AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Przemysław Rodak, 2016-01-14
Żelechów

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Przemysław Rodak
nauczyciel wychowania fizycznegoData rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.


Plan oparty został na rozporządzeniu MEN z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393) i obowiązującą Kartę Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006r.) z późniejszymi zmianami.


Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§8 ust. 2 pkt 1)

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
IX 2015r.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Analiza dokumentów dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
cały okres stażu
Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.

Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

Aktywny udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach zorganizowanych w ramach WDN.
cały okres stażu
Świadectwa ukończenia, dokumentacja posiedzenia rad pedagogicznych.

Uzyskiwanie nowych kwalifikacji.

Samodzielne poszerzanie wiedzy.

Ukończenie kursów np.: ,,Trener piłki nożnej UEFA B,,

Studiowanie literatury fachowej i pedagogicznej. Śledzenie stron internetowych.

okres stażu


okres stażu
Świadectwo ukończenia kursu.


Notatki.

Praca w organach szkoły.
Praca w zespołach wychowawczych i przedmiotowych
okres stażu
Zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej.

Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.

Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego.
Wymiana doświadczeń
okres stażu
Scenariusze zajęć.

Współpraca z rodzicami

Udział w zebraniach klasowych i wywiadówkach.

Konsultacje indywidualne i telefoniczne

okres stażu


według potrzeb
Notatki.


Notatki.

Propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów.
Aktywne włączenie się organizację zawodów sportowych.
Przygotowanie uczniów do występów na zawodach sportowych
okres stażu
Sprawozdanie.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§8 ust. 2 pkt 2)


Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej.
Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych)
Poszukiwanie materiałów do zajęć.
Praca w dzienniku Librus.

okres stażu


okres stażu

okres stażu
Notatki


Konspekty

Archiwum dziennika

Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej. – Prowadzenie dokumentacji własnej.
Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.

Opracowywanie dokumentacji wymaganej na stopień nauczyciel dyplomowanego.

okres stażu

okres stażu
Strona www szkoły


Dokumentacja stażu

Wykorzystanie programów komputerowych
Przeliczanie wyników sportowych na wartości punktowe


okres stażu
Program: czwórbój la 1.78


Wykorzystanie filmów internetowych z imprez sportowych

Prezentacja filmów z Igrzysk Olimpijskich i meczów najlepszych lig świata zespołowych gier sportowych

okres stażu
Archiwum dziennika

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§8 ust. 2 pkt 3)


Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Opracowanie scenariusza, przygotowanie środków dydaktycznych, przeprowadzenie i analiza zajęć.

Raz w roku
Scenariusze lekcji
Potwierdzenie pisemne nauczycieli

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
w Internecie

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w oświatowym portalu internetowym.
okres stażu
Adres strony internetowej

Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego
Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi wychowania fizycznego.

Udział w pracach zespołu przedmiotowego podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia.

okres stażu


okres stażu
Notatki


Notatki

Promocja sportu i zdrowia w życiu codziennym uczniów
Prezentacja wyników sportowych uczniów szkoły, Motywowanie uczniów do stosowania różnych form aktywności.
okres stażu
Strona internetowa

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8. ust. 2 pkt 4c)


Organizacja zajęć portowych w szkole

Współorganizowanie zawodów szkolnych:
- Turniej piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły
- Turniej piłki nożnej halowej o puchar dyrektora szkoły.

Prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych.

cały okres stażu
Sprawozdanie z zawodów, wyniki na stronie internetowej szkoły


Organizacja imprez szkolnych.Organizacja Dnia sportu szkolnego.
cały okres stażu

Wyniki na stronie www szkoły

Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych w celu promowania szkoły.

Uczestnictwo uczniów w zawodach międzyszkolnych
cały okres stażu
Informacja na stronie www szkoły

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt.4a)


Przygotowanie i wdrożenie programu własnego z zakresu zadań edukacyjno – wychowawczych.

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu z piłki nożnej w ramach zajęć pozalekcyjnych.
cały okres stażu
Program

Współpraca z rodzicami uczniów.


Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

cały okres stażu
Notatki

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
(§ 8 ust. 2. pkt. 4f)


Sukcesy uczniów na zawodach sportowych.
Udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i regionalnym.
cały okres stażu
Zdjęcia, informacje na stronie internetowej szkoły

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
(§ 8 ust.2 pkt.5).


Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Opis i analiza przypadków ucznia zdolnego niechętnego do ćwiczeń oraz ucznia mniej zdolnego chętnego do ćwiczeń.

Okres stażu
Opracowany opis i analiza

....…..……………………
podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji:
………………………….. ………..…………………
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 51


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.