AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Ewa Chłód, 2016-03-17
Starowa Góra

Plastyka, Program nauczania

Autorski Program z plastyki dla dzieci 3-letnich -"Baw mnie sztuką"

- n +

AUTORSKI PROGRAM ZAJEC
PLASTYCZNYCH
„ BAW MNIE SZTUKA”
DLA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT

Wstęp:

Wieloletnia praca z dzieckiem (już od jego najmłodszych lat) dała mi szeroki pogląd na jego rozwój podczas bawienia się sztuką, a tym samym ukierunkowała mnie na poznawanie sztuki poprzez zabawę. To dzięki niej zauważyłam, że dziecko w szczególny sposób potrafi ją odbierać, a tym samym z zapałam się jej oddawać, tworząc samodzielnie lub powielając „zabawne projekty”. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. W procesie zabawy doznaje silnych przeżyć, które nie tylko wynikają z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć. Zajęcia plastyczne poprzez zabawę odgrywają ogromną rolę pod warunkiem ich właściwego ukierunkowania. Dziecko wypowiada się w swój własny sposób, a tworząc angażuje wszystkie sfery osobowości. Zajęcia plastyczne w dużej mierze wspomagają rozwój . Wypełniają lukę w sferze uczuć i emocji, a także w kształtowaniu wyobrażeń i myślenia twórczego. Podążając za Leonardem, który powiedział: „… Nie zawadzi zatrzymać się czasem, aby obserwować plamy na murach, albo popiół z ogniska, albo błoto, albo inne podobne rzeczy. Jeśli będziesz w nie patrzył, znajdziesz tam czarujące pomysły pobudzające umysł do nowych inwencji…” staram się pokazywać dziecku świat nie tylko w telewizorze, czy kolorowych gazetach, ale pragnę by namacalnie go odczuwało…Poprzez dotyk deszczu, wiatr we włosach, ciepło promieni słonecznych…Tylko wtedy jego wrażliwość wydobędzie zabawa poprzez sztukę.
Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na cały organizm dziecka. Dzieciom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. To z kolei skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie - do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość. Rolą nauczyciela jest pomoc w odkrywaniu otaczającej ich rzeczywistości i w tworzeniu obrazów wizualnych tego świata.
Chcąc zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju aktywności twórczej, opracowałam program zajęć plastycznych, który w połączeniu z codziennymi zajęciami pozwoli na utrwalenie poznanych zadań, umożliwi poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami plastycznymi, rozwinie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem oraz wzmocni, a w niektórych wypadkach rozbudzi wiarę w siebie i własne możliwości. Starając się, by zabawa poprzez sztukę dawała oczekiwane efekty i mobilizowała do dalszego działania należy unikać monotonni, wprowadzać nowe, ciekawe, oryginalne zadania i techniki plastycznych, planować tak, by nie przemęczyć dzieci podczas zajęć i zapewnić im swobodę wypowiedzi, przemyślenia i przeżycia istoty zadania plastycznego, odpowiedniego klimatu sprzyjającego pracy twórczej, w szczególności zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji i uznania.

„Sztuka dziecka wciąż na nowo się tworzy i nie przestanie być sztuką żywą i twórczą tak długo, jak długo będą istniały dzieci lubiące i umiejące po swojemu, pięknie rysować i malować”.
S. Szuman
Szczegółowe cele i zadania:

•stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
•usprawnianie manualne pogłębianie, usprawnianie percepcji wzrokowej „oko-ręka-mózg”
•rozwijanie aktywności indywidualnej
•ćwiczenie kreatywnego myślenia
•rozwijanie zainteresowań
•rozbudzanie ekspresji twórczej ucznia
•wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych
•rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna w wytworach kultury i czerpania przyjemności z bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki

Formy realizacji
Ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność rozwiązań plastycznych.

Metody:
działania praktycznego,
doświadczeń i eksperymentowania (np. mieszanie barw),
pokazu i obserwacji,

warsztatów plastycznych,
ekspresyjna.

