Katalog

Marta Kaczor, 2016-06-01
potworów

Geografia, Plany pracy

Plan wychowawczy klasy II technikum hotelarskiego.

- n +

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II TECHNIKUM HOTELARSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2015/1016

HASŁO DO
REALIZACJI TEMATYKA ZAJĘĆ

INTEGRACJA
1. Lekcja organizacyjna. Wybór samorządu klasowego.
2. Przypomnienie uczniom praw i obowiązków
wynikających ze Statutu ZS nr 2 im. Ludwika Skowyry .
3. Dlaczego nie warto wagarować?...
4. Klasa – nasza społeczność. Co się zmieniło przez rok?
5. „Powiedz mi jaki jestem”- zabawy integracyjne.

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE
1.Patriota , to ja?...
2.Święto Niepodległości i 3 Maja – co znaczy być Polakiem?
3.Który Polak jest tak naprawdę ,,dobrym” obywatelem?
4.Ja i rodzina – troska o wszystkich członków mojej rodziny.

ROZWÓJ OSOBISTY
1. Dlaczego powinienem się uczyć?
2.Grupa rówieśnicza , a współpraca.
3. Kultura w miejscu publicznym i domu.
4. Jak zachowywać się w różnych sytuacjach?
5. Moje słabe i mocne strony.

TOLERANCJA
1.Dlaczego tak bardzo chcemy bić ,,inni”?
2.Szanuj siebie i innych – bronimy własnego zdania z szacunkiem dla innych.
3.Co wiem i myślę o niepełnosprawności ludzkiej?
4.Odpowiedzialność za swoją klasę i kolegów.

ZAGROŻENIA
1 Przemoc – jak sobie z nią radzić?
2. Środki uzależniające i zagrożenia z nimi związane – spotkanie z pedagogiem szkolnym.
3. Skutki alkoholizmu – film dydaktyczny.
4. Przepisy prawne dotyczące środków uzależniających w odniesieniu do nieletnich.

ZDROWIE
1.Jak radzić sobie ze stresem?
2.Higiena osobista – spotkanie z pielęgniarką szkolną.
3.Odpowiedzialność za swoje czyny w szkole, drodze do szkoły, domu, podczas imprez masowych – w tym odpowiedzialność karna.

ŚRODOWISKO SZKOLNE I LOKALNE
1 Przypomnienie sylwetki patrona szkoły – Ludwika Skowyry.
2. Wizyta na grobie patrona szkoły i grobach żołnierskich.
3. ,,Pogadanka ekologiczna”.
4. Wycieczka na obszarze lokalnym – poznajemy lokalną historię, kulturę i środowisko.

ZDOBYWANIE WIEDZY
1.Jak motywować siebie i innych do nauki?
2.Czy nauka jest dla mnie ważna – próba samooceny, wnioski uczniów.
3.Dlaczego wybrałem taki zawód?
4.Jak się widzę – moje wyniki w nauce na koniec I semestru, samoocena własnego zachowania.
5.Formy czynnego wypoczynku po nauce.

Z ŻYCIA KLASY
1 Święta okolicznościowe.
2. Podsumowanie wyników nauczania, frekwencji i zachowania uczniów.
3. Organizacja pracy w I i II semestrze.
4. Refleksje po spotkaniach z rodzicami.

Wychowawca klasy pozostawia sobie prawo do dokonywania zmian w programie wychowawczym, szczególnie w razie pojawiających się problemów i konfliktów. Pozostałe godziny są do dyspozycji wychowawcy.


Opracowała:
Marta Kaczor
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.