AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Szczeszka, 2016-05-18
Warszawa

Uroczystości, Scenariusze

Bal "Wszystkich Świętych"

- n +

HARMONOGRAM "BALU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH"
1. Konkurs dla klas – gdy uczniowie całej klasy będą mieć przebranie – klasa otrzymuje od RR określoną kwotę na swoje wydatki.
2. Konkurs na przebranie za świętego – trzy pierwsze miejsca – najlepiej przebrani z klas I-III i IV-VI uczniowie otrzymują upominki.
3. Klasy są pod opieką nauczyciela uczącego na danej lekcji – można porozumieć się z wychowawcą klasy w sprawie ewentualnych zmian.
4. Konkurs na korytarzu – „1 z 10” - konkurs między klasami I-III oraz IV-VI, z życia Świętych, o których informacje otrzymali wcześniej.

Każda klasa wyznacza 3 osoby reprezentujące ją (w klasach I-III) oraz 2 osoby reprezentujące ją (w klasach IV-VI). Po kolei rozpoczynając, od najmłodszej klasy, otrzymuje po jednym pytaniu (do wyboru z 20 pytań). Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt, za błędną odpowiedź lub jej brak 0 pkt. Każda klasa otrzymuje po 5 pytań. Jeżeli okaże się, że dwie lub więcej klas ma tyle samo punktów – następuje dogrywka.

PUNKTY 1. i 2. przeprowadzane są na Balu (dyskotece).

PUNKT 3. - uczniowie rozwiązują zadania w klasach.

ZADANIA dla klas:

KLASY I-III

1. Należy przeczytać uczniom opowiadanie nt „Anioł Stróż – jego rola w życiu człowieka” (załącznik 1).
2. Każdy uczeń otrzymuje obrazek z Aniołem Stróżem do pokolorowania i wklejenia do zeszytu Religii.
3. Należy rozdać uczniom kartki z obrazkami i modlitwą „Wierzę w Boga”. Uczniowie kolorują obrazki, a następnie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela sklejają modlitwę tak, aby powiesić ją na gazetce klasowej.
4. Klasy III dodatkowo mają zadanie „Mnożenie liczb”.

KLASY IV-VI

1. Gry - „Trójbój katolicki”:
Pomoce dydaktyczne: 8 kartek A4 (po 2 kartki dla każdej grupy); dużo małych karteczek - dzielimy klasę na 4 grupy (jedną osobę wybieramy do zapisywania punktacji na tablicy, jako pomocnika do rozdawania i zbierania karteczek).

Trójbój to 3 dyscypliny związane z wiedzą o Kościele, który jest wspólnotą.

Nauczyciel czyta tekst wprowadzający o Kościele:

