AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

SZYMON DUSZCZAK, 2016-03-18
śrem

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI SIATKOWEJ

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Z PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W ŚREMIE


1.WSTĘP I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Organizacja zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej wynika z zapotrzebowania uczniów na tego typu aktywność sportową oraz z planu wychowawczego szkoły.
Realizacja zadań wychowawczych szkoły wymaga stwarzania warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, dostosowania działań do ich potrzeb, rozwijania ich zainteresowań. Pozalekcyjne zajęcia sportowe skutecznie spełniają te wymogi.
Opracowany przeze mnie program przeznaczony jest dla uczennic klas I-III w gimnazjum i realizowany będzie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, począwszy od roku szkolnego 2013/2014 . Zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej „Bazar” w Śremie.
Sekcja piłki siatkowej obejmować będzie grupę ok…18…. dziewczyn o zróżnicowanych umiejętnościach i sprawności ogólnej, ale wyrażających duże zaangażowanie w podnoszenie swoich umiejętności siatkarskich.
Program zajęć obejmuje wszechstronne usprawnianie, naukę i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych. Najistotniejszy wpływ na uczenie się gry w piłkę siatkową mają zaangażowanie oraz zdolności motoryczne. Celem procesu kształcenia jest wychowanie zawodnika wszechstronnego, który będzie dysponował możliwie najlepszą techniką i znajomością taktyki indywidualnej i drużynowej.
2. CELE EDUKACYJNE
CELE OGÓLNE
Wszechstronny rozwój organizmu poprzez aktywność ruchową.
Rozbudzanie sportowych zainteresowań uczniów.
• Nauka współpracy w zespole .
• Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych.
• Wyrabianie odporności psychicznej w walce sportowej.
• Kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku
• Udział w zawodach sportowych, sparingach i turniejach .
• Możliwość dalszego rozwoju w klubie sportowym.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Umiejętności :
Wytrenowanie sprawności ogólnej umożliwiającej opanowanie elementów technicznych .
Samokontrola i umiejętność sprawdzania poziomu cech motorycznych.
Opanowanie w zakresie dobrym techniki gry.
Opanowanie technik gry w ataku.
Opanowanie technik gry w obronie.
Stosowanie w grze założeń taktycznych.
Pełnienie rożnych funkcji w zespole, gra na różnych pozycjach.

Wiadomości:
Znajomość przepisów gry w piłkę siatkową.
Znajomość i rozumienie założeń taktycznych.
• Stosowanie poprawnej terminologii poznanych ćwiczeń i sytuacji.
• Rola rozgrzewki w przygotowaniu organizmu do wysiłku sportowego.
• Rola kapitana drużyny.
• Bezpieczne uczestnictwo w zajęciach ruchowych.
• Wzbogacanie uczniów w wiadomości dotyczące historii piłki siatkowej w Polsce i na świecie, przepisów i sędziowania .

Postawy:
Kształtowanie takich cech jak systematyczność, pracowitość, obowiązkowość.
Rozwijanie umiejętności działań w zespole.
Umiejętność racjonalnego działania w stresie.
Kształtowanie odporności psychicznej.
Rozwijanie zachowań etycznych.
Stosowanie się do zasady fair play.
Godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych.

3. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Przygotowanie motoryczne:

Wspieranie rozwoju fizycznego ucznia poprzez:
• zabawy biegowe , biegi ciągłe, biegi pod górę, zbieganie z góry,
• marszobieg z pokonywaniem przeszkód naturalnych,
• podchody, orientacja w terenie,
• zajęcia na sali jako obwody ćwiczebne
• trening gibkościowy
• zajęcia gimnastyczne, ćwiczenie na materacach, ćwiczenia na drążku, skoki przez skrzynię

4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Metody i formy organizacyjne należy dostosować do potrzeb rozwojowych ucznia.
Treści kształcenia dostosowane do możliwości fizycznych uczniów
Stosować indywidualizację na zajęciach.
Stwarzać atmosferę życzliwości i motywować do intensywnej pracy.
Zaspakajać potrzebę akceptacji i sukcesu.
Stawiać trudne, ale możliwe do zrealizowania zadania.
Nagradzać za postępy i osiągnięcia.
Eksponować indywidualne zdolności ucznia.
Powoływanie do reprezentacji szkoły.

5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

• Uczeń potrafi prawidłowo odbić piłkę oburącz górą, oburącz dołem.
• Wykonuje atak dynamicznie z piłki podrzucanej i wystawionej przez partnera.
• Potrafi wykonać zagrywkę tenisową z rotacją postępującą.
• Prawidłowo ustawia się i wykonuje blok pojedynczy i współpracuje z partnerem przy bloku podwojonym.
• Potrafi asekurować własny atak i własny blok.
• Potrafi współpracować w zespole.
• Stosuje zasady fair – play.
• Zna przepisy gry.
• Potrafi dostosować się do taktyki zespołu.

6. EWALUACJA EFEKTÓW REALIZACJI PROGRAMU

Celem ewaluacji jest podnoszenie jakości naszych działań. W moim przypadku dotyczy to opracowanego przeze mnie własnego programu zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej. Stosowana będzie na bieżąco, będzie ewaluacją bezpośrednią polegającą na systematycznej wnikliwej obserwacji, sporządzaniu notatek. Przeprowadzony będzie sprawdzian umiejętności technicznej na początku i na końcu programu oraz krótkie pomiary testami sprawności motoryki. Ocena programu w zakresie spełnienia oczekiwań uczniów przeprowadzona będzie przy pomocy ankiety anonimowej.

………………………………


W załączeniu :
- wzór ankiety skierowanej do uczennic
- wzór ankiety skierowanej do rodziców


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 52


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.