AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta kaczor, 2016-06-01
potworów

Edukacja dla bezpieczeństwa, Konspekty

Ochrona ppż w zakładzie gastronomicznym.

- n +

TEHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ZAKŁADZIE GASTRONOMICZNYM

Klasa: I Technikum
Czas zajęć: 90 min
Przedmiot : Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii ( I klasa ), Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym ( II klasa ).

Efekty kształcenia:
BHP1b: wskazuje zastosowanie różnych środków gaśniczych,
BHP1c: wskazuje źródła zagrożenia pożarem w zakładzie gastronomicznym.

1. Cele ogólne:
Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z rodzajami, zasadami działania, zastosowaniem i charakterystyką ogólną urządzeń bezpieczeństwa ppoż. stosowanych w zakładzie gastronomicznym oraz odpowiednimi, obowiązującymi aktami regulującymi zasady ochrony ppoż. co będzie miało ogromne znaczenie podjęciu istotnych działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i życia pracowników zakładu.

2.Cele operacyjne
Uczeń potrafi:
*Przedstawić zasady bezpieczeństwa ppoż. w zakładzie gastronomicznym,
*Wymienić urządzenia ochrony ppoż., które są wymagane na wyposażeniu zakładu gastronomicznego,
*Przeprowadzić fikcyjną ewakuację w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i życia pracowników zakładu gastronomicznego,
*Rozpoznać charakterystyczne dla ochrony ppoż. oznakowania,
*Wymienić odpowiednie zabezpieczenia ppoż. stosowane w zakładach gastronomicznych.

3.Środki dydaktyczne
Zestaw komputerowy z projektorem multimedialnym, prezentacja multimedialna, teksty źródłowe, karty pracy.

4.Metody nauczania
Pokaz, wykład informacyjny, dyskusja, praca w grupach, praca w parach, analiza tekstu źródłowego.

5.Formy realizacji
Praca z całą klasą, praca w grupach i parach.

6.Przebieg zajęć

I JEDNOSTKA LEKCYJNA:

Część organizacyjna:
Powitanie, sprawdzenie listy obecności, krótkie podsumowanie treści z poprzedniej lekcji.

Część wprowadzająca:
Ogólna charakterystyka zasad bezpieczeństwa ppoż. oraz ochrony w tym zakresie na podstawie wiedzy własnej uczniów oraz wiadomości zdobytych na innych zajęciach. Wymienienie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ppoż. w zakładzie gastronomicznym oraz zaznaczenie roli ochrony ppoż. i jej wagi jako wprowadzenie do tematu lekcji.

Część właściwa:
Podzielenie uczniów na 6 grup i rozdanie tekstów źródłowych:
•Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 02. 147. 1229 ze zmianami)
•Rozporządzenie MSW i A w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Z dn. 16.06.2003r. (Dz. U. nr 121 poz. 1137.)
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
Nad każdym z tekstów źródłowych pracuje 2 grupy aby można było wyłapać ewentualne pomyłki lub braki.
Wyjaśnienie zasad pracy z tekstem źródłowym oraz przedstawienie zakresu informacji, które uczniowie mają znaleźć.
Uczniowie pracują w grupach ok. 25 min. Nauczyciel na bieżąco sprawdza i ukierunkowuje pracę uczniów.

Część podsumowująca:
Liderzy grup przedstawiają wyniki pracy całej grupy (grupa analizująca ten sam tekst źródłowy uzupełnia oraz dopowiada brakujące informacje. Nauczyciel ocenia pracę grup.

II JEDNOSTKA LEKCYJNA:

Część organizacyjna:
Powitanie, sprawdzenie listy obecności, krótkie przypomnienie treści z poprzedniej lekcji ( odpowiedź na ocenę).

Część wprowadzająca:
Podsumowanie wiadomość zdobytych na ostatniej lekcji metodą pogadanki.

Część właściwa
Przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej wyposażenie ppoż. w zakładzie gastronomicznym, odpowiedniego oznakowania oraz zasad bezpiecznej ewakuacji i działań podejmowanych w przypadku zagrożenia ppoż.
Po przedstawieniu i omówieniu prezentacji nauczyciel dzieli dzieci na pary i każdej rozdaje karty pracy z zadaniami do wykonania. Każda z nich się powtarza.

Część podsumowująca:
Wybrani uczniowie na podstawie kart pracy omawiają wypracowane zasady postępowania w przypadku konkretnej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w zakładzie gastronomicznym.

7. Karty pracy
Na każdej karcie pracy są wyszczególnione następujące rzeczy:
Sprzęt zabezpieczający,
Sposób alarmowania o zagrożeniu bezpieczeństwa lub życia,
Zasady postępowania/sposób ewakuacji.

Uczeń ma wpisać odpowiednie treści w przypadku następujących zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu lub życiu:
•Zapalenie się oleju/tłuszczu,
•Zapalenie się ściereczki,
•Zapalenie się odzienia wierzchniego,
•Pojawienie się dymu ulatniającego się z gniazdka,
•Przerwanie/ ubytek izolacji przy okablowaniu któregokolwiek z urządzeń,
•Zwarcia,
•Ulatnianie się gazu.

Opracowała: Kaczor Marta
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.