AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dawid Krzystała, 2016-06-01
Godów

Język angielski, Konspekty

11.12.2013r. hospitacja - It

- n +


Konspekt lekcji języka angielskiego - hospitacja

I. Założenia ogólne

1. Nauczyciel kontraktowy: mgr Dawid Krzystała
2. Imię i nazwisko obserwatora:
nauczyciele z Zespołu Języków Obcych
3. Typ szkoły: Gimnazjum
4. Przedmiot: język angielski
5. Poziom nauczania: rozszerzony język angielski
6. Klasa: Ia (1 grupa)
7. Data: 11.12.2014r.
8. Temat lekcji:
"It's too noisy. - Życie w mieście, życie na wsi."

II. Cele jednostki lekcyjnej

Cele kształcenia - wymagania ogólne:

1. Znajomość środków językowych:
-Rozwijanie umiejętności posługiwania się słownictwem: Miejsca w mieście, nazwy sklepów,

2. Rozumienie wypowiedzi
-Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
-Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w tekście,
-Kształtowanie umiejętności rozumienia słownictwa z kontekstu,
-Umiejętność odpowiadania na pytania do tekstu

3. Tworzenie wypowiedzi
-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się i komunikowania się w języku obcym - wyrażanie opinii
-Uczeń buduje krótką wypowiedź pisemną o zaletach i wadach życia w mieście i na wsi - z użyciem posiadanych przez niego środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych)

4. Reagowanie na wypowiedzi
-Uczeń wypowiada się z użyciem posiadanego słownictwa o zaletach i wadach życia w mieście i na wsi.

5. Przetwarzanie wypowiedziCele operacyjne:

Wiadomości
– uczeń zna słownictwo (miejsca w mieści, nazwy sklepów), frazy językowe oraz gramatykę (konstrukcje "too"i "enough") pomocną mu w komunikacji oraz w rozumieniu tekstu czytanego

Umiejętności
– uczeń potrafi zastosować poznane słownictwo, zwroty oraz frazy językowe w trackie komunikacji z kolegami / koleżankami z klasy. Potrafi budować krótkie wypowiedzi pisemne z użyciem poznanych na lekcji środków językowych.

Postawy
– uczeń potrafi
- pracować w parach
- pracować samodzielnie.

Środki dydaktyczne
– tablica, podręcznik, karty pracy - ksera, netbook, słowniki

Techniki pracy lekcyjnej:
- BRAINSTORM
- burza mózgów
- ćwiczenia wdrażające,
- pytania i odpowiedzi,
- rozmowa na podstawie materiału stymulującego,


Treści nauczania - wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie:
7. zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary)
8. Podróżowanie i turystyka: (orientacja w terenie, hotel,informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie)

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (instrukcje, komunikaty) artykułowane wyraźnie w standardowej odmianie języka.
1. reaguje na polecenia

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (napisy informacyjne, teksty narracyjne)
1. określa główna myśl tekstu,
2. znajduje w tekście określone informacje
3. określa intencję nadawcy/autora tekstu
6. rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi
częściami tekstu.

4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:
5. wyraża i uzasadnia swoje poglądy i uczucia
7. opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość
8.opisuje doświadczenia swoje i innych osób
9. stosuje formalny i nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne
5. wyraża i uzasadnia swoje poglądy i uczucia
7. opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na
przyszłość
8.opisuje doświadczenia swoje i innych osób
9. stosuje formalny i nieformalny styl wypowiedzi
w zależności od sytuacji.

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach
2. rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
4. uzyskuje i przekazuje informację i wyjaśnienia
8. wyraża swoje opinie, intencje, preferencje

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego
w typowych sytuacjach.
6. wyraża swoją opinię, intencje, preferencje i
życzenia
8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
2. przekazuje w języku polskim główne myśli lub
wybrane informacje z tekstu w języku obcym
3. przekazuje w języku obcym informacje
sformułowane w języku polskim
10. Uczeń współdziała w grupie
12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu,rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty)


III. Przebieg lekcji

1.Czynności wstępne:

-powitanie,
-sprawdzenie obecności,
-zapis tematu w dzienniku,
-część powtórzeniowa: utrwalenie wiadomości i umiejętności z poprzednich lekcji,
-rozgrzewka językowa,
-powtórzenie zagadnień opracowanych na poprzedniej lekcji.

2.Praca nad nowym materiałem językowym

-przygotowanie do prezentacji nowego materiału,
-praca nad nowym materiałem językowym.

3.Część utrwalająca wprowadzony materiał

4.Zadanie i objaśnienie pracy domowej
-zadanie pisemne.

IV. Bibliografia:

1.Brown, H.D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching
New York: Pearson Education
2.Komorowska, H. (1999). Metodyka Nauczania Języków Obcych,
Warszawa: WSiP
3.Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching New York: Oxford University Press

Szczegółowy zapis przebiegu lekcji


czynności wstępne
Powitanie: „Good Morning students”
sprawdzenie obecności,
Zapisanie tematu lekcji na tablicy
Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy.
"It's too noisy. - Życie w mieście, życie na wsi."
Uczniowie przepisują go do zeszytu


rozgrzewka językowa, powtórzenie z poprzedniej lekcji Brainstrom - burza mózgów
Nauczyciel pyta uczniów o słówka jakie się mogą pojawić w dzisiejszej lekcji.
Nauczyciel pyta uczniów o wszystkie miejsca w mieście jakie znają.

przygotowanie do prezentacji nowego materiału
Zad. 1 str. 66
Tekst "City life or country life"
Uczniowie czytają teksty na głos.
Uczniowie podkreślają nieznane im dotąd słówka w tekście.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, nauczyciel tłumaczy uczniom problematyczne dla nich słówka.
część utrwalająca wprowadzony materiał Zad. 2 str. 66

Dyskusja

Nauczyciel pyta uczniów gdzie woleliby mieszkać? W mieście, czy na wsi. Nauczyciel prosi o uzasadnienie swojej wypowiedzi.

Uczniowie dopasowują miejsca w mieście do obrazków.

Uczniowie zapoznają się z tabelką gramatyczną.

Nauczyciel tłumaczy uczniom konstrukcję gramatyczną
"too ... to" i "enough ... to"

Uczniowie zapisują w zeszycie szablon budowy zdań.

Uczniowie trenują w zeszycie budowę zdań z użyciem
"too ... to" i "enough ... to"

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy "Where did he go?"
Uczniowie wykonują polecenia z karty pracy w parach

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy.
Uczniowie wykonują polecenia z karty pracy w parach


zadanie i objaśnienie pracy domowej

Zadanie domowe ustne:
Zad. 7. str. 67
Shopping in The town
Nauczyciel objaśnia zadanie domowe.
Uczniowie zapisują zadanie domowe w zeszytach.

.............................................
(Dawid Krzystała)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.