KOŚCIÓŁ – WSPÓLNOTĄ
Katechizm definiuje Kościół jako wspólnotę religijną ludzi pochodzącą ze wszystkich narodów świata. Wiąże ich wiara w jednego Boga i wyznanie.
Założycielem Kościoła był Jezus Chrystus. Nauczał On swoich apostołów, wprowadzał w tajniki wiary i pokazywał, jak powinni postępować i czym kierować się w życiu. W czasie długich podróży, w jakich brał udział wraz z uczniami, poznawali oni idee religii chrześcijańskiej i znaczenie Boga w życiu każdego człowieka. Poprzez przekazywanie Swojej nauki, Jezus dał podwaliny pod Kościół. Przed śmiercią nakazał swoim apostołom szerzenie nauk chrześcijańskich i dalsze nawracanie ludzi. Katechizm Kościoła Katolickiego potwierdza, iż to uczniowie Jezusa mieli ogromny wpływ na powstanie wspólnoty. To oni po śmierci swojego mistrza tworzyli zgromadzenia, a w czasie spotkań z wiernymi przekazywali im naukę Jezusa. Kościół jako wspólnota ludzi wierzących posiada pewne stałe cechy. Są to: jedność, świętość, powszechność, apostolskość. Jedność oznacza stworzenie przez Boga, prawdziwość. Świętość zakłada pewien mistycyzm oraz wiarę w to, co stanowi sferę sacrum, powszechność zaś zapewnia wszystkim ludziom taki sam dostęp do wiary i te same możliwości religijne. Natomiast apostolskość potwierdza rodowód wspólnoty kościelnej.
Istnieje jeszcze inne znaczenie Kościoła. Jest to organizacja ludzi wierzących i duchowieństwa, która posiada określoną strukturę, rytuały oraz cele. To rozumienie ściśle wiąże się z poprzednim, gdyż wspólnota powołana przez Boga nadal pogłębia swoją wiedzę i dąży do zbawienia. Dzięki pewnej organizacji życia religijnego, możliwe jest nieustanne rozwijanie się i dążenie do dojrzałego chrześcijaństwa. Jednak nie każdy człowiek wchodzi do wspólnoty Kościoła. Warunkiem jest bowiem przyjęcie sakramentu chrztu świętego. Tylko dzięki temu możemy zostać oczyszczeni z grzechu pierworodnego, spowodowanego nieposłuszeństwem pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Chrzest jest symbolem rozpoczęcia nowego życia w czystości oraz gotowości do współistnienia we wspólnocie Kościoła. Poprzez wypełnianie religijnych praktyk i przyjmowanie kolejnych sakramentów człowiek zgłębia swoją wiarę i staje się coraz bardziej wartościowym członkiem Kościoła.

Uczniowie przygotowują się do pracy w grupach.

I DYSCYPLINA- HASŁO REKLAMOWE
Rozdajemy każdej grupie sporą ilość małych karteczek (w kopercie).
a) Mają 1 minutę, by napisać jak najwięcej słów - jedno słowo na jednej kartce - które kojarzy się z Kościołem jako Wspólnotą.
b) Mają 1 minutę, by napisać jak najwięcej słów - jedno słowo na jednej kartce - które mają formę reklamującą, np. Polecam.
c) Mają 1 minutę, by napisać jak najwięcej słów - jedno słowo na jednej kartce - które są łącznikami zdania, np. lub, ponieważ, a, i, bo, gdy.
d) Zbieramy z pomocnikiem od wszystkich grup pozostałe, niezapisane karteczki, a następnie mówimy polecenie: mają 3 minuty, aby ułożyć z jak największej ilości karteczek hasło reklamujące Kościół jako wspólnotę. Hasło musi być sensowne.
e) Po czasie zbieramy karteczki, które nie należą do hasła. Jedna osoba z grupy odczytuje hasło i jeśli ma sens to przydzielamy taką ilość punktów ile jest karteczek (można też jakieś karteczki odrzucić, które nie są tak naprawdę w haśle potrzebne).

Hasła można powiesić na gazetce klasowej.

II DYSCYPLINA- KRZYŻÓWKA
czas: 5 minut

Rozdajemy kartki A4 dla każdej grupy. Zadanie polega na wykonaniu krzyżówki o haśle „Kościół”. Pytania i odpowiedzi do krzyżówki powinny być zapisane i powinny dotyczyć Kościoła jako Wspólnoty. Która grupa wykona zadanie przed czasem ma punkt dodatkowy. Prawidłowo wykonana krzyżówka - 7 punktów.

III DYSCYPLINA - ZADANIA W KOŚCIELE
czas: 3 - 5 minut

Rozdajemy kartki A4 dla każdej grupy. Zadanie polega na napisaniu jak największej liczy zadań jakie człowiek może spełniać w Kościele - począwszy od dziecka, a skończywszy na osobie starszej.
Prawidłowa odpowiedź - punkt (można tutaj zdobyć większą ilość punktów).

Po sprawdzeniu i podaniu wyników nagradzamy uczniów pochwałą oraz oklaskami.

PUNKT 4.

KONKURS "1 Z 10"

Tydzień wcześniej wychowawca każdej klasy otrzymuje danych świętych/błogosławionych lub sług Bożych, aby przeczytać/opracować ich życiorysy.

