Katalog

Izabela Kata, 2016-04-13
Środa Śląska

Biologia, Sprawdziany i testy

Spawdzian z budowy komórki

- n +

Imię i nazwisko klasa grupa 11. Schemat przedstawia mitochondrium, w którym zachodzi proces oddychania wewnątrzkomórkowego. Wymień elementy mitochondrium i nazwij etapy oddychania, które zachodzą w tych miejscach.2. Dobierz w pary prawidłowe określenia

1 cykl Krebsa A. rozkład glukozy do kwasu pirogronowego
2. glikoliza B. zachodzi w matrix mitochondrialnym
3. kariolimfa C. pary chromosomów homologicznych
4. chromatydy siostrzane D. stanowi środowisko wewnętrzne jądra komórkowego
5. biwalenty

3.Wymien znane ci elementy budowy błony komórkowej4. Schemat przedstawia jeden z rodzajów transportu przez błonę komórkową. Rozpoznaj rodzaj transportu jonów
Na+ i wyjaśnij, co pozwoliło ci na identyfikacje tego transportu.


5. Narysuj metafazę mitozy i mejozy I dla organizmu 2n=6


6 W tabeli znajdują się zdania. Oceń prawidłowość zdań.
Przy zdaniu prawdziwym wpisz literę P a przy zdaniu fałszywym zdanie F
P/F
W mitochondrium zachodzą wszystkie etapy oddychania wewnątrzkomórkowego
Glikoliza to rozkład glukozy do kwasu pirogronowego
Lizosomy odpowiedzialne są za syntezę białek w komórce
W czasie oddychania wewnątrzkomórkowego tlenowego z jednej cząsteczki glukozy powstaje 2 cząsteczki ATP
Wszystkie komórki zawierają jądro komórkowe
W czasie mejozy powstają cztery komórki takie same jak komórka macierzysta


7. Gamety pewnego organizmu zawierają 8 chromosomów

a) ile par chromosomów homologicznych zawierają 2n komórki somatyczne tego organizmu-
b) jaka jest diploidalna liczba tego organizmu-
ile chromatyd powstanie w metafazie I podziału mejotycznego-

8. Wypełnij luki

Etapy oddychania wewnątrzkomórkowego to ……………………, …………… i ……………
Mitoza dzieli się na dwa etapy kariokinezę czyli podział………………………i………………….czyli podział cytoplazmy
W czasie mitozy można wyróżnić cztery charakterystyczne fazy: a)................b).................
c)................d)..................
Mejoza jest to.........................................................................
........................................................................................
Mejozę przechodzą tylko komórki................
Crossing –over jest to..........................


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.