence metodą pedagogiki zabawy Ślimak
3. Wprowadzenie
 Co chciał zrobić ślimak? Co zwiedzić?
 Dzisiaj będziemy także zwiedzać kraje Unii Europejskiej.
 Co miał ślimak w plecaku? (domek cały, bajki)
 Czy wy lubicie bajki?
 Dzieci w całej Europie chętnie słuchają różnych bajek i znają ich bardzo dużo. My też będziemy dziś mówić o różnych bajkach.
4. Rozmowa przy ilustracjach Symbole Unii Europejskiej
 Jak wygląda flaga Unii Europejskiej?
 Posłuchajcie hymnu Unii. Skomponował go kompozytor niemiecki Ludwig van Beethoven. Utwór ten ma tytuł Oda do radości.
­ słuchanie utworu muzycznego
 Niektóre państwa Unii posługują się takimi samymi pieniędzmi. Jak się te pieniądze nazywają? (euro)
 Tak wygląda symbol waluty euro.
 Unia Europejska ma swoją maskotkę, która jest jej symbolem. Nazywana jest Syriuszem.
Jak wygląda Syriusz?
 Wyszukajmy podpisów do naszych obrazków.
5. Zabawa dydaktyczna Kraje Unii Europejskiej
 W Unii Europejskiej są różne państwa. Spróbujcie wymienić te, które pamiętacie.
­ dzieci wymieniają znane im państwa.
 Czy Polska należy do Unii?
 Przygotowałam dla was ilustracje, które przedstawiają niektóre państwa Unii Europejskiej. Popatrzcie uważnie.
­ N. prezentuje ilustracje
­ dzieci mówią, jakiego państwa one dotyczą, co przedstawiają, jak wygląda flaga każdego kraju, jaka jest stolica.
 Dopasujmy podpisy do każdego kraju.
6. Zabawa słuchowa Podziel wyrazy
 Ile sylab słyszymy w wyrazie: Polska, Holandia, Niemcy, Hiszpania?
Podskocz, zaklaszcz, tupnij nogą, uderz dłońmi w uda tyle razy, ile jest sylab.
 Jaką głoską zaczyna się wyraz: Francja, Polska, Europa, Syriusz,
7. Zabawa ruchowa przy muzyce klasycznej Oda do radości
­ Dzieci poruszają się zgodnie ze słyszaną muzyką. Gdy usłyszą hymn Unii, zatrzymują się w bezruchu.

8. Słuchanie opowiadania Bajka o Unii Europejskiej
­ N. czyta opowiadanie, odkrywając jednocześnie ilustracje.
Bajka o Unii Europejskiej
Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami w pięknej , zielonej krainie Europą zwanej mieszkała rodzinka krasnali. Każdy z nich mówił w innym języku, a przez to problemów mieli bez liku. Bardzo się starali żyć ze sobą w zgodzie, lecz zauważyli ze im bardziej się starają tym bardziej im nie wychodzi. Choć tak samo wyglądali, to jednak każdy z nich był inny. Inaczej mówili, inaczej się stołowali i inaczej bawili. Co dzień dziarsko do pracy się wybierały, a każde z nich czym innym się zajmowały. Choć niektórzy tylko na słonku się wylegiwali. Bardzo lubiły swoje zajęcia, lecz wielka była wśród nich konkurencja. Każdy do zadań przykładał się bardzo by zdobyć medal pracusia z błękitną kokardą. Lecz nagle, co to? Krasnal Belgia pomocy potrzebuje, z opresji krasnalka Francja i Holandia ratuje. Jeden pociesza kolegę jak może. Drugi już ziemię traktorkiem swym orze. Inne krasnale: Niemcy, Włochy i Luksemburg widząc ich zabawy też się przyłączyły i świetnie się bawiły. W krainie krasnali wieść szybko się niesie, o przyjaźni i zabawie w europejskim lesie.
Inne krasnale zazdrościły im bardzo tej super zabawy i przyłączyć się chciały więc razem na polanie posiedzenie zwołały. Były to Dania, Irlandia, Wielka Brytania i Grecja. I tak dołączały do wspólnej zabawy krasnale z całej Europy. Bardzo się lubiły, trzymały się razem, pomagały w biedzie , dzieliły się wszystkim, jednak , by wprowadzić porządek w swej wiosce wprowadziły prawa i pomocne moce. Stolicę swą mają wiadomo w Brukseli. Pomagają sobie i to się nie zmieni. Flaga ich niebieska, gwiazdy na niej świecą, zapraszają wszystkich którzy o nich wiedzą. W tym zaszczytnym gronie i Polskę też mamy i do zabawy z Unią dzieci zapraszamy.
9. Rozmowa na temat opowiadania:
 O kim było opowiadanie?
 Co robiły krasnale?
 Jak zachowywały się krasnale wobec siebie?
 Jaki miały symbol?
10. Zabawa matematyczna Kolory na flagach
 Krasnale z naszego opowiadania mają flagi na swoich ubraniach. Jakie kolory są na tych flagach?
 Ile było wszystkich krasnali? (11)
 Ile krasnali ma kolor biały na fladze? (9)
­ dzieci wyszukują odpowiednie cyfry i układają je przy kolorowych kwadratach
 A zielony? (2)
 Ile czerwony? (9)
 Ile niebieski? (5)
 A żółty? (2)
 Ile pomarańczowy (1)
 I został jeszcze kolor czarny. Ile krasnali ma ten kolor? (2)
11. Zabawa ruchowa przy utworze F. Chopina Walc Des – Dur
 Czy pamiętacie, jak nazywał się bardzo sławny polski kompozytor, o którym kiedyś mówiliśmy? (Fryderyk Chopin)
 Przygotowałam dla was utwór tego kompozytora. Jest to walc. Zrobimy pary i będziemy poruszać się w rytmie walca. Kiedy muzyka ucichnie, pokażę flagę państwa, a dzieci które mają kółeczka w takich kolorach, ustawią się przy mnie.
12. Zabawa dydaktyczna Europejskie bajki
 Waszym zadaniem będzie dobrać w pary obrazki charakterystyczne dla bajek z różnych krajów Europy. Trzeba będzie odnaleźć karteczkę z tytułem bajki oraz dopasować do obrazków flagę państwa, z którego bajka pochodzi.
Zagadki:
Bardzo lubi słodki miód,
Zawsze czuje w brzuszku głód.
Znają z książek go dzieciaki,
Najsławniejszym jest Misiakiem! (Kubuś Puchatek – Wielka Brytania)

