AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dawid Krzystała, 2016-06-01
Godów

Język angielski, Konspekty

2.04.2014r. HOSPITACJA - HE HAS TO HELP HIS MOTHER - lekcja z obserwatorem PODNu

- n +

Konspekt lekcji języka angielskiego - hospitacja


I. Założenia ogólne

1. Nauczyciel kontraktowy: Dawid Krzystała
2. Imię i nazwisko obserwatora:
obserwator z PODNu Pani Bogumiła Różańska Świerkot
3. Typ szkoły: Gimnazjum
4. Przedmiot: język angielski
5. Poziom nauczania: rozszerzony język angielski
6. Klasa: Ia (1 grupa)
7. Data: 02.04.2014r.
8. Temat lekcji:
"He has to help his mother - Obowiązki domowe"

II. Cele jednostki lekcyjnej

Cele kształcenia - wymagania ogólne:

1. Znajomość środków językowych:
-Rozwijanie umiejętności posługiwania się słownictwem: obowiązki domowe, wyrażanie obowiązku

2. Rozumienie wypowiedzi
-Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
-Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w tekście,
-Kształtowanie umiejętności rozumienia słownictwa z kontekstu,
-Umiejętność odpowiadania na pytania do tekstu

3. Tworzenie wypowiedzi
-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się i komunikowania się w języku obcym - opisywanie jakie obowiązki domowe muszą wykonywać
-Uczeń buduje krótką wypowiedź pisemną na temat obowiązków domowych jakie musi wykonywać - tworzy ją z użyciem posiadanych przez niego środków językowych (leksykalnych, gramatycznych)

4. Reagowanie na wypowiedzi
-Uczeń wypowiada się z użyciem posiadanego słownictwa na temat obowiązków domowych, które wykonuje.


Cele operacyjne:

Wiadomości – uczeń zna
- słownictwo (słownictwo tematyczne - obowiązki domowe),
- konstrukcję gramatyczną ( "have to " oraz "don't have to")
Słownictwo tematyczne oraz konstrukcja gramatyczna jest mu pomocna zarówno w komunikacji jak i w rozumieniu tekstu czytanego.

Umiejętności – uczeń potrafi
- zastosować poznane słownictwo, zwroty oraz frazy językowe w trackie komunikacji z kolegami / koleżankami z klasy.
- Potrafi budować krótkie wypowiedzi pisemne z użyciem poznanych na lekcji środków leksykalnych i gramatycznych.

Postawy – uczeń potrafi
- pracować w parach
- pracować samodzielnie.

Środki dydaktyczne
– tablica, podręcznik, karty pracy
- ksera,netbook, projektor,

Techniki pracy lekcyjnej:
- brainstorm (burza mózgów)
- ćwiczenia wdrażające,
- pytania i odpowiedzi,
- rozmowa na podstawie materiału stymulującego,
- dyskusja
- dopasowywanie,
- kalambury.


Treści nauczania - wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie:

1. Życie rodzinne i towarzyskie
(np. czynności życia codziennego)

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (instrukcje, komunikaty) artykułowane wyraźnie w standardowej odmianie języka.

1. reaguje na polecenia

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (napisy informacyjne, teksty narracyjne)
1. określa główną myśl tekstu,
2. znajduje w tekście określone informacje
3. określa intencję nadawcy/autora tekstu


4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:
1) opisuje czynności;
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
3) opisuje swoje upodobania;
4) wyraża swoje opinie i uczucia;

5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne
1) opisuje miejsca i czynności;
2) opisuje wydarzenia życia codziennego;
3) wyraża swoje opinie i uczucia;

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach
1) uzyskuje i przekazuje proste informacje
i wyjaśnienia;
2) wyraża swoje opinie

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach.
1. wyraża swoją opinię,

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
1. przekazuje w języku polskim główne myśli
lub wybrane informacje z tekstu w języku
obcym
2. przekazuje w języku obcym informacje
sformułowane w języku polskim

10. Uczeń współdziała w grupie

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne
1. domyślanie się znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty)

III. Przebieg lekcji

1. Czynności wstępne:
- powitanie,
- sprawdzenie obecności,
- zapis tematu w dzienniku,
- część powtórzeniowa: utrwalenie wiadomości
i umiejętności z poprzednich lekcji,
- rozgrzewka językowa,
- powtórzenie zagadnień opracowanych na
poprzedniej lekcji.