Pomiar osiągnięć

Ważna jest ocena słowna wytworów plastycznych dzieci. Każe dziecko będzie mogło wypowiedzieć się o pracy swojej i kolegów oraz otrzyma informację zwrotną. Prace omawiane będą wspólnie w trakcie oraz pod koniec realizacji zajęć. Nauczyciel doceni wysiłek, dążenie do celu, zmagania z opornym tworzywem i środkami wyrazu plastycznego. W jednych pracach podkreśli właściwy właściwy dobór kolorów, w innych staranność wykonania, ciekawy pomysł, zapełnienie kartki, bogactwo treści. Pozytywne opinie potęgują starania dziecka, wyposażają je w silną motywację do dalszej pracy, cieszą dzieci i budzą wiarę we własne siły.

Założone osiągnięcia uczniów
•aktywne uczestnictwo w zajęciach
•poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych
•wzbogacanie własnego warsztatu plastycznego
•kreatywność i ekspresja twórcza uczniów

Procedury osiągania celów
•stwarzanie dzieciom warunków do indywidualnego rozwoju i grupowego działania
•stymulowanie działań rozwijających manualnie i umysłowo
•organizowanie zajęć sprzyjających kreatywności uczniów


Ewaluacja realizacji programu
Prezentacja zdobytych umiejętności w różnych formach: systematyczna ekspozycja prac plastycznych dzieci w „Galerii Talentów lub Pomarańczowe Galerii”, umieszczanie prac plastycznych na gazetkach w pracowni, oprawa plastyczna uroczystości – prezentacja elementów dekoracyjnych. W przeprowadzeniu ewaluacji pomogą mi: zgromadzone prace plastyczne dzieci, opinia rodziców o uczestnictwie ich dziecka w zajęciach (ankieta), własne obserwacje osiągnięć dzieci, rozmowy z dziećmi nad powodzeniem zajęć, wyrażenie zadowolenia z zajęć za pomocą rysunku mimiki twarzy (jeżeli podobały ci się zajęcia pomaluj uśmiechniętą buzię, jeżeli nie smutną).
Ankieta dla rodzica dziecka uczęszczającego na kółko plastyczne

1.Czy państwa dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach plastycznych?
a) TAK
b) NIE
2.Jak państwo oceniacie poziom prowadzonych zajęć?
a) bardzo dobry,
b) zadowalający,
c) nie wystarczający.
3.Czy uważacie, że takie zajęcia są dziecku potrzebne?
a) TAK
b) NIE
4. Czego na plastyce brakuje, co można byłoby zmienić, nad czym popracować według Państwa opinii?
……………………………………………………………………………………………………

Ewaluacja daje nauczycielowi możliwość oceny własnej pracy, zastanowienia się nad własnymi kompetencjami, w przyszłości przemyślenia i udoskonalenia zajęć.

Techniki plastyczne
Stosowanie różnorodnych technik plastycznych wpływa na wzrost zainteresowania dzieci pracą plastyczną, pobudza do twórczego działania i ekspresji.

1.Rysowanie węglem.
Do rysowania węglem najlepsze są papiery o powierzchniach nieco szorstkich (pakowe, szare lub białe, można też rysować na gazecie. Przy rysowaniu można uzyskać kreski o różnych walorach od jasnej do czarnej. Na początku pracy trzeba rysować lekko. Niepotrzebne linie dadzą się łatwo usunąć np. kawałkiem flaneli. Nie pokrywamy całej powierzchni papieru węglem. Czyste plamy są ważnym elementem w kompozycji, dają kontrast. Utrwalamy lakierem do włosów, mlekiem lub fiksatywą sporządzoną z ubitego kurzego białka rozcieńczonego wodą.

2.Rysowanie święcą.
Do rysowania świecą najlepiej nadają się świece kolorowe. Są lepsze bo rysunek jest bardziej widoczny na białym papierze. Całość malujemy farbą akwarelową dobrze rozpuszczoną w wodzie. Najlepiej nadają się do tego farby ciemne.

3.Malowanie na sucho kredkami świecowymi.
Można malować nawet połamanymi kredkami. Uzyskujemy w ten sposób duże płaszczyzny, szerokie linie i plamy układając kredkę w różny sposób. Można też różnicować barwy przez nakładanie jednej warstwy kredki na drugą – otrzymamy kolory pochodne. Prace wykonane tą techniką można dodatkowo pomalować terpentyną – uzyska się ciekawy efekt rozmytych kolorów (powinna zrobić to nauczycielka bez obecności dzieci). Dzieci oglądają końcowy efekt.

