Katalog

Włodzimierz Rączka, 2016-06-01
Sanniki

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Plan pracy koła aktywności ruchowej

- n +

Plan pracy koła aktywności ruchowej w roku szkolnym 2014/2015
w SOW Mocarzewo


Sport, wychowanie fizyczne oraz wszelka inna aktywność ruchowa, czy to w zakresie rekreacji czy rehabilitacji jest jednym z istotniejszych elementów życia osób niepełnosprawnych . Jakakolwiek byłaby to forma ruchu jest to najlepsza terapia pomagająca utrzymać kondycję fizyczną – ruch sprzyja również utrzymaniu dobrego stanu psychicznego.

I.Terminy zajęć:
I Tydzień - środa godzina 15-17
II Tydzień -środa , godzina 15-17


II. Cele zajęć koła aktywności ruchowej:

1. Promowanie aktywnego wypoczynku .
2. Rewalidacja poprzez sport.

3. Zapoznanie wychowanków z nowymi formami aktywności ruchowej.

4. Wdrażanie wychowanków do pełnienia roli organizatora – pomocnika.

5. Rozwijanie odwagi i śmiałości podczas wykonywania różnych zadań ruchowych w terenie naturalnym.

6. Wskazanie wpływu zachowań na stan środowiska naturalnego w miejscu zabawy.
Czerpanie radości i satysfakcji z udziału w zajęciach.

7. Stworzenie warunków do zdrowej rywalizacji sportowej między grupami wychowawczymi. Integracja wychowanków.
8. Przestrzeganie zasady fair play podczas rywalizacji sportowej.
9. Zwrócenie uwagi na kulturalny doping podczas obserwacji zawodów sportowych.
10. Rozbudzanie zainteresowań sportowych.
11. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa sportowego.
12. Poznanie podstawowych przepisów gier i zabaw.

III. Treści kształcenia
Piłka nożna
• gry i zabawy z piłką;
• sposoby poruszania się po boisku;
• strzały na bramkę z miejsca, z biegu, po podaniu;
• podania piłki w miejscu i w biegu, przyjęcie oraz prowadzenie piłki.
Piłka ręczna
• gry i zabawy z piłką;
• sposoby poruszania się po boisku;
• strzały na bramkę z miejsca, z biegu, w wyskoku, po kozłowaniu, po podaniu.

Lekkoatletyka
• ćwiczenia ogólnorozwojowe;
• marszobiegi;
• elementy techniki skoku w dal ;
• rzutu piłeczką palantową;
• elementy techniki skoku wzwyż .

Koszykówka
• rzuty do kosza;
• prawidłowe kozłowanie piłki.
Tenis stołowy
• utrzymanie prawidłowej sylwetki i pozycji przy stole tenisowym;
• nauka prawidłowego uchwytu rakietki;
• nauka serwisu;
• nauka odbijania piłki forhendem i bekhendem.
Zajęcia jazdy na rowerze
• nauka jazdy na rowerze zwykłym;
• nauka jazdy na rowerze trójkołowym;
• doskonalenie techniki jazdy.
Zajęcia z nordic-walking
• Doskonalenia koordynacji ruchowej;
• Poprawne wykonywanie ćwiczeń;
• Nauka elementów techniki marszu nordic walking;
• Współdziałanie w grupie w celu poprawnego wykonania ćwiczeń.

Zajęcia z unihokeja
• Ćwiczenia wyrabiające sprawność gry w unihokeja;
• Kształtowanie motoryki w zakresie zwinności i zręczności.

IV Formy nauczania:
• zabawowa– ma na celu uatrakcyjnienie nauczania nowego elementu,
• ścisła– ma na celu nauczenie, ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego ćwiczenia, obejmuje ćwiczenia mające na celu nauczanie i doskonalenie techniki .
• fragmentów gry– przez wprowadzenie przeciwnika stwarza warunki zbliżone do gry,
• gra uproszczona– nie egzekwujemy wszystkich przepisów,
• gra szkolna– założeniem jej jest doskonalenie wybranych elementów techniki i taktyki,
• gra właściwa– prowadzona jest według obowiązujących przepisów.
V Sposoby osiągania celów:
• prowadzić zajęcia tak, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo,
• metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów,
• motywować uczniów do większej pracy,
• stawiać przed uczniami różnorodne zadania,
• eksponować indywidualne możliwości i upodobania uczniów,
• realizować ćwiczenia mające wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy,
• rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia,
• przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej,
• podczas zajęć zapewnić ćwiczącym atmosferę radości,
• powierzać uczniom różne funkcje i zadania,
• mobilizować uczniów do udziału w szkolnych zawodach sportowych.

V. Zamierzone osiągnięcia wychowanków

Po realizacji programu wychowanek:
• czyni postępy w rozwoju swoich cech motorycznych,
• identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu,
• stosuje zasady fair play w czasie gier,
• zna podstawowe przepisy gier i zabaw,
• zna zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w różnorodnych grach i zabawach,
• jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku,
• podejmuje wyzwania związane z reprezentowaniem Ośrodka w zawodach zewnętrznych,
• wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym.Włodzimierz Rączka
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.