Katalog

Anna Weronika Jaworska, 2016-04-22
Rogoźno

Muzyka, Program nauczania

„Flażolet instrument dla każdego. Program zajęć pozalekcyjnych nauki gry na flażolecie dla uczniów klasy drugiej i trzeciej szkoły podstawowej”

- n +„Flażolet instrument dla każdego”

Program zajęć pozalekcyjnych nauki gry na flażolecie dla uczniów klasy drugiej i trzeciej szkoły podstawowej

Opracowała: Anna Weronika JaworskaRogoźno, 2015 r.

Spis treści programu:
Wprowadzenie
I. Cele programu
II. Charakterystyka programu
III. Kręgi tematyczne i treści nauczania
IV. Procedura osiągnięcia celów
V. Formy pracy
VI. Techniki i narzędzia kontroli
VII. Ewaluacja programu po każdym roku
VIII. Bibliografia

WPROWADZENIE
Program pt. „Flażolet instrument dla każdego. Program zajęć pozalekcyjnych nauki gry na flażolecie dla uczniów klasy drugiej i trzeciej szkoły podstawowej” skierowany jest dla każdego ucznia, który chciałby nauczyć się i opanować technikę gry na flażolecie. Znawcy tego instrumentu są jednomyślni co do tego, iż grać na nim mogą wszyscy od przedszkolaka do seniora.
O instrumencie kiedyś mówiono, że jest to piszczałka podłużna,
a w języku starofrancuskim nosiła nazwę flageol. Flażolet – nazwa samego instrumentu pochodzi od późnołacińskiego słowa, które w średniowieczu stanowiło określenie pewnych typów piszczałek. Chociaż flażolet rzadko był wymieniany w utworach, to jednak wielka liczba egzemplarzy zachowanych w muzeach, świadczy o jego dawnej popularności. W XVIII w. odgrywał on ważną rolę w muzyce artystycznej – wykonywano na nim najwyższą partię utworu orkiestrowego, powierzaną w późniejszych latach fletowi poprzecznemu. W partyturach określano go nazwami: flautino lub flauto piccolo. Chociaż flażolet był i nadal jest instrumentem amatorów, to do jego grona miłośników należał George Frideric Hendel.
Wielu znakomitych muzyków stosuje flażolet w praktyce artystycznej. Pośród nich szczególne miejsce zajmuje flecista „klasyczny” Sir James Galway. W Polsce liczbę flażolecistów szacuje się na ponad 30 tysięcy osób.
W opinii irlandzkich ekspertów, przez grę na flażolecie wszyscy uczniowie mogą rozwijać w pełni swoje zdolności muzyczne oraz doświadczać radości wynikającej z wykonywania muzyki. Flażolet jest bardzo prostym instrumentem muzycznym. Dowodem na to są m.in. liczne strony internetowe poświęcone tradycyjnym i nowoczesnym konstrukcjom tego instrumentu. Ponad to niska cena, łatwość nauki sprzyja rozwijaniu zainteresowań muzyką folkową. W Polsce często nazywany jest flecikiem polskim - zaliczonym
do najprostszego instrumentu dętego.
Najprostsze melodie zagrać można na flażolecie w oparciu o graficzne przedstawienie „chwytów” w postaci znaków tzw. tabulatorów umieszczonych bezpośrednio pod zapisem nutowym (załącznik 1). Istotnym elementem techniki gry jest szczelne przykrywanie otworów palcami. Należy czynić to jednak bez nadmiernej siły powodującej zmęczenie dłoni. Dźwięki niższe wydobywa się przy niewielkiej sile zadęcia. Dźwięki wyższe (drugiej i trzeciej oktawy) uzyskuje się w wyniku przedęcia na skutek silniejszego dmuchnięcia – w tabeli chwytów znak „+”. Naukę należy rozpocząć od dźwięków wydobywanych przy pomocy chwytów zawierających niewielką ilość zakrytych otworów.
Flecik polski nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Wskazane jest jednak utrzymanie flażoletu w czystości ze względów higienicznych. Mocno zabrudzony instrument można umyć pod strumieniem letniej wody.