4.Malowanie akwarelą.
Farby można mieszać. Akwarelą trzeba malować szybko, lekko, pędzel musi być obficie namaczany w farbie z wodą. Nazwa techniki (aqua po łacinie znaczy woda) wskazuje, że woda jest jednym z głównych jej składników. Charakterystyczne dla farby akwarelowej są białe prześwity, dlatego nie należy nią pokrywać całego arkusza papieru. Jest to trudna technika, ale można ją już stosować w przedszkolu. Świetnie nadaje się do zabaw kolorami, ćwiczeń w poznawaniu barw pochodnych (np. w zabawie w malowanie tęczy), do łączenia z innymi technikami np. z rysowaniem świecą, jako tło do prac plastycznych.

5.Malowanie „mokre w mokrym”.
Arkusz papieru zwilżamy gąbką lub szerokim pędzlem, malujemy na nim kolorowe plamy akwarelą. Plamom nadajemy ogólny kształt tego, co mamy zamiar wyrazić w naszej pracy. Po całkowitym wyschnięciu rysujemy piórkiem i czarnym tuszem (piórko można zrobić z drewna lub użyć dostępnych obecnie w handlu cienkopisów) na każdej z nich zarysy i charakterystyczne wybrane szczegóły. Technika jest trudna, ale można próbować z dziećmi uzdolnionymi.

6.Malowanie farbami kryjącymi.
Do farb kryjących zalicz się: tempery, plakatówki. (kupujemy gotowe w sklepie), farby klejowe można sporządzić samemu. Jako spoiwa używamy kleju ugotowanego z mąki zmieszanej z wodą lub kleju biurowego. Klej mieszamy z kolorowymi farbami (każdy kolor osobno). W przeciwieństwie do akwareli do farb kryjących dodajemy biel. Można ją zrobić ze strąconej zmielonej kredy. Klejówką pokrywa się całą powierzchnię ( bez prześwitów) – stąd ich nazwa. Farby można rozcieńczać wodą. Malujemy za pomocą szczecinowych pędzli płaskich. Małe dzieci mogą malować palcami lub całą ręką.
7.Malowanie gąbką.
Rysujemy wzór i wycinamy go nożyczkami. Szablon nacieramy świecą, aby nie nasiąkał wodą. Wycięty szablon przypinamy spinaczem aby się nie przesuwał. Kawałkiem gąbki namaczanej w farbie lekko uderzamy w papier widoczny w okienkach szablonu. Można użyć jednego koloru lub kilku. Trzeba tylko przygotować kilka kawałków gąbki dla każdego koloru osobno. Za każdym razem szablon czyścimy czystą wilgotną ściereczką aby nie brudził papieru.
8.Malowanie na folii ogrodniczej – zasady jak przy malowaniu na szkle.

Folia jest materiałem bezpiecznym dla małych dzieci a efekt jest podobny. Można malować plakatówką lub farbą klejową.
9.Malowanie na podkładzie z kaszy.
Na papierze rysunkowym malujemy klejem zarysowaną powierzchnię kompozycji, posypujemy kaszą. Po wyschnięciu malujemy plakatówką.
10.Malowanie na podkładzie z trocin – Jak wyżej.


11.Wydzieranka kolorowa.
Formy wydarte z kolorowego papieru mają białe brzegi, nie należy ich zaklejać, są dodatkowym efektem. Będzie ciekawiej jeżeli tło będzie ciemne. Wydzieranka to jedna z najbardziej wartościowych technik do stosowania z małymi dziećmi. Wyrabiają sobie one zręczność palców, łatwo mogą wymieniać kolory i uzyskać szybki efekt swojej pracy.
12.Wydzieranka z gazety.
Można użyć gazet kolorowych z ilustracjami, uzyskać różne walory. Można również zapełnić wydzieranką cały karton (wybieramy karton zadrukowany czcionką). Posłuży jako tło do kolorowej wydzieranki lub wycinanki.

13.Wycinanka z papieru.
Kształty wycina się nożyczkami. Technikę tę można zastosować w zadaniach o charakterze dekoracyjnym i w komponowaniu zaproszeń.

14.Witraże papierowe.
Polegają na wycięciu pewnych elementów rysunku i podklejeniu tych miejsc kolorową gładką bibułą. Jest to technika trudna. Wymaga dokładności i cierpliwości. Z pomocą nauczycielki na pewno się uda.
15.Wycinanka ze szmatek.
Wycinamy całe kształty lub poszczególne części i naklejamy na karton. Można używać szmatek o różnych barwach, gatunkach i fakturach. Efekt będzie znakomity.

