Katalog

Ewa Prajwowska, 2016-02-12
Jerzykowo

Język polski, Scenariusze

Do szczęścia tak niewiele potrzeba ("Kałużyści" D. Wawiłow).

- n +

Ewa Prajwowska

Scenariusz lekcji w klasie 4

Temat: Do szczęścia tak niewiele potrzeba.

Materiał : "Kałużyści" Danuta Wawiłow, ilustracja wiersza .
Cele:
- odróżnia podmiot liryczy od bohatera,
-określa tematykę wiersza,
-wskazuje różne sposoby widzenia świata przez dzieci i dorosłych,
-zapoznaje się z pojęciem neologizmu artystycznego,
-potrafi utworzyć własne neologizmy,
- tworzy formy l.poj. neologizmów występujących w utworze,
-za pomocą pantomimy prezentuje treść wiersza.
Metody: praca z tekstem, pantomima, rozmowa.

Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel rozdaje uczniom ilustrację wiersza.
Powiedzcie mi ,co widzicie na obrazku.
2. Jakbyście wytłumaczyli słowo "kałużyści"?
(słowo pochodzi od kałuży- ten , kto ma coś wspólnego z kałużą, bawiący się w kałuży)
3. Zobaczymy, czym zajmują się kałużyści w wierszu Danuty Wawiłow o takim właśnie tytule.
Nauczyciel rozdaje tekst wiersza.
4. Nauczyciel głośno odczytuje wiersz, a potem powtórnie czyta go uczeń.
5.Gdzie i kiedy rozgrywają się zdarzenia opisane w utworze?
6. Co jest tematem wiersza?


7. Jak sądzicie, kto wypowiada się w utworze?
(podmiot liryczny- osoba dorosła, która przygląda się zabawom dzieci)
8. Kto jest bohaterem wiersza?
(dzieci, które bawią się na podwórku)
9. Jakie zabawy zostały przedstawione w wierszu ?
Uczniowie wymieniają je odwołując się do tekstu, po czym wypisujemy na tablicy, co robią dzieci.
Dzieci w wierszu:
-wygrzebują brud z kałuży,
- obrzucają się szyszkami,
- karmią pod ławeczką kota.
10. Jak dzieci traktują zabawę, a jak osoba dorosła , która ją relacjonuje?
(dzieci- poważnie, serio, są bardzo zaangażowane
osoba dorosła- żartobliwie , z humorem)
11. Wyjaśnienie pojęcia neologizmu.
Neologizmy to nowo utworzone wyrazy.
Jeśli neologizm dłużej funkcjonuje w języku i jest powszechnie stosowany przestaje być neologizmem.
Neologizmy artystyczne to słowa tworzone na użytek jednego utworu.
Wypisujemy neologizmy występujace w utworze: kałużyści, błociści, szyszkowiści, kocistki.
12. Wspólnie tworzymy l.poj. od podanych rzeczowników.
l.mn. l.poj.
kałużyści kałużysta
błociści błocista
szyszkowiści szyszkowista
kocistki kocistka13. Pantomima
Uczniowie losują karteczki i po kolei w grupach wykonują czynności.
Pozostali uczniowie mają za zadanie nazwać wykonawców czynności ,wykorzystując neologizmy artystyczne zawarte w wierszu.
(kałużyści, błociści, szyszkowiści, kocistki)

13. Nauczyciel podaje przykłady wymyślonych przez siebie neologizmów i prosi uczniów o wyjaśnienie ich znaczenia.
(np. książkoczytacz, interneciści, wierszyści, kratkozeszyt,papierkorzucaj .....)
Uczniowie otrzymują od nauczyciela karteczki , na których zapisują wymyślone przez siebie neologizmy .
Gotowe wyrazy naklejamy na tablicę. Jeden z uczniów odczytuje utworzone neologizmy.
Praca domowa:
Stwórz kilka nowych nazw codziennych czynności, na przykład lekcjorobienie.Wyświetleń: 165


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.