AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Narazińska - Buczkowska, 2016-03-17
Gdańsk

Plastyka, Program nauczania

Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej

- n +

Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej

Zajęcia plastyczne sprzyjają wyzwalaniu w dziecku zainteresowania sztuką, pogłębiają wiedzę o sztuce, wychowują przyszłych aktywnych jej odbiorców, kształtują osobowość i ogólną kulturę ucznia. Ważne jest, aby świetlica wyposażona była w odpowiednie materiały i przybory, które wykorzystane zostaną podczas wykonywania prac plastycznych różnymi technikami. Kształtowana na zajęciach plastycznych wrażliwość estetyczna przydaje się w codziennym życiu np. troska o wygląd osobisty i najbliższego otoczenia, ochrona środowiska, estetyka domów, placów i zachowanie czystości w miejscach publicznych. Prawidłowe prowadzenie zajęć plastycznych w świetlicy szkolnej wpływa równocześnie na rozwój intelektualny uczniów i rozszerza ich zainteresowania.
Plastyka w świetlicy ma na celu poprawić sprawność ręki dziecka, by mogło ono sobie radzić z prostymi czynnościami wymagających wykonania drobnych, precyzyjnych ruchów. Chodzi o to, żeby ręka dziecka przygotowana była do pisania. Innym celem jest ćwiczenie koncentracji i wyciszenie się.
Działalność plastyczno – konstrukcyjna rozwija twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły, a więc cechy bardzo cenne w życiu. Równocześnie pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawnia ręce dzieci, stanowi teren ich artystycznych, a także technicznych doświadczeń. Stosowanie różnych technik plastycznych przyczynia się do pełniejszego rozwoju twórczych uzdolnień. Trzeba im udostępnić nie tylko rysunek, ale także i malowanie, układanki z różnych elementów, lepienie, wycinanie, konstruowanie z klocków i innych materiałów . Dziecko korzystając z malowania farbami powinno mieć możliwość łączenia kolorów, wzbogaca wówczas swoje doświadczenia dotyczące różnych barw, odkrywa inne kolory. Dzieci podczas malowania farbami uczą się kolorystyki. W domach rodzinnych, niestety nie wszyscy rodzice mają czas na naukę dziecka podstawowych kolorów. Świetlica jest miejscem gdzie może ono to nadrobić. Ważne jest, aby korzystać z pomysłowości dziecka, cenić jego samodzielność i nie poprawić jego prac, bo wysiłek dziecka ma wartość wychowawczą. Często prace dzieci z klas zerowych nie są tak kolorowe, twórcze jak u innych rówieśników. Wynikać to może z tego, że dziecko miało mniejszy dostęp do kolorowych kredek, farbek i itp. materiałów plastycznych. Wychowawca świetlicy musi wówczas pobudzić dziecko do wysiłku stawiając mu łatwe zadania przechodząc do coraz trudniejszych. Dziecko musi mieć czas, aby nadrobić braki w swoim rozwoju. Świetlica jest doskonałym do tego miejscem. Aby wychowanek nie odczuwał, że jego rysunki są ubogie w akcję, nauczyciel powinien podsunąć mu pomysły, karząc dorysować dym lecący z pociągu, ognisko, w którym pieką się ziemniaki itp. Dzieci onieśmielone bardzo lubią, kiedy wychowawca świetlicy jest zadowolony z jego starań, wysiłku. Taka postaw nauczyciela motywuje dziecko do dalszego działania, Az w końcu osiągnie ono wyraźne postępy.
Jeżeli dziecko ma problemy z pisaniem literek i rysowaniem szlaczków, to poprawienie sprawności manualnej jest możliwe tylko poprzez wykonywanie różnorodnych prac ręcznych, a zwłaszcza rysunków. Zajęcia takie prowadzone w okresie poprzedzającym naukę mogą wpłynąć na znaczną poprawę sprawności dziecka i zapewnić mu lepszy start w szkole . Badani rodzice też zwrócili uwagę na kompensacyjną rolę zajęć plastycznych w świetlicy. Wśród 60 rodziców - 4 (7%) uważa, że zajęcia plastyczne kształtują umiejętność czytania i pisania u dzieci , 4 (7%) rodziców odpowiedziało, że tego typu zajęcia wpływają na wychowanie dziecka .