16.Collage – to kompozycja z użyciem różnych materiałów naklejanych na podłoże. Możemy ją łączyć z rysunkiem lub farbą. Materiały do wykorzystania: ścinki tekstylne, włóczka, papier falisty i kolorowy, materiał przyrodniczy, gazety i.t.p.

17.Collage ze strużyn kredek – układanie dowolnej kompozycji ze strużyn, przyklejanie za pomocą kleju wikolu. Dobrze wyglądają motywy roślinne – kwiaty i korony drzew. Łączymy z elementami z papieru kolorowego lub wiórkami drewnianymi albo trocinami.
18.Kompozycje z małych kawałków materiału.
Wycinamy drobne kwadraciki i prostokąty, układamy na przygotowanym zarysie rysunku – jeden kawałek przy drugim.

19.Wyklejanka z kulek bibuły.
Na przygotowanym wzorze naklejamy kulki jedna obok drugiej.

20.Origami (sztuka składania papieru). Do tej techniki wykorzystujemy koła, trójkąty, kwadraty z kolorowego papieru. Odpowiednio złożone przyklejamy do podłoża.


Przykładowe tematy w ciągu roku:
WRZESIEŃ
1.Sprawdzenie umiejętności dzieci, zainteresowań plastycznych, zachęcanie do udziału w dodatkowych zajęciach plastycznych
PAŹDZIERNIK

1.Praca plastyczna: Słonecznik- odbijanie stempli, farba plakatowa, wyklejanie środka słonecznika ziarnami słonecznika.
Ćwiczenia: Zabawa kolorami -klasyfikujemy barwy ciepłe, zimne – uzasadnienie, zabawy w mieszanie kolorów. Liczenie ziaren słonecznika, wycinanie odbitych płatków ze stempli.
2.Praca plastyczna: Jesienne liście- malowanie liści farba plakatową, mieszanie kolorów, odbijanie na kartce, wycinanie nożyczkami, tworzenie kompozycji zamkniętej lub otwartej
Ćwiczenia: wycinanie kształtów liści, mieszanie kolorów- barwy pochodne
3.Praca plastyczna: Grzybki- szablon grzyba, wydzieranie z kolorowego papieru drobnych elementów i wyklejanie nimi daszków grzybów, wycinanie grzyba.
Ćwiczenia: targanie papieru, wycinanie po linii
4. Praca plastyczna: Tęcza- malowanie akwarelą, barw tęczy, powtarzanie kolorów podstawowych, mieszanie barw- kolory pochodne, przyklejanie białych chmurek i kropel deszczu na sznurku, dmuchanie baniek mydlanych obserwujemy w bańkach różnorodność barw, słuchamy wiersza H. Łochockiej „Mydlane bańki” porównujemy banki mydlane do tęczy.

Ćwiczenia: mieszanie barw, obserwacja, nauka dmuchania, wycinanie po linii kształtu chmury i kropel deszczu wiersz W. Chotomskiej Bańkowice mydlane oraz Lucyny Cieślik bańki mydlane
Bańki mydlane

Jedna za drugą jak balon pęka
za nią już sobie leci następna
potem kolejna i tak do skutku
pędzą szalone lecz po cichutku

małe kryształki srebrne i złote
nigdy nie wiedzą co będzie potem
niczym Amora strzałą przebite
ciągle wracają z wielkim zachwytem

i przezroczyste lśniące jak lustra
gdy w dal odlecą robi się pustka
czasem wirują długo wysoko
niektóre nawet mkną ku obłokom

zebrane w kiście jak winogrona
każda wyniosła niczym matrona
jak deszczu krople na parapecie
znikają szybko w tym wielkim świecie

spadają na dół strącone tchnieniem
zostają zawsze miłym wspomnieniem
bańki mydlane błyszczące kulki
i mydło razem z nimi do spółki.
Cieślik Lucyna
5. Praca plastyczna: Owoce w koszyku-wycinamy z szablonu owoc (jabłko, gruszka, śliwka itp.) wypełniamy go kolorowymi kredkami, zwracając uwagę na to, że owoce są różnego koloru, rzadko tylko jednego. Koszyk wyklejamy paskami kolorowego papieru.
Ćwiczenia: wycinanie po linii, porównywanie kolorów owoców z kolorami tęczy,


