Katalog

Barbara Zakrzewska, 2016-04-01
Tychy

Religia, Sprawdziany i testy

Pytania do Konkursu Wiedzy Religijnej dla klas III Szkoły Podstawowej

- n +

Pytania do Konkursu Wiedzy Religijnej
dla klas III Szkoły Podstawowej

Grupa I

1. Przez kogo Pan Bóg przekazał ludziom 10 Przykazań Bożych:
a)Abrahama
b)Mojżesza
c)Dawida

2. Wymień Trzy Osoby Boskie: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.W „Wyznaniu wiary” odmawianym podczas Mszy Świętej wyznajemy, że Duch Święty to:
a) Syn Boży i Zbawiciel
b) Stworzyciel nieba i ziemi
c) Pan i Ożywiciel
4. Jakiej modlitwy Pan Jezus nauczył swoich uczniów:
a) Ojcze nasz
b) Abba Ojcze
c) Chwała Ojcu
5. W jaki dzień Pan Jezus ustanowił Eucharystię:
a)Wielki Piątek
b) Wielki Czwartek
c) Niedzielę Palmową
6. Jaką nazwę nosi niedziela poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania:
a) Niedziela Palmowa
b) Niedziela Misyjna
c) Niedziela Miłosierdzia
7. Jaką nazwę nosi świeca- symbol Jezusa zmartwychwstałego :
a) roratka
b) paschał
c) gromnica
8. Jaki napis widnieje pod obrazem Jezusa miłosiernego:
a) Pan mój i Bóg mój
b) Alleluja, Jezus żyje!
c) Jezu, ufam Tobie
9. Wymień imiona co najmniej trzech świętych dzieci ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Co odpowiedział Szymon Piotr na pytanie Jezusa skierowane do apostołów: „Za kogo Mnie uważacie?”:
a) Pan mój i Bóg mój
b) Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego
c) za jednego z proroków
11. Napisz krótką modlitwę, w której podziękujesz Jezusowi za dar zbawienia.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grupa II
1. Na jakiej górze Pan Bóg przekazał Mojżeszowi 10 Przykazań:
a) Garizim
b) Synaj
c) Tabor
2. Wymień sakramenty święte …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. W „Wyznaniu wiary” odmawianym podczas Mszy Świętej wyznajemy, że Bóg Ojciec to:
a) Syn Boży i Zbawiciel
b) Stworzyciel nieba i ziemi
c) Pan i Ożywiciel
4.Jak miał na imię pierwszy papież:
a) Franciszek
b) Piotr
c) Benedykt
5. Dzień śmierci Pana Jezusa to:
a) Wielki Czwartek
b) Wielki Piątek
c) Wielka Sobota
6. Jaką nazwę nosi pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu Jezusa:
a) Niedziela Palmowa
b) Niedziela Misyjna
c) Niedziela Miłosierdzia
7. Jaką nazwę nosi świeca- symbol Maryi zapalana w adwencie :
a) roratka
b) paschał
c) gromnica
8. Jaki napis widniał nad Jezusem ukrzyżowanym:
a) INRI- Jezus Nazarejczyk Król Żydowski
b) IHS- Jezus
c) JAHWE- Jestem, który Jestem
9. Jakie imię nosi święta od miłosierdzia Bożego:
a) Faustyna
b) Bernadetta
c) Teresa od Dzieciątka Jezus
10. Wymień imiona dwunastu apostołów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Napisz krótką modlitwę, w której podziękujesz Jezusowi za to, że mogłeś/aś Go przyjąć do swojego serca.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….


Wyświetleń: 22


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.