Katalog

Aneta Dubielak, 2016-06-01
Sanniki

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Zabawa andrzejkowa

- n +

Mgr Aneta Dubielak

KONSPEKT ZAJĘĆ W INTERNACIE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO
TEMAT: ZABAWA ANDRZEJKOWA.

Czas trwania zajęć: około 1 godz.
Grupa: ok. 9 osób
Cele:
Poznawcze:
-poznawanie odpowiednich dodatków do zabawy andrzejkowej
-bogacenie słownictwa czynnego i biernego
-zapoznanie i analiza krótkich tekstów związanych z tematyką
Kształcące:
-rozwijanie mowy czynnej i biernej poprzez swobodne wypowiedzi i słuchanie poleceń wychowawcy
-kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru
-doskonalenie sprawności manualnej
-doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Wychowawcze:
-wdrażanie do zaradności i umiejętności radzenia sobie w życiu dorosłym
-wdrażanie do umiejętności współpracy w grupie
-rozwijanie kultury słowa i zachowania
-wdrażanie do zachowania estetyk i ładu w miejscu pracy
-wdrażanie do przestrzegania zasad BHP
Rewalidacyjne:
-wydłużanie czasu koncentracji uwagi
-ćwiczenia analizy i syntezy poprzez koncentrację wzrokowo-sluchowo-ruchową
-doskonalenie logicznego myślenia
Metody:
Słowne: pogadanka, rozmowa kierowana, analiza słuchowa krótkiego tekstu
Oglądowe: pokaz, obserwacja, prezentacja
Czynne: wykonywanie zadań odpowiednich do poszczególnych osób, zajęcia praktycznego działania
Formy:
- zajęcia pozalekcyjne w internacie
-zbiorowe zindywidualizowane
Pomoce dydaktyczne:
-desygnaty do ćwiczeń kalendarzowych, kartoniki z pogodą za oknem, żelazka, deski do prasowania, koszyk z rzeczami na dyskotekę i nie tylko, ubrania dla wszystkich, teksty z odpowiednim zachowaniem i nie tylko, kuferek z gadżetami do wróżenia.
Przebieg zajęć:
I. ZAJĘCIA WSTĘPNE:
1. Przywitanie , zajęcie miejsc w świetlicy.
2. Ćwiczenia kalendarzowe:
-rozmowa o porze roku, dniu tygodnia i aktualnym miesiącu.
-kolorowe liście utworzą odpowiedni kolor dzień, miesiąc, rok i porę roku.
3. Naklejenie na swoją kartkę a potem wklejenie do zeszytu zbiorczego.
II. POGADANKA WPROWADZAJĄCA:
1. Skrzynia z akcesoriami będącymi zwiastunem tematyki zajęć. Wychowawca tak kieruje rozmową, że sami powiedzą temat zajęć.
2. Zapoznanie z treścią zajęć i ich celem.
3. Wychowawca ma przygotowane krótkie informacje o odpowiednim i złym zachowaniem się podczas zabawy andrzejkowej wspólnie odczytamy dany tekst i odkładamy na dwie strony w ten sposób utworzy osoba która wie jak się zachować podczas takiego spotkania i ta która się źle zachowa.
III. PRACA POZNAWCZA:
1.Wspólne ułożenie tych informacji o zachowaniu podczas spotkania andrzejkowego.
2.Praca z tekstem dopasowanym do możliwości dziecka.
3.Uczestnik każdy ma przygotowaną torbę z różnymi strojami zadaniem jest wybrać strój na dyskotekę. Pomoc osobą słabszym.
PRZERWA MIĘDZY ZAJĘCIAMI :
Kto pierwszy się ubierze w wybrany strój.Pomoc słabszym, nagrodzenie osób, które zwyciężyły.
IV. EKSPRESJA:
1.Prasowanie swojego stroju na dyskotekę andrzejkową. Zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się żelazkiem.
2.Wieszanie swojego stroju na zabawę na wieszak wyrobienie szacunku do swojej pracy.
3.Z koszyka wszyscy losują po jednej rzeczy i mają określić do czego służy i czy przyda się w wybieraniu się na dyskotekę.
V. ZAJĘCIA KOŃCOWE:
1.Podsumowanie przebiegu zajęć.
2.Rozdanie batonów z wróżbą andrzejkową.
3.Uporządkowanie miejsc pracy po zajęciach.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.