6. Praca plastyczna: Jesienne drzewko, forma przestrzenna, wykorzystanie rolek po papierze toaletowym (recykling), paski papieru kolorowego, szablon z liśćmi do kolorowania. Pastele olejne.
Ćwiczenia: wycinanie po linii oraz kształtów, rozwijanie myślenia przestrzennego
7. Praca plastyczna: Dyniowa Maska: Papierowe talerze malujemy na pomarańczowo, po wyschnięciu przyklejamy do niej wycięte z szablonów buzie (złe wesołe, smutne straszne)
Jeż
sowa
Czarwnice
Koty
Duchy nietoperze
Słoik z przetworami= odbitki jabłek gruszek,sliwek

LISTOPAD

1. Praca plastyczna: Ptasie trele :słuchamy wiersza J. Tuwima „Ptasie radio”, obrysowujemy szablon drzewa, wycinamy, przyklejamy na kartonie, rysujemy ołówkiem ptaki wycinamy po konturach, naklejmy na drzewie,
Lub z tekturowych pasków robimy karmnik, malujemy farbą akwarelową, w środku wyklejamy ziarna, malujemy szablony ptaków, przyklejamy w karmniku
2. Praca plastyczna: Jarzębinowa wiewiórka -szkicujemy na kartce zarys wiewiórki (może być odrysowany szablon),wyklejamy wiewiórkę kulkami jarzębiny, lub pomarańczową bibułą z której formujemy kulki zapełniamy tło listkami, gałązkami, korą, mchem i.t.p.
3. Praca plastyczna:
GRUDZIEŃ
1.Choinki- możemy ja wykonać na wiele sposobów np. na owalnych stożkach naklejamy różnego rodzaju materiały, lub malujemy
2. Mikołaj niesie prezenty - praca techniką orgiami wycinamy koła o różnej wielkości, poznajemy sposób zaginania oraz przyklejania kół

3. Kartki świąteczne – collage . Wykorzystanie kolorowych kartonów, elementów ze świątecznego papieru pakowego, sznurków, brokatu.projektujemy kompozycje i przyklejamy na wybranym formacie złożonego papieru, w środku przyklejamy napisane na kartce życzenia.
STYCZEŃ
1.Zima w górach – technika batik stearynowy -oglądamy reprodukcję J. Fałata „Zima”, wykonujemy rysunek świecą i malujemy akwarelami.
2. Kwiaty w wazonie – malowanie gąbką przygotowujemy szablony – rysujemy i wycinamy wzory nożyczkami smarujemy szablony świecą aby nie nasiąkały wodą, przypinamy do białego kartonu spinaczem, kawałki gąbki moczymy w wodzie, potem w farbie i lekko uderzamy w papier widoczny w wyciętych okienkach, Można wykorzystać na laurkę dla babć i dziadka.
3.Światła w nocy – malowanie farbami plakatowymi. Omawiamy cechy charakterystyczne nocy, jej kolorystykę, zwracamy uwagę na sztuczne światła (lampy uliczne, neony – reklamy, światła w oknach) oraz gwiazdy i księżyc, omawiamy jakimi kolorami można malować światła (np. żółte, różowe, jasne niebieskie, jasne zielone, czerwone),zwracamy uwagę dzieci, że tylko światła są widoczne. Nie widać natomiast wyraźnych kształtów domów, drzew, ludzi, malujemy światła w nocy na kartonie czarnym lub granatowym lub pastele zamalowują tło, malujemy czarną i wydrapujemy

