AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Mackiewicz, 2016-04-13
Lublin

Zawodowe, Plany wynikowe

Rozkład materiału z przedmiotu Przewóz ładunków kl. II (Kw. A.28 technik spedytor)

- n +

ROZKŁAD MATERIAŁU z przedmiotu PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
TECHNIK SPEDYTOR
KLASA II
ROK SZKOLNY: 2015/2016
Liczba godzin w cyklu kształcenia: 180 h
Liczba godzin w klasie II: 120 h


Dział programowy:
- Opakowania transportowe, oznaczenia i zabezpieczanie ładunków – 90 h
- Środki techniczne oraz środki transportu i ich dokumentacja – 30 hKonstrukcja rozkładu materiału:


Temat jednostki lekcyjnej . Numer uszczegółowionego efektu kształcenia z programu nauczania.
Dział programowy: Opakowania transportowe, oznaczenia i zabezpieczanie ładunków – 90 h

Organizacja zajęć – wymagania edukacyjne i PSO.

1. Pojęcie i podział opakowań. A.28.2(4)1 definiować pojęcie opakowania transportowego; A.28.2(4)2 opisać poszczególne rodzaje opakowań transportowych;
2. Funkcje opakowań. A.28.2(4)1
3. Charakterystyka funkcji opakowań. A.28.2(4)3 scharakteryzować funkcje opakowania transportowego;
4. Opakowanie jednostkowe i jego funkcje. A.28.2(4)3
5. Rodzaje tworzyw opakowaniowych. A.28.2(4)2
6. Charakterystyka tworzyw opakowaniowych. A.28.2(4)2
7. Wady i zalety tworzyw opakowaniowych. A.28.2(4)2
8. Dobór opakowań do specyficznych właściwości produktów lub wymagań klienta – ćwiczenia. A.28.2(4)4 dobrać odpowiednie opakowanie do rodzaju ładunku, lub potrzeb klienta;
9. Dobieranie opakowań – ćwiczenia. A.28.2(4)4
10. Opakowania zbiorcze i transportowe. A.28.2(4)2
11. Opakowania zwrotne wielokrotnego użytku. A.28.2(4)2
12. Opakowania transportowe wielokrotnego użytku. A.28.2(4)2
13. Dobór opakowań – powtórzenie wiadomości. A.28.2(4) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
14. Dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta – S1. A.28.2(4)

15. Logistyczny łańcuch opakowań. A.28.2(4)2 opisać poszczególne rodzaje opakowań transportowych;
16. Polski system wymiarowania opakowań – Polska Norma. A.28.2(4)2
17. System wymiarowy opakowań. A.28.2(4)2
18. Zależności wymiarowe – wymiary opakowań transportowych. A.28.2(4)2
19. System wymiarów współzależnych. A.28.2(4)2
20. Wzajemne powiązania zależności wymiarowych opakowań. A.28.2(4)2
21. Zależności wymiarowe – ćwiczenia. A.28.2(4)4 dobrać odpowiednie opakowanie do rodzaju ładunku, lub potrzeb klienta;
22. Opakowania modułowe. A.28.2(4)2
23. Rozmieszczenie jednostek modularnych opakowań. A.28.2(4)2
24. Projektowanie opakowań - dobór wymiarów. A.28.2(4)4
25. System wymiarowy opakowań - powtórzenie wiadomości. A.28.2(4)
26. Opisuje system wymiarowy opakowań – wymaganie S2. A.28.2(4)

