Katalog

Marta kaczor, 2016-06-01
potworów

Geografia, Sprawdziany i testy

Test poprawkowy po II klasie technikum

- n +

EGZAMIN POPRAWKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II Thot
1.Wyjaśnij jaka jest różnica pomiędzy ruchem obiegowym a ruchem wirowym Ziemi: (2pkt)

Podaj następstwa ruchu obrotowego: (2pkt)

2. Wymień procesy endogeniczne: (3pkt)

3. Wymień strefy klimatyczne Ziemi począwszy od Równika: (3pkt)
4. Podaj definicje ruchów masowych i wymień ich rodzaje. (3pkt)
Ruchy masowe to:
Zaliczamy do nich min.:
5. Wymień typy genetyczne gleb występujących na Ziemi: (3pkt)

6. Wymień formy erozyjne i akumulacyjne rzeźbotwórczej działalności rzek i lądolodu. (6pkt)
Działalność akumulacyjna rzek:
Działalność erozyjna rzek:
Działalność akumulacyjna lądolodu:
Działalność erozyjna lądolodu:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.