AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdusia Kow, 2016-01-14
Sokółka

Lekcja wychowawcza, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Magdalena Katarzyna Szymańska
nauczyciel mianowany


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela
mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego


Termin rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2013 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Termin zakończenia stażu: 31. 05. 2016 r.
Zmiana miejsca zatrudnienia: 1. 09. 2015 r.Data zatwierdzenia planu:……………………
Pieczęć i podpis Dyrektora:


…………………………………………………


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MEN W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO.

§ 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły”

Zadanie
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
i uwagi
Analizowanie dokumentów pracy szkoły.
Analiza Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
IX/X. 2015 r.
Analiza i wnioski.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zbieranie informacji o realizacji zadań.
Czas trwania stażu.
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, sprawozdań.
Stałe uczestniczenie w pracach organów szkoły.
Udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, udział w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
Czas trwania stażu.

Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
i autorefleksja.
V. 2016 r.
Sprawozdanie, autorefleksja.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie własnej wiedzy
i umiejętności.
Kursy doskonalące związane
z kształceniem specjalnym
i doskonaleniem umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Samodzielne pogłębianie
i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej.
Czas trwania stażu.
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń.
Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć.
Stosowanie metod aktywizujących.
Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
Czas trwania stażu.
Pomoce dydaktyczne.

§ 8 ust. 2 pkt 2
„ wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej „

Zadanie
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
i uwagi
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji.
Udział w kursach doskonalących umiejętności komputerowe.
Samodzielne nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi.
Przygotowywanie dokumentów.
Czas trwania stażu.
Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej.
Pozyskiwanie informacji z zakresu prawa oświatowego
z Internetu.
Publikowanie materiałów własnych
w Internecie.
Przesyłanie drogą elektroniczną informacji
o konkursach, imprezach i innych uroczystościach.
Czas trwania stażu.
Zaświadczenia
o publikacji materiałów
w Internecie .
§ 8 ust. 2 pkt 3
„ umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Zadanie
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
i uwagi
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem zawodowym
z nauczycielami.
Opracowywanie
i udostępnianie scenariuszy zajęć oraz innych materiałów dydaktycznych.
Cały okres stażu.
Scenariusze, konspekty z zajęć.

Studiowanie literatury pedagogicznej.
Korzystanie
z zasobów Biblioteki Pedagogicznej
w Białymstoku oraz Biblioteki Publicznej w Sokółce.
Czas trwania stażu.
Notatki własne.
Opublikowanie
w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie planu i przesłanie do portalu.
XI. 2015 rok.
Publikacja
w Internecie, zaświadczenie.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
„ opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
i uwagi
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Opieka nad uczniem z orzeczeniem
PPP w …...............
Realizacja Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego.
Okres trwania stażu.
Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny.
Realizacja działań wychowawczych.
Realizacja Programu Wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem tematu integracji
Okres trwania stażu.
Scenariusz lekcji wychowawczej dotyczący integracji.
Pomoc uczniowi
w pokonywaniu trudności
w akceptowaniu norm społecznych.
Opracowanie przykładowych scenariuszy gier
o podłożu socjoterapeutycznym.
Okres trwania stażu.
Przykłady gier
o podłożu socjoterapeutycznym.
Stworzenie programu pracy
z dzieckiem
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim.
Opracowanie programu pracy
z dzieckiem
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim.
Okres trwania stażu.
Program pracy.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
„ poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Zadanie
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
i uwagi
Uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego
i wykorzystywanie zdobytej wiedzy, umiejętności
w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Szkolenia, własne refleksje po odbytych formach doskonalenia
i dzielenie się z nimi
z nauczycielami.
Okres trwania stażu.
Zaświadczenia.
Pedagogizacja rodziców.
Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców podczas spotkań z rodzicami.
Okres trwania stażu.
Scenariusze
z przeprowadzonych pedagogizacji.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
„ wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Zadanie
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
i uwagi
Współpraca
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Konsultacje. Pisanie opinii o uczniu.
Okres trwania stażu.
Zaświadczenie.
Współpraca
z Biblioteką Pedagogiczną
w Białymstoku.
Korzystanie
z publikacji.

Okres trwania stażu.
Zaświadczenia.
Współpraca
z pedagogiem
i psychologiem szkolnym.
Bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych.
Okres trwania stażu


§ 8 ust.2 pkt 5
„ umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony”

Zadanie
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
i uwagi
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania
i rozwiązywania problemów uczniów.
Diagnoza co najmniej dwóch problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Zdiagnozowanie wybranego problemu edukacyjnego lub wychowawczego. Ustalenie metod pracy z dzieckiem oraz opis podjętych działań. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Okres trwania stażu.
Opis i analiza przypadku.

Uwaga! Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela
i szkoły. …………………………………..
imię i nazwisko nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 159


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.