AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Mielniczuk, 2016-03-17
Korsze

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian tych działań.
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2. Napisanie planu rozwoju zawodowego
3. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu oraz ich analiza
4. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu
5. Udział w lekcji otwartej i pokazowej dotyczącej uzasadniania bieżącej oceny szkolnej , oceniania wspierającego i sposobów indywidualizacji nauczania w toku lekcji
6. Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców na przyrodzie.
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
8. Współuczestniczenie w pracy Zespołu Nauczycieli Bloku Matematyczno – Przyrodniczego W SP (przygotowanie sprawdzianów próbnych; analiza wyników próbnych sprawdzianów)
9. Ukończenie różnych form doskonalenia wewnątrzszkolnego i szkoleń zewnętrznych związanych z:
- procedurą awansu zawodowego
- związanych z pracą metodyczną
- związanych z pracą wychowawczą
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu: - „Tak to robią skuteczni nauczyciele…a Ty jak? – siedem prostych sposobów na skuteczne prowadzenie zajęć
- Funkcja oceny szkolnej.Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów.
Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i i przedszkolnej.

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Przygotowanie uroczystości szkolnych, w tym: Sprzątanie Świata,Dzień Ziemi.
2. Poznanie środowiska uczniowskiego: obserwacja własna, rozmowy z uczniami, spotkania indywidualne.
3. Kontakty z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas
4. Prowadzenie konkursów przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych :
- konkursy w ramach obchodów Dnia Ziemi, -Mazurska Olimpiada Ekologiczna Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich
- Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy Multitest
-Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI – Panda
5.Uwzględnianie zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych i słabych:
- prowadzenie koła przyrodniczego dla uczniów szkoły podstawowej.
- pomoc uczniom z trudnościami w nauce.
6. Zorganizowanie Talent Show
7.Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi: - Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków - Nadleśnictwem Srokowo.
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
8. Aktywna praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole.

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Publikowanie własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego
2. Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystywania
technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
- Praca z kalkulatorem EWD i ocena efektywności pracy szkoły
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w prowadzeniu zajęć
4. Wykorzystanie komputera przez uczniów na zajęciach
lekcyjnych do pracy własnej

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela
1. Współpraca z biblioteką szkolną
2.Studiowanie literatury z zakresu psychologii,
pedagogiki , dydaktyki
3.Umiejętne stosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów: - omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych,modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej.

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2.Analiza przepisów prawa oświatowego: - Ustawą o systemie oświaty, - Kartą Nauczyciela.
Zapoznanie się z rozporządzeniami: - w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego, - o podstawie programowej, - w sprawie oceny nauczyciela, -w sprawie innowacji i programów autorskich, - o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów
Śledzenie na bieżąco zmian w powyższych dokumentach
3.Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych

Katarzyna Mielniczuk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 26


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.