2. Praca nad nowym materiałem językowym
- przygotowanie do prezentacji nowego materiału,
- praca nad nowym materiałem językowym.

3. Część utrwalająca wprowadzony materiał

4. Zadanie i objaśnienie pracy domowej
- zadanie pisemne.


IV. Bibliografia:

1.Brown, H.D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching New York: Pearson Education
2.Komorowska, H. (1999). Metodyka Nauczania Języków Obcych,
Warszawa: WSiP
3.Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching New York: Oxford University Press

Szczegółowy zapis przebiegu lekcji


czynności wstępne

Powitanie: „Good Morning students”
sprawdzenie obecności,
Zapisanie tematu lekcji na tablicy
Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy. "He has to help his mother. - Obowiązki domowe"
Uczniowie przepisują temat do zeszytu


rozgrzewka językowa,powtórzenie z poprzedniej lekcji

Przypomnienie słownictwa z poprzedniej lekcji.
Brainstorm - burza mózgów
Nauczyciel wyświetla na projektorze obrazki, uczniowie odpowiadają co przedstawia wyświetlony obrazek.
Nauczyciel pyta uczniów o słówka jakie mogą się pojawić w dzisiejszej lekcji.

przygotowanie do prezentacji nowego materiału

Zad. 1 str. 104
Czytanie tekstu
"Carer of the year"
Uczniowie czytają teksty na głos.
Uczniowie podkreślają nieznane im dotąd słówka w tekście.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, nauczyciel tłumaczy uczniom problematyczne dla nich słówka / zwroty.
Nauczyciel pyta uczniów:
- o czym był tekst?
- co sądzą o osobie z tekstu?

część utrwalająca wprowadzony materiał

Uczniowie odpowiadają na pytania do tekstu z zad. 2 str.104
Uczniowie dopasowują prace domowe do obrazków w tekście.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. Uczniowie w parach mają za zadanie dopasować z rozsypanki obowiązki domowe w języku polskim do ich odpowiedników w języku angielskim. Nauczyciel monitoruje ich pracę. Uczniowie prezentują rezultaty ich pracy.

Nauczyciel pyta uczniów jakie czynności domowe są przez nich wykonywane.

Uczniowie zapoznają się z tabelką gramatyczną.
Nauczyciel tłumaczy uczniom konstrukcję gramatyczną
"have to / don't have to"

Nauczyciel prosi uczniów o zapisanie w zeszycie wszystkich członków rodziny oraz o dopasowanie do nich prac domowych, które są / nie są przez nich wykonywane.
Następnie uczniowie czytają swoje wypowiedzi pisemne.

Uczniowie śpiewają piosenkę karaoke.

Nauczyciel prosi na środek klasy 2 uczniów (1 uczeń i 1 uczennica)
Ich zadaniem jest zaprezentować klasie obowiązki domowe. Zadaniem pozostałych uczniów jest odgadnąć wszystkie czynności domowe.

zadanie i objaśnienie pracy domowej, ewaluacja Zadanie domowe pisemne

Podręcznik z. 6 str. 105
Zeszyt ćwiczeń Unit 11 B całość


Ewaluacja

Nauczyciel objaśnia zadanie domowe.

Uczniowie zapisują zadanie domowe w zeszytach.

Nauczyciel pyta uczniów o ich opinie odnośnie lekcji, co im się w niej podobało / a co nie, co by dodali, zmienili?

.............................................
(Dawid Krzystała)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.