PYTANIA NA KONKURS:
KLASA I
1. Jak miał na imię św. Jan Paweł II? (Karol)
2. Jak nazywano Karola (św. Jana Pawła II) w dzieciństwie? (Lolek)
3. W co lubił grać św. Jan Paweł II jak był małym chłopcem? (w piłkę nożną)
4. Skąd pochodził św. Jan Paweł II? (z Wadowic)
5. Rozpoznaj św. Jana Pawła II na zdjęciu.
6. Kim był św. Mikołaj? (biskupem)
7. Kiedy obchodzimy dzień św. Mikołaja? (6 grudnia)
8. Czyim patronem jest św. Mikołaj? (m.in. Grecji, Miry, Moskwy, cukierników, dzieci, flisaków, kupców, marynarzy, piekarzy, pielgrzymów, sędziów, studentów, więźniów)
9. Rozpoznaj św. Mikołaja na zdjęciu.
10. Skąd pochodził św. Franciszek? (z Asyżu)
11. Kim chciał zostać św. Franciszek? (rycerzem)
12. Jak ubierał się św. Franciszek z Asyżu? (w brązowej tunice, bez butów)
13. Co otrzymał św. Franciszek na rękach i nogach? (stygmaty, rany)
14. Rozpoznaj św. Franciszka z Asyżu na zdjęciu.
15. Czyim patronem jest św. Franciszek z Asyżu? (wielu zakonów, m.in. franciszkanów, kapucynów, klarysek, a także aktorów, niewidomych, ubogich, więźniów)
16. Rozpoznaj bł. Matkę Teresę z Kalkuty na zdjęciu.
17. Kogo bł. Matka Teresa z Kalkuty uczyła czytać i dbać o siebie? (bezdomne dzieci z ulicy)
18. W jakim mieście bł. Matka Teresa założyła Zgromadzenie Misjonarek Miłości? (w Kalkucie)
19. Komu pomagała Matka Teresa z Kalkuty otwierając centra pomocy? (trędowatym, niewidomym, niepełnosprawnym, starym i umierającym oraz domy dla opuszczonych dzieci)
20. Kim była bł. Matka Teresa z Kalkuty? (zakonnicą-misjonarką)

KLASA II
1. Gdzie urodziła się św. Klara? (w Asyżu)
2. Jak nazywa się klasztor, który założyła św. Klara? (klaryski)
3. Czyją patronką jest św. Klara? (Asyżu i Florencji, zakonu klarysek i kapucynek, hafciarek oraz praczek i osób chorych na oczy, radia, telewizji i malarzy)
4. Co oznacza imię Klara? (jasna, czysta, sławna)
5. Rozpoznaj św. Klarę na obrazku.
6. Z kogo brała przykład św. Klara, gdy zdecydowała się na ubogie życie? (z Franciszka)
7. Gdzie studiował św. Benedykt? (w Rzymie)
8. W jaki sposób umarł św. Benedykt? (przyjął komunię i umarł na stojąco w kaplicy klasztornej, śpiewając psalm, podtrzymywany przez braci)
9. Kim był św. Benedykt? (opatem mnichów z klasztoru, pustelnikiem, zakonnikiem)
10. Rozpoznaj św. Benedykta na obrazku.
11. Czyją patronką jest św. Barbara? (niebezpieczne zawody, tj. górnicy, hutnicy, kamieniarze, marynarze, rybacy, flisacy, a także więźniowie)
12. Kiedy obchodzimy dzień św. Barbary? (4 grudnia)
13. Jakie powiedzenie wiąże się z dniem św. Barbary? („Św. Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie”)
14. Rozpoznaj św. Barbarę na obrazku.
15. Jak górnicy nazywają dzień św. Barbary? (Barbórka)
16. Komu towarzyszył św. Łukasz Ewangelista? Czyim był uczniem? (Św. Paweł Apostoł)
17. Czyim patronem jest św. Łukasz Ewangelista? (Hiszpanii, lekarzy chirurgów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, historyków, notariuszy, złotników)
18. Kiedy obchodzimy dzień św. Łukasza Ewangelisty? (18 październik)
19. Jaki zawód wykonywał św. Łukasz Ewangelista? (malarz, wedle tradycji lekarz)
20. Rozpoznaj św. Łukasza Ewangelistę na obrazku.