I. CELE PROGRAMU:
1. Wzbogacanie wiedzy uczniów o instrument trochę zapomniany przez współczesny świat.
2. Budzenie zainteresowania historią instrumentu – flażoletu.
3. Poznanie życiorysu muzyków światowej sławy grających na flażolecie.
4. Poznanie nut oraz innych znaków muzycznych potrzebnych do odczytania utworu.
5. Wysłuchiwanie rytmu oraz tępa utworu.
6. Zachęcanie do gry na flażolecie.
7. Wyrabianie wśród uczniów systematycznej pracy pozwalającej na wykształcenie płynnej gry na flażolecie.
8. Podnoszenie wśród uczniów poczucia własnej wartości.
9. Kształtowanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności.
10. Kształtowanie otwartości na innych ludzi.
11. Uwrażliwianie na piękno dźwięków.
12. Poznanie i utrwalenie chwytów na flażolet.


II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:
Opracowanie programu edukacyjnego „Flażolet instrument dla każdego. Program zajęć pozalekcyjnych nauki gry na flażolecie dla uczniów klasy drugiej i trzeciej szkoły podstawowej” wyposaża uczniów w umiejętność gry na instrumencie, który jest bardzo prosty i łatwy w obsłudze. Nauka gry podnosi wśród uczniów pewność siebie, własną samoocenę, odpowiedzialność oraz zdyscyplinowanie. Mobilizuje i uczy systematycznej pracy, której zadowoleniem i satysfakcją będzie poprawnie i bezbłędnie zagrany utwór.
III. KRĘGI TEMATYCZNE I TREŚCI NAUCZANIA:
1. Historia i budowa instrumentu – flażoletu.
2. Poznanie światowej sławy muzyków grających na flażolecie oraz ich życiorysu.
3. Nauka gry na flażolecie:
 Poznanie nut, znaków oraz taktów muzycznych.
 Pokazanie uczniom jak prawidłowo należy posługiwać się flażoletem, tak, aby wydobywający się dźwięk był czysty i prawidłowy.
 Poznanie chwytów gry na flażolecie.
4. Nauka utworów:
 Kolędy, które dzieci będą grały podczas spotkania styczniowego w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu.

IV. PROCEDURA OSIĄGNIĘCIA CELÓW:
Osiągnięcie celów opracowanych przeze mnie programu będzie możliwe, dzięki stosowaniu aktywnych metod nauczania:
• systematyczne sprawdzanie opanowanych umiejętności gry na flażolecie przez uczniów,
• systematyczne zachęcanie do nauki nowych utworów,
• dla każdego ucznia książka z nutami i chwytami na flażolet,
• zorganizowanie konkursu podczas którego uczniowie
klas II i III o będą prezentowane swoje umiejętności gry na instrumencie,
• wyłonienie mistrza gry na flażolecie.

V. FORMY PRACY:
1. Zajęcia szkolne, podczas których uczniowie będą zdobywać umiejętności gry na flażolecie.
2. Występ w Poznańskiej Bazylice Archikatedralnej na zlocie flażolecistów pt. „Śladami Trzech Króli”.
3. Wycieczka do Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.
4. Występ na uroczystościach szkolnych i imprezach klasowych.

VI. TECHNIKI I NARZĘDZIA KONTROLI:
Zdobyte przez uczniów umiejętności będą sprawdzane grą na flażolecie. Każdy uczeń będzie miał możliwość zaprezentowania swojej gry indywidualnie oraz grupowo. Taki sposób najszybciej można sprawdzić, czy dany uczeń ma poczucie rytmu, rozumie i potrafi odczytać nuty. Umie poprawnie wyklaskać lub wystukać napisany rytm.


VII. EWALUACJA PROGRAMU:
Po roku realizacji programu, przewidywane osiągnięcia uczniów będą następujące:
a) Opanowanie gry na flażolecie wybranych kolęd, które prezentowane będą w Katedrze Poznańskiej.
b) Umiejętność odczytywania nut oraz pauz między nimi.
c) Uczeń potrafi wymienić dwóch muzyków grających na flażoletach oraz przedstawić ich życiorys w kilku słowach.
d) Uczeń zna budowę flażoletu.
e) Uczeń zna historię instrumentu – flażoletu.
f) Uczeń chętnie sięga i gra na instrumencie (flażolecie) w czasie wolnym.VIII. BIBLIOGRAFIA:

1. J. Szychowiak, W. Wietrzyński art. „Lekcje muzyki z flażoletem” w „Wychowanie Muzyczne” nr 3/ 2015 r.
2. J. Szychowiak art. „Przygoda z flażoletem – gramy nie tylko w szkole” w „Wychowanie Muzyczne” nr 4/2015 r.
3. W. Wietrzyński „Flażolety w szkole. Śpiewnik z nutami i chwytami na flażolet”, Wyd. BP-Wydawnictwo Drukarnia Poznań
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.