AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bożena Ramus, 2016-02-12
drzewica

Geografia, Scenariusze

Scenariusz zajęć wycieczki rowerowej i zajęć terenowych geografii dla gimnazjalistów.

- n +

Scenariusz wycieczki rowerowej i zajęć terenowych z geografii dla gimnazjalistów.
„ Las składnikiem krajobrazu powiatu opoczyńskiego”

Wprowadzenie
Od kilku lat prowadzę w szkole koło geograficzno - turystyczne. Wykorzystując piękno, obfitość i różnorodność przyrodniczą naszego regionu, każdego roku udaje się z uczniami na rowerowe wycieczki dydaktyczne. Obserwacja bezpośrednia obiektów przyrodniczych najbliższego otoczenia oraz zajęcia praktyczne, to metody wdrażające uczniów do aktywności poznawczej i pracy badawczej. Kontakt z naturą sprawia, że naukę można połączyć z relaksem. Wycieczka rowerowa z Drzewicy do Poświętnego przez las pozwoli też poznać cechy krajobrazu najbliższej okolicy i regionu opoczyńskiego.

Cele:
Zapoznanie uczniów z różnorodnością gatunkowa lasów najbliższej okolicy.
Rozpoznawanie niektórych gatunków roślin i zwierząt oraz śladów ich bytowania.
Posługiwanie się mapą, skalą mapy.
Umiejętne posługiwanie się przewodnikiem do oznaczania roślin i zwierząt na wycieczce.
Rozwijanie i pogłębianie wiedzy o regionie.
Wykonywanie zdjęć podczas wycieczki, które będą stanowić dokumentację fotograficzną.
Dostrzeganie działalności człowieka, wpływającej niekorzystnie na stan środowiska.
Metody
Obserwacja bezpośrednia.
Praca z mapą wielkoskalową.
Praca z kluczem do rozpoznawania roślin.
Forma:
Wycieczka rowerowa.
Miejsce i czas realizacji zajęć:

Wycieczka rowerowa: Drzewica – Strzyżów - Werówka – Radzice – Szlak Partyzancki im. m. Hubala – Poświętne.
Czas - 8 godzin

Pomoce:

Mapy turystyczne Gminy i Miasta Drzewica
Mapy topograficzne Spalskiego Parku Krajobrazowego
Aparat fotograficzny
Literatura
Przyrządy
Karty pracy

Przebieg zajęć:
Zajęcia w pracowni geograficznej wprowadzające do zajęć w terenie
Zapoznanie uczniów z tematem, celem i terminem zajęć terenowych.
Praca z mapa turystyczną Gminy Miasta Drzewica oraz z mapą topograficzną Spalskiego Parku Krajobrazowego.
Opracowanie wspólnie z uczniami na podstawie mapy topograficznej trasy wycieczki
Pogadanka na temat: - funkcji i roli lasu oraz odpowiedzi na pytanie jaki jest udział lasów
w podtrzymywaniu życia na Ziemi.
Podział na grupy, przydział ról w grupach, wybór przewodniczących grup.
Przydział zadań, przedstawienie i rozdanie kart pracy, map z trasą wycieczki.
Ustalenie potrzebnych pomocy dydaktycznych.
Przedstawienie zasad bezpieczeństwa na wycieczce.
Zajęcia terenowe
Zbiórka przed gimnazjum o godz. 7:45 i wyjazd rowerami trasą opracowaną wspólnie
z uczniami na podstawie mapy topograficznej i turystycznej.
Przypomnienie uczniom o obserwacji elementów krajobrazu podczas trasy wycieczki
i wykonywaniu zdjęć podczas przystanków.
Trasa wycieczki:
Drzewica – Strzyżów - Werówka – Radzice Duże – Radzice Małe (6 km)
Radzice Małe - Szlak Partyzancki im. m. Hubala – Ścieżka Edukacyjno – Historyczna śladami Oddziału m. Hubala (14 km)

KARTY PRACY

Karta pracy nr 1
Przystanek 1. Strzyżów – Zachodni Brzeg Jeziora Drzewickiego
Zadanie nr 1.
Wskaz na mapie miejsce postoju
Wymień zauważone w terenie elementy krajobrazu:
naturalne - ........................................................................................................................
antropogeniczne (kulturowe) - ........................................................................................
Zadanie nr 2.
Przy pomocy kompasu wyznacz kierunki główne w terenie i wypisz charakterystyczne
elementy krajobrazu, które wyznaczają dany kierunek:
północny ..........................................................................................................................
południowy .......................................................................................................................
wschodni .........................................................................................................................
zachodni ..........................................................................................................................

