Katalog

Magdalena Izworska, 2016-03-17
piwniczna

Informatyka, Regulaminy

Regulamin Konkursu z Informatyki-Komiks

- n +

REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO Z INFORMATYKI
NA WYKONANIE KOMIKSU W PROGRAMIE
MS WORD
„Przygoda z kosmitą”
§ 1
Organizator Konkursu
Magdalena Izworska-nauczyciel informatyki
§ 2
Cele Konkursu
• Rozwijanie wyobraźni uczniów
• Poznanie możliwości programu ms word
• Rozwijanie umiejętności redagowania tekstu
• Opanowanie umiejętności łączenia tekstu z grafiką
§ 3
Uczestnik Konkursu
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I i II gimnazjum w gminie Piwniczna Zdrój
§ 4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
• wykonanie jedna strona A4
• jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę
• wykonując komiks należy wykorzystać pola tekstowe, kształty.
• Wszystkie elementy umieszczone w komiksie muszą być własne
• Złożone obiekty należy wykonać z pojedynczych kształtów, formatując je oraz grupując.
• Teksty umieszczone muszą być w polach tekstowych(objaśnieniach)
• Każda praca musi zawierać w dolnym prawym rogu metryczkę zawierającą imię, nazwisko, klasa, szkoła w polu tekstowym(14 pkt. Time New Roman)
• Marginesy lewy, prawy, dolny i górny (0,5 cm)
• Czas trwania konkursu:22.02.2016 - 31.03.2016 r.
• Konkurs na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dostępnym na stronach internetowych Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej – Zdrój oraz Gimnazjum Publicznego w Łomnicy Zdrój www.gimpiwniczna.iap.pl oraz www.gimnazjumlomnica.iap.pl/
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Autorzy prac zgłoszonych, nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na ich bezpłatne wykorzystanie w ramach: pokazu na gazetce szkolnej, publikacji prasowych związanych z konkursem, innych projektów organizowanych przez Gimnazjum.
• Termin dostarczenia prac do dn. 31.03.2016r. do p. Magdaleny Izworskiej. Prezentację należy nagrać na płytę CD lub przesłać na adres izworska19@interia.pl w temacie wpisując imię i nazwisko autora-komiks§5
Jury Konkursu
• Nad przebiegiem konkursu czuwa jury w składzie: Magdalena Izworska, Joanna Chałak, Anna Stanczak-Łomnicka
• Jury wyłoni laureatów i ogłosi zwycięzców konkursu w dn. 15.04.2016r
• Prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się na stronach internetowych oraz galerii szkolnej. Werdykt jury jest ostateczny.
§6
Nagrody Konkursu
• Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu. Nagrody rzeczowe dla osób, które zdobędą I-III.
§ 7
Prawa autorskie
• Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na wykorzystanie prac do promocji konkursu oraz z przekazaniem praw do ich wykorzystywania przez organizatora.
• Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez uczestnika.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu ze strony Gimnazjum Publicznego jest Magdalena Izworska.
Wyświetleń: 14


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.