Katalog

Barbara Gruszka, 2016-03-17
Swiebodzice

Język niemiecki, Różne

Kartkówki powtórzeniowa z zastosowaniem oceniania kształtującego

- n +

KARTKÓWKA POWTÓRZENIOWA
KL. 3 rozdział 5 (aha! Neu)

I Uzupełnij zdania, stosując czas przeszły Präteritum czasowników haben lub sein we właściwej formie osobowej.
1. Tatiana _______________ gestern Nachmittag im Park.
2. Er _______________ keine Zeit für mich.
3. _______________ ihr am Montag im Schwimmbad?
II Utwórz zdania w czasie przeszłym Perfekt. Wytłuszczony wyraz rozpoczyna zdanie.
1. um wie viel Uhr – gestern – einschlafen – du (?)
________________________________________________________________________
2. verbringen – er – wo – seine Sommerferien (?)
________________________________________________________________________
3. anrufen – Anne – mich – heute Mittag
________________________________________________________________________
III Wpisz odpowiedni czasownik posiłkowy: sein lub haben w prawidłowej formie.
1. Am Samstag ___________________ ich im Garten gearbeitet.
2. Meine Schwester ___________________ für alle gekocht.
3. ___________________ du mit dem Flugzeug geflogen?
IV Utwórz imiesłowy czasu przeszłego.
Studieren - ………………….. schwimmen- …………………….
aufräumen- ………………….. besuchen- …………………...

…………………………………………………………………………………………………………
INFORMACJA ZWROTNA NR ……… ROZDZIAŁ 5 aha! Neu
Uczeń potrafi
bardzo dobrze
dobrze
średnio
słabo
bardzo słabo
stosować czas przeszły Präteritum czasowników haben lub sein we właściwej formie osobowej

utworzyć zdania w czasie przeszłym Perfekt

uzupełnić zdania odpowiednim czasownikiem posiłkowym: sein lub haben.

utworzyć imiesłowy czasu przeszłego Perfekt

Inne uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
podpis nauczyciela
Wyświetleń: 12


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.