Katalog

Jarosław Ronewicz, 2016-05-31
Pułtusk

Historia, Sprawdziany i testy

Historia sprawdzian - dwudziestolecie międywojenne

- n +

Punkty………… Ocena………………

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI KL VI rozdz. IV. Gr. A
Maksymalna suma punktów 30

1. Wymień 4 kraje, które prowadziły agresywną politykę międzynarodową w latach
30-tych XX w. 4 pkt.

2. Połącz daty z wydarzeniami. 5 pkt.

1932 Powstanie ZSRR

1933 „Noc kryształowa”

1938 Wielki Głód na Ukrainie

23.08.1939 Dojście Hitlera do władzy

1922 Pakt Ribbentrop - Mołotow


3. Wyjaśnij pojęcia 10 pkt. rasizm
totalitaryzm
luftwaffe
łagier
gestapo

4. Wyjaśnij skrót : Z S R R 1 pkt.5. Wskaż właściwe wyrazy/daty w nawiasach. 6 pkt.
1. Po objęciu władzy tytuł Fuhrera przyjął (Hitler/Stalin).
2. Siły zbrojne Związku Radzieckiego określa się jako (Błękitną Armię/Armię Czerwoną).
3. Dwudziestolecie międzywojenne to okres lat (1918-1939/1914-1934).
4. Hitler chciał przyłączyć do III Rzeszy (Kraków/Wolne Miasto Gdańsk).
5. Pierwszym przywódcą ZSRR został (Lenin/Stalin).
6. Hitler pełnił w III Rzeszy funkcję (prezydenta/kanclerza).

6. Podaj 4 zmiany jakie zaszły w życiu codziennym ludzi po I wojnie światowej. 4 pkt.
7*. Zadanie dodatkowe
Opisz jak działały organizacje młodzieżowe w ZSRR.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.