Katalog

Wiesława Gajo, 2016-01-19
Mrągowo

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOŁA POLONISTYCZNEGO KLASY III.

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOŁA POLONISTYCZNEGO KLASY III
ROK SZKOLNY 2014/ 2015 semestr I
(art.42 ust.2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela)
Zajęcia koła polonistycznego prowadzone były w jednej grupie. Odbywały się w każdy poniedziałek tygodnia. Pierwsze odbyły się 8.09.2014r., a ostatnie 19.01.2015r.
Zajęcia odbywały się przez 1 godzinę lekcyjną, trwającą 45 minut. Zrealizowano 14+ godzin. Z powodu zwolnienia lekarskiego nie odbyły się zajęcia w wymiarze 1 godziny.
W zajęciach uczestniczyło w I semestrze 9 osób. Uczestnicy zajęć koła polonistycznego to uczniowie klasy 3.
Zajęcia rozpoczynały się o godz. 12.05, natomiast kończyły o 12.50. Frekwencja na zajęciach była bardzo dobra. Dzieci przychodziły chętnie. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach,z dużym zaangażowaniem rozwijały swoje zainteresowania polonistyczne.
Celem ogólnym zajęć koła polonistycznego było:
•rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
•rozwijanie nabytych doświadczen językowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki umiejętności czytania i pisania.
•kształtowanie wiary we własne możliwości,
•wdrażanie do operatywnego posługiwania się wiedzą.
Tematyka zajęć była następująca:
Czytamy coraz lepiej. Recytujemy jak aktorzy. Zachęcamy do czytania książek. Propagujemy ciekawe książki. W świecie bohaterów znanych książek. Tworzymy zakończenia opowiadań, bajek. Zabawy z alfabetem. Tworzymy słowniczki obrazowo-wyrazowe. Omawiamy historyjki obrazkowe, dobieramy do nich podpisy. Ortografia na wesoło.
Rozwiązujemy krzyżówki, rebusy, szarady. Gramy w gry słowne, w gry planszowe. Inscenizujemy ciekawe teksty literackie. Swobodnie wypowiadamy się na różnorodne tematy, ustnie i pisemnie. Korzystamy ze źródeł informacji (encyklopedie, słowniki, itp.)
WNIOSKI:
•Zajęcia mają duży wpływ na rozbudowanie u dzieci pragnienia rozwijania swoich zainteresowań.
•Zachęcają do systematycznego korzystania z biblioteki szkolnej.
•Inspirują do swobodnych działań i aktywności twórczej.
•Uświadamiają dzieciom, że można kształtować umiejętności poprawnego czytania, wypowiadania się i pisania poprzez różnorodne zabawy i ćwiczeń
Wyświetleń: 153


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.