AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dominika Buca, 2016-04-01
Czaplinek

Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Agresja w nas i wokół nas. Jak powstaje agresja? - scenariusz godziny wyhowawczej

- n +

Temat : Agresja w nas i wokół nas.
Jak powstaje agresja.

Temat przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• wie, czym jest agresja,
• zna uczucia towarzyszące agresji,
• potrafi określić przyczyny zachowań agresywnych,
• potrafi zastosować metody służące rozładowaniu negatywnych emocji,
• jest świadomy skutków zachowań agresywnych,
• wie, jaki wpływ ma na zdrowie agresja,
• potrafi wyodrębnić etapy powstawania agresji.
Metody:
• pogadanka
• praca w grupach
• burza mózgów
Środki dydaktyczne
• karty z zadaniami dla uczniów
• brystol
• mazaki
• kolorowe kartoniki
• magnesy
• słownik języka polskiego

Przebieg zajęć:
I. Definiowanie słowa „agresja”

1. Podział klasy na trzy grupy
2. Wychowawca zapoznaje uczniów z tematem zajęć oraz ich celowością.
3. Prosi uczniów, aby na zasadzie „burzy mózgów” powiedzieli z czym kojarzy im się słowo
„agresja”. Odpowiedzi jeden uczeń zapisuje na tablicy.
4. Wychowawca wyjaśnia, czym jest agresja oraz jakie są jej rodzaje.
„Agresja - to świadome działanie mające na celu wyrządzenie komuś lub sobie krzywdy fizycznej lub psychicznej”.
Uproszczoną definicję zapisują w widocznym miejscu, np. na tablicy.
Rodzaje agresji:
• agresja fizyczna – bezpośrednia napaść fizyczna (bójka, uderzenie przedmiotem, działanie mające na celu wyrządzenie bezpośredniej szkody fizycznej)
• agresja słowna – napaść słowna (obrzucanie wyzwiskami, obelgami, mówienie podniesionym głosem, grożenie, straszenie, dokuczanie, krytykowanie)
• agresja pośrednia – atakowanie bez konfrontacji bezpośredniej (plotkowanie, zniesławianie, namawianie kogoś do wyrządzenia krzywdy słownej lub fizycznej, podburzanie do agresji)
• autoagresja – agresja wymierzona przeciwko sobie (samookaleczenia, próby samobójcze, nadmierna samokrytyka)
Nauczyciel podaje jako ciekawostkę, że wzrost agresji zależy od męskiego hormonu testosteronu, a więc można przypuszczać, że różny stopień agresji związany jest z płcią.
II. Gdzie tkwią przyczyny agresji? (praca w grupach)
Uczniowie podzieleni na grupy wypisują na gotowych kartach pracy przyczyny agresji
tkwiące w:
Grupa I
1. Przyczyny tkwiące w rodzinie, np. przyzwolenie na stosowanie agresji, brak
zainteresowania sprawami dziecka ze strony najbliższych, brak ciepła rodzinnego,
przemoc w rodzinie.
Grupa II
2. Przyczyny tkwiące w szkole, np. narzucony ład i porządek, hałas, zbyt duże
wymagania, ocenianie, brak doceniania wysiłków, pouczanie, nauczyciel zawsze
„górą”, niesprawiedliwość, przymus siedzenia w ławce, poniżające komentarze
kolegów.
Grupa III
3. Wpływ mediów i grupy rówieśniczej, np. naśladowanie złych przykładów, chęć
zaimponowania, zdobycia popularności, brak odpowiedzialności, uczenie
zachowań agresywnych poprze oglądanie filmów nacechowanych przemocą.
III. Sposoby wyrażania agresji.
1. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:
- Jakie emocje towarzyszą agresji? (złość, nienawiść, wściekłość, smutek, gniew
itp.)
- Jakie reakcje ze strony organizmu towarzyszą wam, gdy jesteście agresywni?
Kiedy jestem agresywny
• zwijam ręce w pięści
• bije mi szybko serce
• na mojej twarzy pojawia się grymas niezadowolenia
• zaciskam zęby
• mówię podniesionym głosem
• czerwienię się na twarzy
• pocą mi się dłonie
• cierpną mi nogi
Uczniowie uświadamiają sobie i zapisują na tablicy wniosek :
Agresja ma wpływ na zdrowie człowieka
IV. Jak powstaje agresja.
1. Opowiadanie o Adamie
Nauczyciel rozdaje uczniom gotowe kartki, na których zapisane jest opowiadanie.
a) Adam został zaproszony przez Marcina na prywatkę z okazji urodzin kolegi.
Ogromną przyjemność sprawia mu przebywanie w towarzystwie przyjaciół.
b) Adam wie, że na przyjęciu urodzinowym będzie dziewczyna, która mu się podoba.
Marzy o tym, żeby się z nią spotkać.
c) Nadszedł dzień prywatki. Gdy Adam zamierzał udać się do kolegi na urodziny,
mama poprosiła go o skoszenie trawy w ogrodzie. Adam wiedział, ze dopóki nie
skończy pracy w ogrodzie nie będzie mógł udać się na przyjęcie.
