AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Melańczuk, 2016-05-18
Włodawa

Przyroda, Program nauczania

Program koła przyrodniczego „ Jestem Obywatelem Ziemi” w ramach projektu- Jestem proekologiczny i dbam o środowisko.

- n +

Program jest przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych z przyrody dla uczniów klas VI pragnących rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności dotyczące wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.
Program obejmuje materiał na 40 jednostek lekcyjnych.
Cele edukacyjne:
- -rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów,
-pogłębianie wiedzy uczniów,
-pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno przyrody i konieczność jej ochrony,
- rozwijanie postawy szacunku dla najbliższej okolicy i przyrody,
- dostrzeganie zależności stanu środowiska od działalności człowieka,
- dzielenie się zdobytą wiedzą,
- przygotowanie uczniów do konkursów przyrodniczych,
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów pojawiających się w relacjach człowiek-środowisko,
- kształtowanie umiejętności wykorzystywania Internetu jako źródła informacji,
Cele wychowawcze:

- kształtowanie w uczniach otwartości i ciekawości wobec innych państw, regionów,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole,
- wzbogacanie osobowości ucznia o wrażliwość na piękno i ład przestrzenny.
- kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy uczniów;
- rozwijanie uzdolnień przyrodniczych i ekologicznych
- kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności,
Treści nauczania:

Treści nauczania programu oparte są o zagadnienia przewidziane dla II etapu edukacyjnego. Zajęcia zostały podzielone na trzy bloki tematyczne.
Blok I- Jestem obywatelem Wszechświata.
- Co to jest Wszechświat?
- Nasz Układ Słoneczny- ogólna charakterystyka planet wewnętrznych i zewnętrznych Układu Słonecznego ( korzystanie z literatury popularnonaukowej, stron edukacyjnych),
- Quizy, zagadki przyrodnicze, wierszyki dotyczące poszczególnych planet,
- Wykonanie plakatu lub makiety Układu Słonecznego,
- Zaprezentowanie swojej pracy na forum klasy,
Blok II- Jestem obywatelem Ziemi.
- Ziemia- nasza planeta,
-Czynniki wpływające na pojawienie się życia na Ziemi,
- Charakterystyka poszczególnych kontynentów uwzględniając ich położenie, środowisko przyrodnicze oraz walory kulturowe i turystyczne,
- Moje wymarzone miejsce na Ziemi-sporządzenie posteru lub plakatu ilustrującego najpiękniejsze wg ucznia miejsce na Ziemi z uwzględnieniem walorów przyrodniczych , fauny i flory oraz wartości kulturowych oraz zaprezentowaniu go na forum klasy i szkoły.
Blok III- Jestem obywatelem Unii Europejskiej.
- Charakterystyka kontynentu, w którym mieszkam – Europa
-Walory turystyczne Europy – sporządzenie mini przewodnika po państwach europejskich
- Co to jest Unia Europejska? , dlaczego powstała, jej zadania i cele ,
- Co to jest Schengen?
- Korzyści z wejścia Polski do Unii Europejskiej,
- Wybrane państwa członkowskie- krótka charakterystyka pod względem przyrodniczym i kulturowym,
- Wykonanie pracy plastycznej prezentującej wybrany kraj Unii Europejskiej,
Procedury osiągania celów:
Formy pracy
- Praca zespołowa
- Praca w grupach
- Praca w parach
- Praca indywidualna
- Rozmowa, pogadanka, burza mózgów,
- Wykonywanie różnych form graficznych, prac plastycznych,
Metody nauczania
- Metoda komunikacyjna
- Metoda audio-wizualna
- Projekty
- Techniki multimedialne – filmy video, programy komputerowe, Internet

Pomoce dydaktyczne:
- literatura popularnonaukowa, słowniki ekologiczne i przyrodnicze, broszury o państwach ,
-czasopisma National Geographic ,Chrońmy Przyrodę Ojczystą ,Poznaj Świat
-plansze tematyczne,
- sprzęt audio-wizualny, komputery z dostępem do Internetu EWALUACJA

Cele Ewaluacji:
1. Określenie zainteresowania uczniów zajęciami,
2. Poznanie opinii i poziomu zadowolenia rodziców uczniów z zajęć koła przyrodniczego,
3. Doskonalenie działania koła przyrodniczego;
4. Dostosowanie zajęć do potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów.

Metody i sposoby ewaluacji:

1. Obserwowanie poziomu zaangażowania młodzieży w podczas zajęć,
2. Notowanie frekwencji na zajęciach – dziennik zajęć pozalekcyjnych,
3. Gromadzenie prac plastycznych dzieci,
4. Analiza osiągnięć dzieci,
5 . Dyskusja z grupą na zajęciach podsumowujących, co się udało, a czego nie udało zrealizować na zajęciach,
6. Udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i gminnych,
7. Własne obserwacje podczas zajęć
8. Rozmowa z rodzicami na temat trafności tematyki zajęć pozalekcyjnych,

Osiagnięcia uczniów:
Uczeń:
- poszerzy swoje wiadomości dotyczące najbliższego środowiska jak również dalszych obszarów na Ziemi,
- stanie się bardziej otwarty na świat oraz tolerancyjny wobec innych kultur,

- wzbogaci wiadomości o kontynentach, krajach Unii Europejskiej, pozna zwyczaje, tradycje oraz różne aspekty życia codziennego,

Opracowanie:
Ewa Melańczuk nauczyciel przyrody i geografii
w Zespole Szkół w Urszulinie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.