Katalog

Magdalena Kozieł, 2016-06-01
Opole

Język angielski, Plan WDN

Plan szkolenia dla nauczycieli -Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych

- n +

Plan szkolenia dla nauczycieli -Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych1.Przywitanie nauczycieli
2.Co to są metody aktywizujące.(omówienie)
3. Co przemawia za stosowaniem metod aktywizujących?

4.Metody aktywizujące stosowane w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

5.Metody aktywizujące stosowane w nauczaniu w klasach 4-6.W dzisiejszych czasach zmieniła się rola nauczyciela, który tylko przekazuje wiedzę, Rola nauczyciela we współczesnej szkole zupełnie się zmieniła. Nauczyciel ton osoba cały czas poszukująca nowych rozwiązań, Jest on animatorem, przewodnikiem, obserwatorem, słuchaczem, partnerem. Nowa rola prowadzi do kreatywnego odrodzenia, odnalezienia w sobie inspirację i motywację do przyjmowania coraz to nowych wyzwań, odkrywania nie znanych wcześniej możliwości pedagogiczne i metodyczne.


Co to są metody aktywizujące?
Z greckiego: „Methods”- oznacza drogę, sposób postępowania, działania.

Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela.
Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości.
Dzieci:
- myślą podczas wykonywania podjętych działań.
- angażują się emocjonalnie; są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno- motywacyjnej.
- maja wpływ na działania np. dokonywanie wyboru
- uczą się poprzez działanie

W trakcie przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych należy pamiętać o kilku zasadach:
• Nie wykluczamy nikogo z zabawy, dlatego, że czegoś nie wie lub nie potrafi.
• Nie dzielimy uczniów na lepszych gorszych.
• Jeżeli ktoś nie ma ochoty się bawić, nie zmuszamy go.
• Nauczyciel także uczestniczy w zabawie.
• Każdy ma prawo do popełniania błędów.

Rodzaje aktywności:
• emocjonalna - jako motywacja i przeżywanie,
• intelektualna - jako myślenie
• sensomotoryczna – jako przestrzeganie i działanie,
• werbalna – jako wypowiadanie swoich myśli.


Co przemawia za stosowaniem metod aktywizujących?

,, Słyszę i zapominam.
Widzę i pamiętam.
Robię i rozumiem”

Konfucjusz

Uczniowie zaczynają być samodzielni, rozwijają własną strategię uczenia się, wyzwalają w sobie autentyczną motywację i ciekawość uczenia się. Nauczyciel ma przez to coraz rzadziej do czynienia z niesfornymi, znudzonymi i niechętnymi uczniami, a coraz częściej obserwuje zaangażowanie, zainteresowanie i aktywność
Pracując metodami aktywnymi nauczyciel i uczeń są na lekcji partnerami. Nauczyciel i uczeń przyjmują nowe role zadania. Nauczyciel i uczeń są twórczy, posiadają ogromną potencjał, który trzeba ,,tylko” uruchomić.
4.Metody aktywizujące w klasach 4-6

PRZYŁKŁADY

SŁOWNICTWO
Gry językowe utrwalające słownictwo,zwroty:
-piłka- nauczyciel rzuca mówiąc słowo po angielsku uczeń odpowiada polsku
-kółko krzyżyk- podział na dwie drużyny w 9 polach sąwpisane słowa, która drużyna pierwsza odgadnie to wpisuje swój symbol w pole.
- ciepło- zimno szukanie karty schowanej w klasie
- losowanie kartki z napisanym słowem i np. odegranie scenki, klasa musi zgadnąć co to jest
- burza mózgów- słowa związane np. z wiosną lub jedzeniem i.t.p
- uczniowie dostaja kartki z angielskimi i polskimi słowami muszą się dopasować w pary, chodza po całej klasie i szukają swojej pary
- rzucanie piłką w odpowiednią posatać narysowana przez nauczyciela na tablicy która ma np. kręcone włosy


GRAMATYKA
Gry pomagające zapamiętać np. budowę zdania, pomocne przy nauce np. czasów w językach:
-rozsypane zdanie nr1: pocięte kartki z pojedynczymi słowami trzeba ułożyć w poprawne zdanie w parach
- rozsypane zdanie nr 2 – rozdajemy grupie dzieci pojedyncze zdanie muszą się tak ustawić żeby powstało poprawne zdanie.

- wykonywanie poleceń: nauczyciel daje np.. piłkę i mówi „połóż ją pod krzesłem”
Uczeń po wykonaniu zadania wybiera następną osobę i prosi np.” połóż piłkę na stole’

- Śmieszne postacie: jeden uczeń wychodzi na środek wieszamy mu z tyłu na plecach bohatera ze znanego filmu: uczeń z kartką na plecach zadaje pytania a klasa odpowiada. Uczeń musi zgadnąć kim jest.
5. Metody aktywizujące w klasach 1-3 i przedszkol
Wybrane gry językowe:
-meblujemy pokój Marlina małej myszki
-gra planszowa z flesz kart z poleceniami na białych polach
-chusta- co jest pod chustą
-kukiełki które rozmawiaja
- czytanie bajki z przedstawianiem
- karmienie rekina np. kulkami ( liczenie)
- Co zjadł głodny rekin: odgadywanie przedmiotów
- „chodzący kapelusz „
- rzucanie piłką do celu np w odpowiednią kartę która jest w okręgu lub w koszyku, kartonie
- rzeka i kamyki plus kostka
-piosenka z zabawą pokazywaniem
- zielona lekcja w terenie np.: szukanie robali
- lekcja aktywności fizycznej tor przeszkód polecenie w języku obcym przy każdej stacji
- koło fortuny


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.