KLASA III
1. Kiedy urodziła się św. Genowefa? (w 422 r.)
2. Jak nazywał się biskup, który przepowiedział Genowefie, że zostanie świętą? (biskup Auxerre św. German)
3. Kiedy obchodzimy dzień św. Genowefy? (3 stycznia)
4. Czyją patronką jest św. Genowefa? (Paryża i Francji, oraz: dziewic, pasterzy, producentów świec woskowych, rybaków, rzemieślników, żołnierzy, właścicieli sklepów win)
5. Jak malowana jest św. Genowefa? (z dwoma kluczami Paryża, zawieszonymi u pasa; ukazywana gdy przywraca wzrok, a także ze świecą)
6. Gdzie zmarł św. Sebastian? (w Rzymie)
7. Co ukrywał św. Sebastian przed cesarzem i żołnierzami (że jest chrześcijaninem)
8. Kiedy obchodzimy św. Sebastiana? (20 stycznia)
9. Czyim patronem jest św. Sebastian? (chorych na choroby zakaźne, inwalidów wojennych, kamieniarzy, łuczników, myśliwych, ogrodników, strzelców, żołnierzy, Rzymu, Niemiec i Gwardii Szwajcarskiej)
10. Wymień 2 atrybuty św. Sebastiana (krucyfiks, palma męczeństwa, włócznia, miecz, strzały)
11. Kiedy urodziła się bł. Karolina Kózkówna? (2 sierpnia 1898r.)
12. Ile miała rodzeństwa bł. Karolina Kózkówna? (10, ona była czwarta z jedenaściorga dzieci)
13. Dlaczego uboga chata bł. Karoliny Kózkówny nazywana była „Kościółkiem”? (krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma Świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism)
14. Kto beatyfikował bł. Karolinę Kózkównę? (papież Jan Paweł II)
15. Jakie atrybuty ma bł. Karolina Kózkówna? (palma, chusta i różaniec)
16. Jakie imię otrzymał św. Antoni na chrzcie? (Ferdynand)
17. W jakim mieście wzniesiono Bazylikę św. Antoniego we Włoszech? (w Padwie)
18. Kiedy obchodzimy dzień św. Antoniego? (13 czerwca)
19. Komu patronuje św. Antoni? (franciszkanów, sióstr antoninek i Antoninek, mieszańców Lizbony, górników, małżonków, narzeczonych i ubogich)
20. Z kim św. Kinga wzięła ślub? (książę sandomierski Bolesław)
21. Gdzie zmarła św. Kinga? (w Starym Sączu)
22. Kto kanonizował św. Kingę w Starym Sączu? (papież Jan Paweł II)

