Katalog

Aleksandra Mansel, 2016-06-01
Mysłowice

Język angielski, Rady

Poradnik dla rodziców

- n +

,,Wiedza, to nie wszystko….
… ale bez wiedzy wszystko inne jest trudniejsze.’’

Wstęp

W klasach IV-VI celem nauki języka obcego jest osiągnięcie przez ucznia umiejętności komunikacji językowej poprzez rozumienie, tworzenie, reagowanie i przetwarzanie informacji językowych. Te umiejętności zostaną opanowane w drodze ćwiczeń komunikacyjnych, jeżeli tylko uczeń będzie znał zaplecze językowe (słownictwo, wyrażenia, układy zdań, itp.). Dlatego tak ważnym, Drodzy Rodzice, staje się wymaganie i zachęcanie dziecka do regularnego powtarzania i zapamiętywania materiału z lekcji.

Źródła niepowodzeń

W nauce języka obcego nie ma czasu na odkładanie czegokolwiek na później, gdyż jedno wynika z drugiego. Jak w układance, elementy językowe łączą się ze sobą. Zaległości są zatem głównym czynnikiem pogarszania się wyników w nauce. Tworzą barierę językową . Dziecko odczuwa lęk, niepewność, nie potrafi skupić się i w pełni uczestniczyć w zajęciach.

Wskazówki do pracy w domu

Główną zasadą, jaka powinna nam, rodzicom, przyświecać jest :
,,Nie zmuszać ,ale konsekwentnie wymagać i kontrolować’’
 Tego samego dnia zachęć dziecko do powtórzenie słówek z lekcji
 Możecie wspólnie tworzyć dwujęzyczne karty słów, np.:
CLEANING__SPRZĄTANIE
 Główne zasady gramatyczne np.: odmiany czasowników przez osoby, stopniowanie przymiotników, itp. Zapisujcie kolorowo na dużej kartce z bloku. Tak stworzycie wspólnie bazę materiałów z których dziecko będzie mogło korzystać przez cały okres nauki.
 Zachęcajcie dziecko do odtworzenia , powiedzenia czegoś co było na lekcji, może przy tym skorzystać z zeszytu lub podręcznika. Nawet odczytanie głośno słówek z lekcji to dobry sposób na wytworzenie nawyku samodzielnej nauki .
 Stosujcie swoje, sprawdzone sposoby zapamiętywania, które pasują dziecku i sprawdziły się w nauce innych przedmiotów
 Raz w tygodniu zróbcie powtórzenie ogólne: przegląd słownictwa, przerobionych zadań i notatek w zeszycie ( podręcznik, ćwiczenia i zeszyt)
 Do kartkówek ćwiczcie od chwili zapowiedzenia jej (powtarzamy trzy-cztery razy)
 Do dłuższych prac kontrolnych spróbuj przygotować dziecko w sesjach 15-20 minutowych przez parę dni

Pamiętajmy:

 Każdy sukces , nawet mały, zmotywuje dziecko do podejmowania kolejnych wyzwań.
 Chwalmy swoje dziecko nie tylko za dobre oceny ale za każdy trud, jaki włoży w naukę.

Poradnik dla rodziców opracowała
Aleksandra Mansel, nauczyciel j. angielskiego.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.