Katalog

Monika Walczuk, 2016-05-31
Biała Podlaska

Lekcja wychowawcza, Scenariusze

scenariusz lekcji

- n +

Scenariusz lekcji wychowawczej w szkole podstawowej klasa IV


Temat lekcji: Moje wartości w życiu.

Czas trwania lekcji: 45 minut.

Cele:

Uczeń rozumie:
- wymienia przykłady wartości w życiu człowieka,
- dzieli wartości na materialne i niematerialne,
- wymienia wartości najcenniejsze w życiu każdego człowieka,
Uzasadnia konieczność obrony własnych wartości..

Metody pracy
- pogadanka,
- piramida wartości,
- krąg wartości,
- burza mózgów.

Środki dydaktyczne
- złota rybka,
- tablica,
-kolorowe karteczki.

Przebieg lekcji

1.Sprawy organizacyjne ustawienie stolików do pracy w grupie.

2. Nauczyciel kładzie na środku stolika złotą rybkę. Rozdaje uczniom po jednej kartce i prosi aby napisali życzenie do złotej rybki. Zaznacza iż rybka spełnia tylko jedno życzenie. Uczniowie przedstawiają swoje życzenia. Uczniowie dzielą je w grupy materialne, niematerialne związane z rodziną, zdrowiem, karierą, pracą. Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji porównując ich życzenia do wartości w życiu każdego człowieka.

3.Burza mózgów. Uczniowie tworzą listę wartości materialnych i niematerialnych (np. pieniądze, dom, samochód, komputer, ubranie, zdrowie, uroda, przyjaciele, rodzina, miłość, wiara, kariera, sława, honor, itp.).

4.Uczniowie dostają po kilka karteczek, zapisują najbardziej cenione przez siebie wartości. Nauczyciel umieszcza na środku żółte koło, uczniowie układają wokół niego karteczki ze swoimi wartościami. Te same wartości układane są na jednym promieniu, powstaje w ten sposób słońce. Im więcej wartości się powtarza tym promienie są dłuższe. Słonce pokazuje, które wartości są najbardziej cenione przez uczniów.

5. Nauczyciel prosi uczniów aby oddali mu trzy dowolne wartości z tych które wybrali. Rwie karteczki na kawałeczki. Uczniowie są zdziwieni, nauczyciel wyjaśnia iż o niektóre wartości trzeba walczyć i nie dać ich sobie odebrać, że nie można ich zamienić czy sprzedać.

6. Uczniowie tworzą listę najważniejszych wartości.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.