KLASA IV
1. Kim była św. Anna? (matką Najświętszej Maryi Panny)
2. Gdzie urodziła się św. Anna? (w Judei, gdzie w Betlejem był jej dom rodzinny)
3. Co oznacza imię Anna? (łaska)
4. Czyją patronką jest św. Anna? (m.in. parafii, szczęśliwego małżeństwa i szczęśliwego dzieciństwa, szczęśliwego porodu, matek, wdów, gospodyń domowych, robotnic, pomocnic domowych, górników, tkaczy, tokarzy, stolarzy artystycznych, młynarzy, kramarzy, żeglarzy, krawców, koronkarzy, służących)
5. Kiedy wzywamy św. Annę? (jest wzywana w modlitwie o deszcz, o poprawę pogody, o znalezienie rzeczy zgubionych)
6. Kim był św. Jan Ewangelista? (rybakiem)
7. Kiedy obchodzimy dzień św. Jana Ewangelisty? (27 grudnia)
8. Jakie atrybuty ma św. Jan Ewangelista? (orzeł, gołębica, kielich z Hostią, kielich zatrutego wina z wężem)
9. Czyim patronem jest św. Jan Ewangelista? (m.in. aptekarzy, dziewic, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem, kreślarzy, papierników, owczarzy, ślusarzy, teologów, uprawiających winorośl, wdów)
10. Co oznacza imię Krzysztof po grecku? (niosący Chrystusa)
11. Opowiedz legendę o św. Krzysztofie. (Według złotej legendy był olbrzymem i miał niezwykłą siłę, dzięki której przenosił pielgrzymów przez rzekę. Wedle legend święty zapadł się w dno rzeki pod ciężarem przenoszonego dziecka. Wtedy ono rzekło: „Dźwigasz cały świat, gdyż ja jestem ten, któremu służysz pomagając innym” – w ten sposób dziecko wyjaśniło mu, że jest Chrystusem.)
12. Czyim patronem jest św. Krzysztof? (mostów, miast położonych nad rzekami, przewoźników, flisaków, biegaczy i żeglarzy, podróżników i pielgrzymów, a także patronem dobrej śmierci – a obecnie kierowców)
13. Kiedy obchodzimy dzień św. Krzysztofa? (25 lipca)
14. Wymień 2 atrybuty św. Krzysztofa. (m.in.: dziecko królujące na grobie, palma męczeńska, pustelnik z lampą, ryba, Sawa na chleb, wieniec róż, wiosła)
15. Jaki dzień jest obchodzony w dniu św. Krzysztofa? (Dzień Bezpiecznego Kierowcy)
16. Na temat jakiego państwa św. Joanna d’Arc miała wizje? (Francji i Anglii)
17. Jak była nazwana św. Joanna d’Arc? (Dziewicą Orleańską)
18. Jak przedstawiana jest św. Joanna d’Arc w ikonografii? (w złotej zbroi na koniu)
19. Jakie atrybuty ma św. Joanna d’Arc? (miecz, sztandar i miecz, lanca)
20. Czyją patronką jest św. Joanna d’Arc? (Francji, Orleanu, a także telegrafu i transmisji radiowych)
21. Kiedy obchodzimy dzień św. Joanny d’Arc? (30 maja)
22. Kim był św. Walenty? (lekarzem, kapłanem niedaleko Rzymu)
23. W jakiej legendzie mówi się o św. Walentym? (Legenda podaje również, że Walenty przed swą egzekucją posłał do córki strażnika list pożegnalny, podpisany „od Twojego Walentego”)
24. Jak przedstawiany jest w ikonografii św. Walenty? (w stroju kapłana lub biskupa, gdy uzdrawia chorego na padaczkę)
25. Ile lat miała św. Anna, gdy urodziła córkę? (45)
26. Jak miał na imię mąż św. Anny? (Joachim)
27. W jaki sposób zmarł św. Krzysztof? (Przeżywał tortury zanim został ostatecznie ścięty mieczem lub spalony na stosie)
28. Jak zmarła św. Joanna d’Arc? (została skazana i spalona na stosie na rynku w Rouen)
29. Kiedy obchodzimy dzień św. Walentego? (14 lutego)
30. Kto ukazał się św. Annie, gdy modliła się o potomstwo? (Anioł)