27. Zasady znakowania opakowań. A.28.2(5)1 charakteryzować zasady oznaczeń ładunków i środków transportu;
28. Wymagania stawiane opakowaniom i materiałom opakowaniowym - zagadnienia prawne. A.28.2(5)1
29. Grupy znaków na opakowaniach. A.28.2(5)1
30. Obligatoryjne grupy znaków opakowaniowych. A.28.2(5)1
31. Oznakowanie opakowania jednostkowego. A.28.2(5)1
32. Znaki obligatoryjne – wymagania prawne. A.28.2(5)1
33. Nieobowiązkowe znaki na opakowaniach. A.28.2(5)1
34. Rodzaje znaków nieobligatoryjnych. A.28.2(5)1
35. Opracowanie etykiety na opakowanie jednostkowe -ćwiczenia. A.28.2(5)1
36. Znakowanie opakowań transportowych. A.28.2(5)1
37. Znaki graficzne stosowane na opakowaniach. A.28.2(5)1
38. Oznakowanie jednostek logistycznych. A.28.2(5)1
39. Budowa etykiety logistycznej. A.28.2(5)1
40. Projekt etykiety na opakowanie jednostkowe. A.28.2(5)1
41. Dobór opakowania jednostkowego. A.28.2(5)1
42. Formowanie jednostki logistycznej z opakowań jednostkowych. A.28.2(5)1
43. Oznaczanie jednostki logistycznej znakami manipulacyjnymi. A.28.2(5)1
44. Dobór odpowiedniego opakowania transportowego. A.28.2(5)1
45. Znakowanie opakowań transportowych. A.28.2(5)2 rozróżnić znaki dotyczące przemieszczania ładunków w opakowaniu transportowym;
46. Ładunki w opakowaniu transportowym. A.28.2(5)2
47. Przepisy prawne regulujące oznakowanie ładunków niebezpiecznych. A.28.2(5)2
48. Międzynarodowe symbole określające substancje chemiczne. A.28.2(5)2
49. Wybór odpowiednich piktogramów i symboli dla substancji niebezpiecznych. A.28.2(5)2
50. Przechowywanie ładunków w opakowaniach transportowych. A.28.2(5)3 rozróżnić znaki dotyczące przechowywania ładunków w opakowaniu transportowym;
51. Magazynowanie tymczasowe ładunków – znaki na opakowaniach. A.28.2(5)3
52. System GS1 w automatycznej identyfikacji opakowań i towarów. A.28.2(5)3
53. Numer GTIN – rodzaje kodów kreskowych. A.28.2(5)3
54. Budowa kodu kreskowego – EAN. A.28.2(5)3
55. Kod EAN 128. A.28.2(5)3
56. Projekt kodu EAN 128 – ćwiczenia. A.28.2(5)3
57. SSCC – Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej. A.28.2(5)3
58. Przepisy prawne dotyczące oznakowania środków transportu. A.28.2(5)4 dobrać oznaczenie ładunku i środka transportu;
59. Oznaczenie środka transportu. A.28.2(5)4
60. Oznaczenie środka transportu przewożącego materiały niebezpieczne. A.28.2(5)4
61. Oznaczenie wagonu kolejowego. A.28.2(5)4
62. Oznakowanie kontenera transportowego. A.28.2(5)4
63. Oznaczenie samolotu przewożącego towary. A.28.2(5)4
64. Zasady oznaczeń ładunku i środków transportu - powtórzenie wiadomości. A.28.2(5)
65. Przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu - S3. A.28.2(5)
66. Proces transportowy i czynności przeładunkowe. A.28.2(8)1 charakteryzować techniki mocowania ładunku;
67. Technologie załadunku i przeładunku w spedycji. A.28.2(8)1
68. Sposoby mocowania ładunku i ich charakterystyka. A.28.2(8)1
69. Sposoby mocowania ładunku i ich charakterystyka. A.28.2(8)1
70. Osprzęt mocujący ładunek. A.28.2(8)1
71. Osprzęt mocujący ładunek. A.28.2(8)1
72. Czynniki mające wpływ na sposób zabezpieczania ładunku. A.28.2(8)2 opisać czynniki mające wpływ na sposób zabezpieczenia ładunku;
73. Plan rozmieszczenia ładunku. A.28.2(8)2
74. Mocowanie ładunków na jednostkach ładunkowych w transporcie drogowym. A.28.2(8)2
75. Mocowanie ładunków na jednostkach ładunkowych w transporcie morskim. A.28.2(8)2
76. Mocowanie ładunków na jednostkach ładunkowych w transporcie kolejowym. A.28.2(8)2
77. Dobór sposobu zabezpieczenia typowego ładunku. A.28.2(8)3 dobrać sposób zabezpieczenia typowego ładunku;
78. Czynniki mające wpływ na dobór ochrony ładunku. A.28.2(8)3
79. Środki i urządzenia wykorzystywane do zabezpieczania ładunku. A.28.2(8)3
80. Środki zabezpieczające ładunek – film edukacyjny. A.28.2(8)3
81. Techniki zabezpieczania ładunku. A.28.2(8)3
82. Instrukcja mocowania ładunków na jednostkach ładunkowych – przykład. A.28.2(8)3
83. Analiza poprawności dobranego zabezpieczenia. A.28.2(8)4 zanalizować poprawność zabezpieczenia ładunku;
84. Ocena przydatności środków mocujących. A.28.2(8)4
85. Mocowanie ładunków – film szkoleniowy. A.28.2(8)4
86. Analiza wytrzymałości środków mocujących ładunek. A.28.2(8)4
87. Ocena właściwego mocowania ładunków. A.28.2(8)4
88. Ocena mocowania ładunków ponadnormatywnych. A.28.2(8)4
89. Poprawność zabezpieczenia ładunku – powtórzenie wiadomości. A.28.2(8) dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
90. Dobiera sposób zabezpieczania ładunku i opakowania - S4. A.28.2(8)
Dział programowy: Środki techniczne oraz środki transportu i ich dokumentacja 30 h

