AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Katarzyna Pietrzyk, 2016-05-06
kielce

Edukacja czytelnicza, Sprawdziany i testy

Test -"Lektury w klasach I-III"

- n +

1. Pan Astronom z żoną i dziećmi mieszkał przy ulicy
................................................................................................................
2. Jakie zachowanie Teleskopka i Teleskopki wywołało niezadowolenie sąsiadów?
...................................................................................................................................................................................................................................
3. Teleskopka i Teleskopek ułożyli wiersz do .......................... i wysłali list za pomocą ............................. .
4. Gdzie znalazł się ogon Kłapouchego i do czego służył?...............................................................

5. Jaką książkę najczęściej czytał Krzyś, uwięzionemu w norce królika
Puchatkowi?
.............................................................................................................
.............................................................................................................
6. Czym Puchatek i Krzyś popłynęli na pomoc Prosiaczkowi i jak
nazwał Krzyś statek ratunkowy?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

7. Ile wagonów ciągnęła lokomotywa w wierszu Juliana Tuwima?
...........................................................................................................

8. Jakich owoców pełen był jeden z wagonów w wierszu
„ Lokomotywa”?
.........................................................................................................

9. Jakie instrumenty muzyczne wiózł jeden z wagonów w wierszu „Lokomotywa”?
..........................................................................................................
10. „Zupka z muszek na wieczornej rosie,
Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie,
Motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku,
A na deser – tort z wietrzyka w księżycowym blasku” –
czyja to miała być kolacja?
.......................................................................................................
11. O której godzinie pan słowik miał być na kolacji?
.........................................................................................................
12. Dlaczego pan słowik spóźnił się na kolację?
.............................................................................................................
13. Syn słonia Trąbalskiego miał na imię...............................................
14. Słoń Trąbalski nazywał swojego synka....................................... , a na córeczkę wołał......................................................................... .
(Syna – Trąbek, Bombek, córkę – Grubachna, Wielgachna)
15. Do kogo poszedł słoń Trąbalski zamiast do doktora?
............................................................................................................................................................................................................................
(Do adwokata, szewca, rejenta i kowala)
16. Jakiej rady udzielił słoniowi Trąbalskiemu kowal?
............................................................................................................
...........................................................................................................
(Żeby co dzień wylał na głowę kubełek wody, a na trąbie zrobił supełek.)
17. Kto nauczył Jana Dolittle mowy zwierząt?
.............................................................................................................................
Papuga Polinezja)
18. Skąd wzięła się u doktora Dolittle małpka Czi – Czi?
............................................................................................................................................................................................................................
(Doktor odkupił ją od kataryniarza, bo zauważył, że małpka ma za ciasną obrożę, że jest brudna i nieszczęśliwa.)
19. Co stało się z doktorem i jego zwierzętami po przypłynięciu do Afryki?
.............................................................................................................
..............................................................................................................
20. Akcja opowiadania „Jak Wojtek został strażakiem” toczy się
..........................................................................................................
21. Dokończ zdanie wypowiedziane przez komendanta straży
„Czyn ten ciebie Wojtku .................................................................
..........................................................................................................
22. Chłopczyk, którego uratował Wojtek miał na imię ..........................
23. Myszka Reni z książki e. Szelburg – Zarembiny „Najmilsi” miała
na imię ....................................., jej kogut to......................................,
wiewiórka..................................., a pies ............................................ .
24. Gryzunia wpadła do garnka ze ..................................................... .
25. Jako czwarty w domu Reni pojawił się ......................................... .
26. W książce „Karolcia” wszystkie dzieci w mieście zmartwiła wiadomość o tym, że ............................................................................
...........................................................................................................
26. Karolcia w ostatnim życzeniu poprosiła niebieski koralik o
...........................................................................................................
...........................................................................................................
27. Karolcia miała.................. lat i ..................... miesięcy, ......................... włosy i przyjaciela o imieniu ................................. .
28. Autorką książki pt.: „Cudaczek- Wyśmiewaczek” jest .........................................................................................................
29. Wymień 3 wady, które wyśmiewał Cudaczek.
..........................................................................................................
30. Do przemiany Cudaczka -Wyśmiewaczka w.................................
................................................ przyczyniły się...............................
.........................................................................................................
31. Napisz 4 imiona kotów, które oprócz Filonka były bohaterami książki pt.: „Przygody Filonka Bezogonka”
..........................................................................................................
..........................................................................................................
32. Na zorganizowanym przez Monsa Balu Noworocznym, nieżyczliwy kot podarował Filonkowi medal z napisem : .................................
.........................................................................................................
Na drugiej stronie medalu widniał napis: .......................................
.........................................................................................................
33. Filonek dostał order „Za wybitne zasługi”, ponieważ ...................
.........................................................................................................
34. Szewczyk Dratewka podzielił się z kaczkami ...............................
.........................................................................................................
35. Dratewka podczas swojej wędrówki po świecie spotkał i pomógł
........................................................................................................
36. Z panną z wieży mógł ożenić się ten kto ...........................................
............................................................................................................
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.