d) Adam zdenerwowany wybiega z domu do ogrodu i z furią wyrywa kwiaty rosnące
w ogrodzie. Krzyczy i wypowiada pod adresem mamy obraźliwe słowa.
Nauczyciel czyta kolejno poszczególne części opowiadania. Po kolejnym z
przeczytanych fragmentów zadaje pytania:
- Co przeżywa Adam?
- Jak zmieniły się jego odczucia i dlaczego?
2. Pogadanka
Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat agresywnego zachowania Adama oraz
przyczyn, które spowodowały, że chłopak zareagował w tak negatywny sposób na
prośbę mamy.
V. Etapy powstawania agresji
Nauczyciel objaśnia uczniom, że istnieją cztery etapy powstawania agresji:
1 etap: Pojawia się cel, który ktoś chce osiągnąć. Na tym etapie nie istnieje ryzyko
agresji, bo poziom pobudzenia jest niski.
2 etap: Pojawia się stan pobudzenia emocjonalnego, który jest uwarunkowany chęcią
osiągnięcia celu.
3 etap: Pojawia się przeszkoda, która uniemożliwia osiągnięcie celu. Człowiek
doświadcza frustracji.
4 etap: Uczucie frustracji przeradza się w złość. Istnieje ryzyko, że człowiek będzie się
zachowywał agresywnie.
Pogadanka – panowanie nad agresją.
Nauczyciel przypomina klasie opowiadanie o Adamie. Prosi uczniów, aby zastanowili
się nad poniższymi pytaniami:
- Jak mogłyby potoczyć się wydarzenia, gdyby Adam nie zachował się agresywnie?
- Co i w którym momencie mógł zrobić Adam, by nie doszło do przykrej dla niego i
jego mamy sytuacji?
VI. Dlaczego zachowujemy się agresywnie? (praca w grupach)
1. Każda z trzech grup otrzymuje arkusz z zadaniem – opis sytuacji, którą mają
wspólnie omówić w zespołach. Po przeanalizowaniu tekstu młodzież szuka
przyczyn zachowań agresywnych oraz sposobów, dzięki którym można im
zapobiec.
• sytuacja A
Renia przynosi do szkoły telefon komórkowy. Małgosia chce pożyczyć telefon od
koleżanki, ale Renia jej odmawia. W czasie przerwy Małgosia kradnie telefon Reni.
Małgosia zachowała się agresywnie, ponieważ…………………………………………
Zamiast reagować agresywnie Małgosia mogłaby………………………………………
• sytuacja B
Nauczyciel w czasie lekcji skrytykował Mateusza. Po skończonych lekcjach do
Mateusza podszedł kolega, który chciał się umówić z nim na wspólne wyjście do kina.
Mateusz powiedział koledze: „Odczep się i daj mi spokój”, po czym go popchnął.
Mateusz zachował się agresywnie, ponieważ…………………………………………...
Zamiast reagować agresywnie Mateusz mógłby………………………………………...
• sytuacja C
Paczka chłopców z bloku włóczyła się po osiedlu. Nudzili się, byli niezadowoleni, nie
wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. Jeden z nich wywrócił kosz do śmieci, drugi rzucił
kamieniem w grupkę małych dzieci. Chwilę później włamali się do sklepu.
Chłopcy byli agresywni, ponieważ……………………………………………………...
Zamiast reagować agresywnie, chłopcy mogliby……………………………………….
2. Omówienie ćwiczenia.
Liderzy poszczególnych grup prezentują kolejno sytuacje i uzupełnione zadania.
VII. Skutki zachowań agresywnych (burza mózgów).
Uczniowie zapisują na szarym papierze skutki agresywnego zachowania się.
Zachowując się agresywnie ryzykujemy, że:
- będziemy nielubiani przez innych,
- stracimy przyjaciół,
- w naszych relacjach z innymi ludźmi będzie panowała atmosfera wrogości,
- rezultaty naszego zachowania okażą się przeciwne zamierzonym
VIII. Sposoby zapobiegania agresji (praca w grupach).
Uczniowie wypracowują w grupach sposoby przeciwdziałania agresji, a następnie
zapisują je na kolorowym brystolu i zawieszają w widocznym miejscu. Do nich należą
m.in.,
1. Unikaj sytuacji, w których jesteś narażony na agresję innych ludzi., grup, gangów,
2. Nie używaj agresywnych i obraźliwych zwrotów w stosunku do kolegów,
rodzeństwa.
3. Poszukaj grupy rówieśniczej, która nie będzie ciebie narażała na kontakt z policją i
prawem.
4. Naucz się sposobów ujawnienia gniewu w sposób akceptowany przez
społeczeństwo.
5. Skorzystaj z własnych pomysłów by „wyładować” negatywne uczucia.
Do nich należą:
- zaangażowanie w sport
- zajęcia artystyczne
- kontakt a przyrodą
- ciekawa lektura
- interesujący program telewizyjny
Wychowawca zwraca uwagę na to, że:
Informowanie o zaobserwowaniu agresji nie jest donosicielstwem, tylko
obowiązkiem każdego z nas.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 24


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.