Katalog

Monika Russa, 2016-05-18
Ryki

Język rosyjski, Konspekty

Konspekt lekcji j. rosyjskiego w kl. IV- "Poznajmy się"- praca z tekstem

- n +

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego w kl. IV
Klasa: IV

Temat lekcji: "Poznajmy się"-praca z tekstem
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem: W tekście, z którym uczniowie będą pracować, znajdują się poznane na poprzednich lekcjach formy czasowników i słownictwo.
Cele lekcji:
- uczeń zna odmianę czasowników жить i роботать i umie stosować ją w zdaniach;
- uczeń pamięta znaczenie poznanych wcześniej nazw zawodów;
- uczeń potrafi określić główną myśl wysłuchanego tekstu;
- uczeń rozumie zadawane po rosyjsku pytania do tekstu;
- uczeń potrafi odpowiedzieć po rosyjsku na pytania do tekstu na podstawie wysłuchanych informacji, w razie trudności pomagając sobie czytaniem fragmentów tekstu.

Cele sformułowane w języku ucznia:
Dzisiaj na lekcji sprawdzimy, czy nauczyliście się już odmieniać czasowniki żyt' i rabotat'. Potem przypomnimy najważniejsze słownictwo, posłuchamy nagrania i będziecie się uczyć odpowiadać na pytania do wysłuchanego tekstu.
NaCoBeZu
Będę zwracać uwagę, czy:
- rozumiecie, o czym opowiada tekst i
- czy umiecie odpowiedzieć po rosyjsku na pytania do tekstu. Na następnej lekcji będziecie się uczyć na podstawie tego tekstu opisywać swoją rodzinę.
Pytania Kluczowe:
Pytania zadawane do treści tekstu: Kim jest...? Gdzie mieszka...? Gdzie pracuje....?

Metody nauczania i formy pracy z uczniem: metoda ćwiczeniowa (praca z podręcznikiem); praca z całą klasą i praca indywidualna uczniów.

Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: Odpytanie z odmiany, zadawanie pytań i słuchanie wypowiedzi uczniów, monitorowanie aktywności uczniów.
Materiały i pomoce dydaktyczne: Podręcznik „Stupieni” do kl. 4, płyta CD do podręcznika
Przebieg lekcji:
1. Praca z całą klasą – podanie celów lekcji w języku ucznia.
2. Praca z całą klasą- uczniowie razem z nauczycielem chórem odmieniają czasowniki.
3. Praca indywidualna uczniów- osoby chętne (max. 10 osób) odpowiada na ocenę z odmiany, klasa słucha i sprawdza poprawność odpowiedzi.
4. Praca z całą klasą- nauczyciel wymawia rosyjskie słówka, uczniowie je tłumaczą.
5. Praca z całą klasą: nauczyciel każe otworzyć podręczniki i przeczytać tytuł tekstu, a następnie go przetłumaczyć i spróbować zgadnąć, o czym jest tekst.
6. Praca indywidualna uczniów: Słuchanie całego nagrania. Następnie uczniowie określają, o czym opowiadał tekst.
7. Praca indywidualna uczniów: Ponowne słuchanie fragmentów tekstu. Nauczyciel zatrzymuje nagranie po krótkich fragmentach i zadaje do nich pytania po rosyjsku, uczniowie odpowiadają. Jeśli uczniowie nie będą umieli odpowiedzieć na jakieś pytanie, mogą poszukać odpowiedzi w zapisie tekstu w podręczniku
8.Podsumowanie lekcji:
a) Pytania o uczniów: Dla kogo tekst był łatwy/trudny do zrozumienia? Dla kogo lekcja była łatwa/trudna?
b) Zadanie pracy domowej- Naucz się czytać tekst ze stron 104-105.
c) Ocenienie plusami aktywności uczniów.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.