Karta pracy nr 2
Przystanek 2. Radzice - most na rzece Drzewiczce
Zadanie nr 1.
Wskaż prawy i lewy brzeg rzeki.
Wymień zauważone w terenie elementy krajobrazu:
.....................
.....................
Na postawie atlasu roślin rozpoznaj gatunki roślin rosnących na brzegu.
......................
Zadanie nr 2
Na podstawie wywiadu z wędkarzem wypisz gatunki ryb żyjące w Drzewiczce.
.........................

Karta pracy nr 3
Przystanek 2. i 3. - las (Szlak Partyzancki im. m. Hubala)
Zadanie nr 1.
Na podstawie atlasów, kluczy rozpoznaj drzewa i krzewy oraz inne rośliny występujące w lesie. Przyporządkuj pospolite gatunki roślin dla kolejnych pięter lasu:
wysokie drzewa ......................
podszyt ..............................
runo ..............................................................................................................
ściółka ………………………………………………………………………
Zadanie nr 2.
Przy wykonywaniu zdjęć zaobserwuj natężenie światła na drodze i w głębi lasu.
Dokumentuj za pomocą fotografii porzucone śmieci w lesie.

Karta pracy nr 4
Zadanie nr 1.
Na podstawie wykładu nauczyciela i własnych obserwacji odpowiedz na pytania dotyczące wybranego drzewa w lesie.
Jakie odpady naturalne widać na i wokół drzewa? Co się z nimi stanie po pewnym czasie?
.............................
Skąd to drzewo czerpie energię? Czy ją marnuje?
.............................
Skąd to drzewo czerpie składniki odżywcze?
.............................
Co się dzieje z wodą, która pada na drzewo w postaci deszczu?
..............................
Skąd drzewo czerpie wodę?
...............................
Czy widać jakieś naturalne substancje toksyczne czy trujące wokół tego drzewa?
...............................
Jakie funkcje to drzewo pełni? .....................
Karta pracy nr 5
Zadanie nr 1.
Dokonaj pomiarów wybranego drzewa i oszacuj jego wiek w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: ile lat musimy czekać na odnowienie drzewostanu np. po pożarze lasu?
Określ gatunek drzewa
Zmierz obwód drzewa na wysokości 130 cm od ziemi (tzw. pierśnica)
Obwód drzewa wynosi .................
Oszacuj wiek drzewa, korzystając z wcześniej poznanego wzoru:

((obwód drzewa)/2+(obówd drzewa)/3)/2
Karta pracy nr 6
Zadanie nr 1.
Rozpoznajemy niektóre gatunki zwierząt. Znajdź ślady bytowania zwierząt. Obserwacje zapisz
i udokumentuj zdjęciami.
Mrowiska ........................................
Ślady żerowania dzięciołów ...............................
Ślady dużych roślinożerców ...............................
Nory lisów, borsuków .....................................

Karta pracy nr 7
Przystanek 5. Poświętne – Studzianna ,
teren klasztoru Filipinów, bazylika pw. św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela
Zadanie nr 1.
Oblicz na podstawie skali mapy długość rzeczywistą przebytej trasy od przystanku 1 do przystanku 5
...............................
Wskaż na mapie granice lasu, którego fragment poznałeś i odpowiedz na pytania:
Z jakimi obszarami sąsiaduje?
Na jakie zagrożenia jest narażony?
W jaki sposób korzystają z niego użytkownicy lasu, czyli wszyscy odwiedzający go ludzie?
................................

Zadanie nr 2.
Rozpoznaj gatunki drzew występujące wokół muru otaczającego klasztor i kościół.
................................
Zadanie nr 2.
Wypisz naturalne i antropogeniczne elementy krajobrazu.

Naturalne ...............................
.........................................

Antropogeniczne ............................
............................................

III. Podsumowanie zajęć po powrocie z terenu w pracowni geograficznej:
1. Prezentacja zadań przez liderów grup, omówienie wyników obserwacji i wrażeń.
2. Podsumowanie wyników pracy grup, ocena aktywności i zachowania uczniów.
3. Ocena wykonanych zdjęć
4. Zebranie materiałów: kart pracy, jako dokumentacji pracy uczniów; pomocy dydaktycznych.
mgr Bożena Ramus

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 120


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.