LUTY

1.Wykonywanie elementów dekoracji na zabawę karnawałową (gwiazdki, serduszka,
cięcie bibuły, składanie pasków papieru w harmonijkę.
2. Karnawałowe maski obrysowujemy ręce na kolorowym kartonie (to zarys maski), wycinamy, robimy dziurki na oczy, ozdabiamy dowolnie: brokatem, konfetti, cekinami, można przykleić piórka),mocujemy zszywaczem gumkę lub przymocowujemy patyczek, za który będzie można maskę trzymać,
3. Zimowe zabawy – collage, praca zbiorowa na dużym formacie papieru.
Przedstawienie scenki realnej z uwzględnieniem różnych technik i faktury
wykorzystujemy papier kolorowy, watę, płatki kosmetyczne, pastę do zębów, bandaż, planujemy kto i co będzie wykonywał -przyklejamy poszczególne elementy,
MARZEC
1. Pierwsze kwiaty wiosny – wysypywanka z kaszy manny oraz trocin drewnianych.
Rysujemy na kartonie zarysy kwiatów (krokusy, przebiśniegi),
smarujemy płynnym klejem, posypujemy manną lub trocinami, nadmiar strzepujemy do miski, całość malujemy farbami przypominamy sobie jak uzyskamy kolor fioletowy krokusa (łączenie ciemnej czerwieni i błękitu).
2. Witraż „Ptaszki za oknem” zapoznajemy dzieci z postacią S. Wyspiańskiego, twórcą witraży, na kartce szkicujemy a potem wycinamy prostokąty – okna, oraz ptaszka, naklejamy na żółtej bibule, przyklejamy ptaszka, możemy dokleić krople deszczu na szybie.
3. Kopciuszek na balu – wycinanka tekstylna słuchamy fragmentu bajki opisującego strój balowy kopciuszka, oglądamy kolekcje sukien w żurnalach mód, wycinamy z materiału tekstylnego części ubioru, przyklejamy na kartonie tworząc postać kopciuszka, zaznaczamy mazakiem części twarzy postaci.
4. Oglądanie albumów z reprodukcjami malarstwa współczesnego. Zainteresowanie
dzieci formą i treścią obrazów. Próba oceny dzieł sztuki.
KWIECIEŃ

1.Kartki wielkanocne odbijamy przez kalkę elementy świąteczne z czasopisma „Mały artysta” i „Moje hobby ”wycinamy wzory, układamy i przyklejamy kompozycje na kolorowym kartonie, przyklejamy życzenia wielkanocne.
1.Koszyczek wielkanocny - wydzieranka z gazet i wycinanka z papieru kolorowego (pracę należy rozplanować na dwa zajęcia)na pierwszym zajęciu wyklejamy wydzieranką z gazety całą powierzchnię kartonu(to będzie tło),na drugim zajęciu wycinamy koszyczek, jajka oraz inne ozdoby koszyczka.
MAJ
1.Kwitnący sad zapoznanie z techniką „mokre w mokrym ”zwilżamy karton wodą za pomocą gąbki, malujemy akwarelami za pomocą pędzla sylwetki drzew oraz kwiatów na drzewach(kolory się rozmywają)obrysowujemy konturem za pomocą piórka.
2. Kubuś Puchatek obrysowujemy kształt Puchatka, wypełniamy wnętrze kulkami z bibuły oraz kawałkami pociętych kawałków materiału( najlepiej polaru (nie strzępi się, jest miły w dotyku, dobrze się przykleja)Prace posłużą do dekoracji holu na uroczystość nadania przedszkolu imienia „Kubusia Puchatka.
3. Kwiaty w wazonie – praca plastyczna z ostrużyn kredek oraz wiórków drewnianych kwiaty wykonujemy z ostrużyn, wazon z wiórków,
przyklejamy klejem wikolowym, można też pomalować farbami.
Prace dzieci mogą być wykorzystane na laurki dla mam z okazji ich święta.
4. Wiosenna łąka – praca techniką origami z papieru wycinamy płatki kwiatów – trójkąty, strzępimy je i zaginamy na pół, środki kwiatów wykonujemy z kółeczek, z zielonego papieru wycinamy łodyżki i listki, składamy na pół i jedną stroną przyklejamy,
CZRWIEC
1.Dalszy ciąg kompozycji „Wiosenna łąka ”wycinamy koła różnej wielkości, zaginamy i wykonujemy biedronkę, motylki, żabkę i bociana techniką origami.
2.Nad morzem – malowanie pastelami, oglądanie reprodukcji W. V. Gogha „Łodzie stosujemy kontrasty, przesuwamy leżącą na płaszczyźnie kredką w celu uzyskania większych płaszczyzn, szerokich linii i plam, nakładamy jedną warstwę kredki na drugą, tworzymy kolory pochodne. Kiedy praca będzie gotowa całość można zamalować terpentyną z pomocą szerokiego pędzla. Czynność tę wykonuje nauczycielka. Kiedy zapach terpentyny wywietrzeje dzieci będą mogły podziwiać swoje prace. Dzieci dowiedzą sie też o nowej technice.
Wyświetleń: 31


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.