AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jarosław Ronewicz, 2016-05-31
Pułtusk

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

- n +

mgr Jarosław Ronewicz


Nauczyciel Mianowany
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w PułtuskuNauczany przedmiot: historia
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 roku
Czas stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016 rok
§ 8 ust.2 pkt 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”


Zadania Forma realizacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - autorefleksja i analiza własnych możliwości i umiejętności
- przestudiowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących procedur uzyskiwania awansu zawodowego
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego i złożenie u Dyrekcji Szkoły
08. 2013


08. 2013
09. 2013

2. Udział w formach doskonalenia zawodowego mających na celu podnoszenie poziomu nauczania oraz wzbogacania warsztatu pracy - udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
- udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego
- poszerzanie własnej wiedzy poprzez zgłębianie literatury i treści czasopism o tematyce historycznej.
okres stażu
3. Udział w różnego rodzaju komisjach. - praca w komisjach podczas sprawdzianu kompetencji, komisji d.s. dyżurów nauczycieli, komisji układającej program wychowawczy szkoły. okres stażu
4. Działań zmierzające do rozwijania konkretnych zainteresowań uczniów. - opracowanie konkursów wewnątrzszkolnych
„Historia mojej szkoły”
- przeprowadzenie i organizacja konkursu „Historia mojej małej ojczyzny”
- przeprowadzenie ogólnopolskich konkursów historycznych:
„Krąg”,
„Olimpus”,
„Multitest” okres stażu

5. Praca na rzecz pogłębiania wiedzy wśród uczniów z uzdolnieniami oraz pomoc słabszym w wyrównywaniu wiedzy. - prowadzenie zajęć koła historycznego mające na celu poszerzanie wiedzy uczniów na temat historii regionu, historii Polski oraz historii powszechnej oraz przygotowanie do ogólnopolskich konkursów historycznych
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce mające na celu wyrównywanie poziomu wiedzy z zakresu historii
- wszelkie formy pomocy uczniom słabszym zmierzające do lepszego przyswajania wiedzy historycznejokres stażu

§8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadanie Forma realizacji Termin
1. Korzystanie z nowoczesnych metod nauczania -wykorzystywanie technologii komputerowej przy opracowywaniu dokumentacji szkolnej, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych,
- wykorzystywanie pomocy dydaktycznych zapisanych na dysku CD podczas zajęć
- wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń multimedialnych w procesie dydaktycznym; praca z netbookiem


okres stażu
2. Systematyczne wzbogacanie warsztatu pracy - konstruowanie prezentacji multimedialnych będących integralną częścią zajęć historii
- selektywne korzystanie z zasobów internetowych w celu odpowiedniego doboru pomocy dydaktycznych
- dzielenie się doświadczeniami na forach internetowychokres stażu
§8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Zadania Forma realizacji Termin
1. Praca nad umiejętnością przekazywania wiedzy i umiejętności innym nauczycielom - wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- konsultacje z nauczycielami podczas różnego rodzaju pozaszkolnych konferencji metodycznych
okres stażu
2. Prowadzenie lekcji otwartych - opracowanie scenariuszy lekcji otwartych i ich przeprowadzenie okres stażu
3. Promowanie i udostępnianie własnych osiągnięć w pracy dydaktycznej

- wzbogacanie zasobów edukacyjnych portali internetowych o własne pomoce dydaktyczne
- zamieszczanie w sieci zaprojektowanych przez siebie modeli sprawdzianów, kart pracy, scenariuszy zajęć i innych pomocy dydaktycznych z zakresu historii 2015r.
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub praktyk - zawarcie kontraktu, pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego oraz konsultacje
okres stażu

§8 ust. 2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

Zadania Forma realizacji Termin
1. Opracowanie planu pracy wychowawcy klasy
opracowanie i realizacja planu pracy wychowawcy klasowego okres stażu
2. Praca z uczniem mającym problemy w nauce
- praca na godzinach
z wychowawcą, rozmowy indywidualne,
- praca na zajęciach wyrównawczych okres stażu
3. Współpraca z rodzicami - rozmowy indywidualne
- pogadanki
- udzielanie rad w przypadkach szczególnie trudnych
- zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy różnego rodzaju specjalistów tj. pedagoga szkolnego, psychologa itp. w przypadku konkretnych problemów na polu dydaktycznym i wychowawczym
okres stażu

§8 ust. 2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;


Zadania Forma realizacji Termin
1. Praca na rzecz poszerzenia zakresu działań szkoły
- poznawanie miejsc pamięci naszego miasta i regionu poprzez organizowanie wycieczek z uczniami
- zaznajomienie uczniów z postaciami historycznymi ważnymi dla naszego miasta
- organizowanie uroczystości szkolnych o tematyce historycznej i patriotycznej zgodnie ze szkolnym harmonogramem oraz podobnych przedsięwzięć z własnej inicjatywy
- realizacja treści Programu Wychowawczego Szkoły okres stażu
2. Prowadzenie dodatkowych pozalekcyjnych zajęć z uczniami. - prowadzenie zajęć Koła Historycznego
- angażowanie uczniów w wykonywanie gazetek ściennych o tematyce historycznej
- pogłębianie uczuć patriotycznych wśród uczniów poprzez zwracanie uwagi na ważne rocznice świąt narodowych okres stażu
3. Działania o charakterze profilaktycznym

- zachęcanie uczniów udziału we wszelkiego typu akcjach profilaktycznych na terenie szkoły
- realizacja zadań zawartych w szkolnym programie profilaktycznym okres stażu
4. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki dydaktyczne
- gromadzenie i selektywny dobór nowoczesnych środków dydaktycznych pomocnych w nauczaniu historii okres stażu§8 ust. 2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;


Zadania Forma realizacji Termin
1. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym - wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych
- konsultacje z pedagogiem okres stażu
2. Włączanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły - udział rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych wg potrzeb
3. Współpraca z rodzicami - kontakty indywidualne z rodzicami okres stażu
4. Kontakt z instytucjami i osobami podejmującymi działania na rzecz popularyzacji tematyki historycznej. - wycieczki do muzeum w Pułtusku oraz do innych muzeów
- wizyta w pułtuskim Archiwum
- spotkania z archeologiem
okres stażu


§8 ust. 2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;


Zadania Forma realizacji Termin
1. Podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych - szczegółowa analiza treści opinii poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
- dokładna obserwacja uczniów mających problemy z nauką
i zachowaniem
- poszukiwanie przyczyn zaistniałych problemów poprzez rozmowy z uczniami jak też
z ich rodzicami okres stażu
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną - udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z trudnościami na polu dydaktycznym wychowawczym według potrzeb


Opracował:
Jarosław Ronewicz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.