Katalog

Iwona Misiek, 2016-05-06
Warszawa

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Z – jak zawody

- n +

Temat zajęć: Z – jak zawody
Cel główny: Dzieci poznają różne zawody.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
• Nazywa różne zawody;
• Wie, czym zajmują się przedstawiciele poszczególnych profesji;
• Rozumie, co znaczy dokładność, dążenie i osiąganie celu, współpraca, odpowiedzialność w działaniu.
Cele sformułowane w języku ucznia:
Uczeń-
• Znam różne zawody;
• Wiem, na czym polega praca różnych ludzi
Metody i formy pracy:
Rozmowa kierowana;
Gra dydaktyczna;
Praca w zespołach oraz indywidualna.
Pomoce dydaktyczne:
Klocki, kartki, nożyczki, woreczki, wiaderka.
Przebieg zajęć( metody i aktywności):
1. Dzieci słuchają czytanego przez nauczyciela wiersza Juliana Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”
2. Rozmowa na temat zawodów wykonywanych przez rodziców, zawodów, w jakich dzieci chciałyby pracować w przyszłości.
3. Próba wspólnego ustalenia innego znaczenia wyrazu „zawody”, np. rywalizacja, współzawodnictwo.
4. Ogłoszenie konkursu „Zawody zawodów”:
• Uczestnicy zostają podzieleni na grupy;
• Rywalizacja pomiędzy grupami będzie polegała na wykonaniu przez każdą grupę 3 zadań, naśladujących prace wykonywane przez poszczególne grupy zawodowe.
Zadania:
• Budowania muru z klocków – cegieł;
• Krojenie „materiału”;
• Pieczenie bułek w piecu.
5. Dzieci siadają w kręgu i podsumowują zajęcia.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.