91. Specyfikacje techniczne wyrobów. A.28.3(4)1 opisać w języku polskim właściwości techniczne przedmiotów;
92. Właściwości techniczne różnych wyrobów. A.28.3(4)1
93. Właściwości techniczne różnych wyrobów. A.28.3(4)1
94. Karty techniczne produktów – zastosowanie. A.28.3(4)1
95. Stosowanie norm w specyfikacjach technicznych. A.28.3(4)2 skorzystać z norm, katalogów i poradników;
96. Międzynarodowa klasyfikacja norm. A.28.3(4)2
97. Ocena zgodności wyrobu z normą. A.28.3(4)2
98. Karty techniczne produktów. A.28.3(4)3 przeczytać ze zrozumieniem dokumentację środków technicznych;
99. Ustawa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. A.28.3(4)3
100. Transport – Internetowy System Aktów Prawnych. A.28.3(4)3
101. Budowa wózka widłowego. A.28.3(4)4 sporządzić dokumentację środków technicznych przy realizacji procesów transportowych;
102. Budowa przenośnika. A.28.3(4)4
103. Budowa suwnicy. A.28.3(4)4
104. Elementy konstrukcyjne urządzeń ładunkowych. A.28.3(4)4
105. Sporządzanie dokumentacji środków technicznych. A.28.3(4)4
106. Sporządzanie dokumentacji środków technicznych. A.28.3(4)4
107. Terminologia dotycząca środków technicznych w spedycji. A.28.3(4)5 zastosować terminologię dotyczącą środków technicznych podczas sporządzania dokumentów;
108. Parametry techniczne środków transportu. A.28.3(4)5
109. Obsługa techniczna środków transportu. A.28.3(4)5
110. Elementy eksploatacji środków transportu. A.28.3(4)5
111. Charakterystyki techniczne środków transportu. A.28.3(4)5 rozróżnić środki techniczne do realizacji procesów transportowych.
112. Charakterystyki techniczne środków transportu kolejowego. A.28.3(4)5
113. Parametry techniczne wagonów pasażerskich. A.28.3(4)5
114. Charakterystyki techniczne środków transportu morskiego. A.28.3(4)5
115. Charakterystyki techniczne środków transportu lotniczego. A.28.3(4)5
116. Charakterystyka środków transportu wewnętrznego. A.28.3(4)5
117. Charakterystyka środków transportu wewnętrznego. A.28.3(4)5
118. Wyposażenie dodatkowe wózków widłowych. A.28.3(4)5
119. Dokumentacja środków technicznych – powtórzenie wiadomości. A.28.3(4) prowadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim.
120. Prowadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim – S5. A.28.3(4)


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.