Jeżeli dziecko posiada małe zdolności manualne pracę należy zacząć z nim od innych zajęć plastycznych np. lepienie z plasteliny lub malowanie. Ważne jest, aby te pierwsze prace plastyczne, wyrównujące braki w sprawności ręki dziecka były łatwe do wykonania i dawały ciekawe efekty plastyczne. Uczeń może np. namalować grubym pędzlem barwne kompozycje. Ćwicząc sprawność ręki dziecka należy zacząć od zadań najprostszych do coraz trudniejszych, które będą wymagały coraz drobniejszych i precyzyjnych ruchów. Dzieci z zaburzoną sprawnością ruchową wykazują się podczas pisania lub rysowania dużym napięciem mięśniowym ręki. Dlatego podczas pracy z dzieckiem musi ono wykonywać takie prace, które będą to napięcie zmniejszały.
Podczas zajęć plastycznych w świetlicy warto stosować takie techniki plastyczne, które będą polegały na naśladownictwie i kopiowaniu. Takie ćwiczenia będą przygotowywały dziecko do pisania i malowania. Kopiowanie rysunków ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową, ćwiczy koncentrację i ma charakter zajęć uspokajających.
Wśród zajęć manualnych nie wyodrębniamy rysunku dowolnego i tematycznego do ćwiczenia sprawności ręki. Wykonanie rysunków na tematy dowolne pozwala dziecku wyrazić swoje przeżycia emocjonalne, swoje zainteresowania a nawet pragnienia. Rozmawiając z dzieckiem o treści wykonanej pracy możemy lepiej je poznać i nawiązać lepszy kontakt. Wyrażając naszą aprobatę dla prac dziecka zachęcamy je do dalszych prób. Warto przy tych okazjach podpowiadać dziecku, jak może wzbogacać rysunek o nowe elementy i jak poprawić nowe błędy .
Zajęcia plastyczne w świetlicy są ważne dla dzieci leworęcznych i oburęcznych. Po zapoznaniu się z opinią psychologa należy obserwując dziecko prowadzić ćwiczenia usprawniające rękę prawą lub lewą. Wychowawca świetlicy notuje sobie, co dziecko wykonało prawa ręką a co lewa i informuje o tym psychologa szkolnego i wychowawcę klasowego ucznia.
Stosując technikę modelowania podczas prac plastycznych ćwiczy się chwytność palców. Może to być wydzielanie części materiału z bryły (plasteliny, masy solnej lub gliny), dolepianie drobnych elementów do większego elementu. Prace tego typu ćwiczą koordynację obu rąk, ponieważ podczas modelowania dziecko posługuje się dwoma rękami. Przykładem takich zajęć jest np. lepienie miseczek, lepienie różnych form, wykonanie z masy solnej ozdób choinkowych lub wielkanocnych itp.
Inną techniką prac plastycznych stosowanych podczas zajęć w świetlicy są wyrywanki, które ćwiczą końcówki palców dziecka. Przykładem takiej pracy mogą być wyklejane kompozycje, wypełnianie kolorowym papierem narysowanego wcześniej wzoru. Taka praca służy również dzieciom, które mają problemy z koncentracją, pod warunkiem, że wzór nie jest rozmieszczony na całej kartce. Usprawniając pracę czubków palców bardzo korzystne są zajęcia, w których dziecko wykorzystuje igłę. W ten sposób ćwiczy się koordynację wzrokowo – ruchową. Najprostszą formą takich zajęć jest nawlekanie koralików. Zajęcia tego typu prowadzi się jesienią, kiedy to dzieci robią korale z jarzębiny lub przekuwają kasztany i żołędzie. Dla dzieci z problemami skupienia się, skoncentrowania się można zastosować technikę haftowania. Dziecko wyszywa jakiś mały wzorek (stosuję tę metodę 2 razy w roku podczas zajęć o naszym regionie).

Wyświetleń: 32


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.