Bardzo ładna z niej dziewczynka,
Uśmiechnięta u niej minka.
Gdy dla babci leki niesie
To spotyka wilka w lesie.
Czy już wszystkie dzieciaki
Wiedzą kto to taki? (Czerwony Kapturek – Francja)

Mieszkał w jamie tuż nad Wisłą
I zionął ogniem jak ognisko. (Smok Wawelski – Polska)

To jest braciszek i jego siostrzyczka
W lesie ujrzeli chatkę z pierniczka. (Jaś i Małgosia – Niemcy)

Chłopiec z bajki znany, z drewna wystrugany
Kiedy kłamał w głos, rósł mu szybko nos. (Pinokio – Włochy)

13. Kaczuszki - zabawa przy piosence
 Znacie na pewno melodię Kaczuchy. Pochodzi ona z Francji. Francuskie dzieci bardzo lubią się przy niej bawić. Dzieci w innych krajach też lubią tę zabawę.

14. Zabawa dydaktyczna – Jaki to kraj?
 Sprawdzimy teraz, co pamiętacie o krajach Unii Europejskiej.

Zagadki o krajach europejskich
Nad tym krajem wieża Eiffla pnie się do góry,
jakby chciała dotknąć ogromnej chmury.
Jego mieszkańcy dziwne rzeczy uwielbiają,
ślimaki i żabie udka z apetytem zajadają.(Francja)

Pyszne sery, czekolada, każdy łasuch się zajada.
Potem rowerem na wyprawę wyruszy
i popatrzy jak wichura wiatrak poruszy. (Holandia)

Tym krajem rządzi królowa,
swych poddanych bronić gotowa.
Chociażby przed potworem z Loch Ness.
Co to za kraj, czy już wiesz? (Wielka Brytania)

Lody, pizza, makarony,
to nasz przysmak ulubiony,
a gdy będziemy najedzeni,
gondolą rzeczkę przepłyniemy. (Włochy)

Gdy piłkarze z tego kraju mecz rozgrywają,
wszyscy kibice przed telewizorami siadają.
Może jednak wolisz zatańczyć flamenco,
Lub walkę z bykiem stoczyć wielką. (Hiszpania)

Nie chodź na wycieczki piesze,
Pojedź lepiej mercedesem.
Bo w kraju, o którym mowa,
Jest fabryka samochodowa. (Niemcy)

Pytanie nietrudne – to każdy przyzna:
jak się nazywa twoja ojczyzna? (Polska)

15. Zabawa dydaktyczna z kartą pracy: Flaga Unii
­ dzieci kończą kolorowanie flagi, czytają napis, liczą gwiazdki, zaznaczają wśród małych flag taką samą, jak duża.
16. Ewaluacja
­ dzieci wypowiadają się na temat tego, co podobało im się w zajęciach.
­ stają przy symbolu słoneczka (dzieci zadowolone z zajęć) lub chmurki (dzieci, którym zajęcie nie podobało się).
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.