KLASA V
1. Z jakiego rodu wedle Ewangelii wywodzi się św. Józef? (z rodu Dawida)
2. Jaki zawód wykonywał św. Józef? (Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla)
3. Kiedy po raz ostatni w Piśmie Świętym jest mowa o św. Józefie? (podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy)
4. Jak przedstawiany jest św. Józef w ikonografii? (jako starzec, z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w dłoni)
5. Jakie atrybuty ma św. Józef? (m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, winorośl)
6. Czyim patronem jest św. Józef? (Kościoła powszechnego, licznych zakonów, krajów, m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów)
7. Czyją patronką jest św. Cecylia? (muzyków, dla tych co grają i śpiewają, muzyki kościelnej)
8. Jak przedstawiana jest św. Cecylia w ikonografii? (przedstawiana jest jako orantka w bogatej sukni, od średniowiecza zwykle z różami, mieczem, często stoi obok męża, rzeźba Maderna przedstawiająca leżącą na boku dziewczynę w długiej sukni i welonie – ma podniesione trzy palce prawej dłoni i jeden palec lewej – symbole Trójcy Świętej i Jedynego Boga)
9. Kiedy obchodzimy dzień św. Cecylii? (22 listopada)
10. Gdzie mieszkała św. Łucja? (na Sycylii)
11. Komu patronuje św. Łucja? (niewidomym, cierpiącym z powodu chorób oczu i pisarzom, a także krawcom, rolnikom, szwaczkom i tkaczkom)
12. Co oznacza imię Łucja z łacińskiego? (Lucis - światło)
13. Jakie atrybuty są św. Łucji? (lampa, różne symbole światła, jasności, słońca, miecz, palma męczeństwa, płomień u stóp, sztylet)
14. Gdzie urodził się św. Filip Neri? (we Florencji)
15. Co studiował św. Filip Neri? (filozofię i teologię)
16. Jaki zakon założył św. Filip Neri? (zakon filipinów-oratorianów-w 1551r.)
17. Czym charakteryzował się zakon założony przez św. Filipa Neri? (Oratorium to nietypowy zakon, kapłani nie składają ślubów zakonnych, ale mieszkają razem. Duchowość zgromadzenia charakteryzuje chrześcijański optymizm oparty na miłości Boga i bliźniego oraz konieczności wewnętrznego umartwiania.)
18. W jakim wieku żyła św. Natalia z Kordoby? (w IX wieku)
19. Jak miał na imię mąż św. Natalii z Kordoby? (Aureliusz)
20. Kiedy obchodzimy święto Natalii? (27 lipca)
21. Czyją patronką jest św. Natalia z Kordoby? (nawróconych i męczenników)
22. Jakie atrybuty są św. Natalii z Kordoby? (palma i krzyż męczeński)
23. Czyją żoną była św. Jadwiga? (Władysław Jagiełło)
24. Gdzie pochowano św. Jadwigę? (w katedrze na Wawelu)
25. Kiedy obchodzimy dzień św. Jadwigi? (8 czerwca)
26. Czyją patronką jest św. Jadwiga? (jest patronką Polaków i apostołką Litwy)

KLASA VI
1. Jan zwany jest św. Marek Ewangelista? (Jan Marek)
2. W jakim języku św. Marek Ewangelista napisał Ewangelię? (w j. greckim)
3. Kiedy obchodzony jest dzień św. Marka Ewangelisty? (25 kwietnia)
4. Jak przedstawiany jest św. Marek Ewangelista w ikonografii? (przedstawiany jest w stroju biskupa, także z palmą w dłoni albo śpieszącego na pomoc żeglarzom, również siedzący przy stole i piszący księgę: niemal zawsze towarzyszy mu lew)
5. Jakie atrybuty ma św. Marek ewangelista? (lew (czasem ze skrzydłami), Ewangelia, drzewo figowe, zwój)
6. Czyim patronem jest św. Marek Ewangelista? (m.in. Albanii, Chorwacji, Wenecji, malarzy, tłumaczy, notariuszy, szewców, garbarzy, szklarzy, optyków, wikliniarzy)
7. W jakim mieście jest szczególnie czczony św. Marek Ewangelista? (w Wenecji)
8. Czyją patronką jest św. Kornelia? (wszystkich męczenników)
9. Kiedy obchodzimy święto Kornelii? (31 marca)
10. Jak zginęła św. Kornelia? (poddawano ją licznym torturom, a kobieta zginęła śmiercią męczeńską)
11. Gdzie urodziła się św. Kornelia? (na terenach dzisiejszej Afryki, a mianowicie w Tunezji)
12. Gdzie urodziła się Sługa Boża Wanda Malczewska? (w Radomiu)
13. Podaj rok urodzenia Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. (1822)
14. Jakie widzenie miała Sługa Boża Wanda Malczewska? (widzenie, w którym usłyszała słowa Matki Bożej „Uroczystość dzisiejsza wnet stanie się świętem narodowym dla was polaków, bo w tym dniu odniesiecie zwycięstwo nad wrogiem, który dąży do waszej zagłady”)
15. Gdzie znajduje się grób Wandy Malczewskiej? (w krypcie kościoła Serca Jezusowego w Parznie)
16. Do jakiego klasztoru przeniosła się Wanda Malczewska? (dominikanek)
17. Gdzie urodziła się św. Agata? (w Katanii na Sycylii)
18. W jaki sposób zmarła św. Agata? (poddano ją strasznym katuszom, okaleczono ją, a następnie wrzucono na rozżarzone węgle, gdzie oddała ducha Bogu)
19. W którym roku zmarła św. Agata? (w 251r.)
20. Gdzie szczególnie jest czczona św. Agata? (na Sycylii)
21. Czyją patronką jest św. Agata? (Katanii, ludwisarzy, pielęgniarek oraz kobiet z chorobami piersi)
22. Kiedy wzywamy św. Agatę? W jakich sytuacjach? (wierni wzywają jej opieki podczas burzy oraz w niebezpieczeństwie pożaru, wybuchu wulkanu, trzęsienia ziemi, sztormu, huraganowych wiatrów)
23. Kiedy obchodzony jest dzień św. Agaty? (5 lutego)
24. Jak w ikonografii przedstawiana jest św. Agata? (w długiej sukni, z kleszczami, którymi wyrywano jej piersi)
25. Jakie atrybuty są św. Agaty? (chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, palma męczeństwa, obcięte piersi na misie, pochodnia, płonąca świeca - symbol Chrystusa)
26. Jaka przemiana dokonała się w św. Wojciechu? (Z duchownego, nazwanego przez współczesnych księdzem rozkoszy (a nie było to niczym nadzwyczajnym w tamtych czasach), stał się ascetycznym mnichem – nauczającym, upominającym i karcącym)
27. Gdzie uczył się św. Wojciech? (Magdeburga w Niemczech)
28. Po kim objął tron biskupi św. Wojciech w Pradze? (po Dytmarze)
29. Gdzie został zamordowany św. Wojciech? (w Prusach)
30. Jak przedstawiany jest św. Wojciech w ikonografii? (w szatach biskupich, z pastorałem i paliuszem. Jego atrybutami są: wiosło, włócznia oraz orzeł)
31. Kiedy obchodzimy dzień św. Wojciecha? (23 kwietnia)
32. Czyim patronem jest św. Wojciech? (Polski, a także diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, elbląskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej – w szczególności Gniezna)
33. Gdzie urodziła się bł Jolanta? (w Ostrzyhomiu)
34. Z jakiej dynastii pochodziła rodzina bł. Jolanty? (Była ósmym dzieckiem węgierskiego króla Beli IV z dynastii Arpadów i Marii, córki cesarza bizantyjskiego.)
35. Jak miały na imię córki bł. Jolanty? (Elżbieta, Jadwiga i Anna)
36. Do jakiego klasztoru wstąpiła bł. Jolanta po śmierci męża? (do klasztoru Klarysek w Starym Sączu)
37. W którym roku zmarła bł. Jolanta? (1303r. lub 1304r.)
38. Czyją patronką jest bł. Jolanta? (archidiecezji gnieźnieńskiej oraz miasta Kalisza)
39. Jak przedstawiana jest b. Jolanta w ikonografii? (w habicie klaryski, z krzyżem w ręku i lilią lub pastorałem, niekiedy z księgą. Czasami klęczy obok św. Kingi przed Chrystusem ukrzyżowanym)
40. Kiedy wspominamy bł. Jolantę? (15 czerwca)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.