Katalog

Renata Kanwiszer, 2016-01-14
Łódź

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

"Bon czy ton" konspekt zajęć edukacji wczesnoszkolnej - Renata Kanwiszer.

- n +

Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Temat dnia: Bon czy ton.

Cele ogólne:
* Wdrażanie do spójnych wypowiedzi na temat wysłuchanego
utworu literackiego
* Kształtowanie umiejętności dostosowania ubioru do
okoliczności i do pogody
* Wdrażanie do dbałości o schludny i estetyczny wygląd
* Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania
poznanych liter
* Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania
głosek w nagłosie
* Pobudzanie do ekspresji ruchowej
* Wdrażanie do zgodnego współdziałania w grupie

Cele operacyjne:
Uczeń:
* potrafi sformułować spójną wypowiedź na temat wysłuchanego
tekstu
* potrafi dostosować ubiór do okoliczności i do pogody
* ma świadomość konieczności dbania o higienę ciała i włosów
* dokonuje analizy wzrokowej liter (drukowanych i pisanych)
* potrafi dopasować zapis graficzny litery do właściwego
obrazka
* potrafi rozróżnić pojęcia: głoska - litera, słowo - wyraz
* zna pojęcia: samogłoska, spółgłoska
* ilustruje ruchem czynności wskazane przez nauczyciela
* potrafi zgodnie współpracować w grupie

Metody (wg W. Okonia):
* asymilacji wiedzy (praca z podręcznikiem, dyskusja)
* samodzielnego dochodzenia do wiedzy (sytuacyjna, burza
mózgów, problemowa)
* waloryzacji (ekspresja)

Formy pracy:
* indywidualna jednolita
* zbiorowa jednolita
* grupowa zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
kartoniki z literami tworzącymi hasła "elegancja", słownik wyrazów obcych PWN, treść opowiadania G. Kasdepke "Czyste ubranie", podręcznik - ilustracje, koperty z literami drukowanymi i pisanymi, hasła do pracy plastycznej, ilustracje przedstawiające różne części garderoby itp., płyta CD, magnetofon, duże formaty szarego papieru, kredki ołówkowe i świecowe, koperty z literami drukowanymi
i pisanymi, ilustracje przedstawiające różne części garderoby, magnetofon,

Przebieg zajęć:
Zabawa w dobry nastrój "Iskierkę radości puszczam w krąg,
niechaj radosna powróci do mych rąk".
1. Wprowadzenie w tematykę zajęć
- podział uczniów na cztery zespoły (zastosowanie patyczków
jako elementu oceny kształtującej) i ułożenie z rozsypanki
literowej wyrazu "elegancja",
- jedno dziecko układa hasło na tablicy.
2. Wysłuchanie opowiadania G. Kasdepke "Czyste ubranie"
3. Omówienie treści oraz ustne udzielenie odpowiedzi na
pytania pomocnicze do tekstu
- ustalenie wniosku: elegancja, to czystość i schludność
stroju, całego ciała, jak również właściwe zachowanie
obowiązujące każdego człowieka na co dzień,
- stroje dobieramy zależnie od sytuacji i pogody.
4. "Literkowy sklep" - zabawa na dywanie. (Szczególne
uwzględnienie kulturalnego zachowania (zwrotów
grzecznościowych)
- wspólne ustalenie zasad dobrego wychowania obowiązujących
w sklepie,
- losowanie kopert z dwoma literami: pisaną i drukowaną -
litery pełnią funkcję pieniędzy,
- na podstawie wylosowanej litery, uczeń dokonuje zakupu
ilustracji, w której w nagłosie słychać tę samą głoskę,
- po prawidłowym dokonaniu zakupów następuje zamiana ról
kupującego ze sprzedającym.
5. Przygotowanie do kolejnej części zajęć: zabawy muzyczno-
ruchowej pt. "W salonie fryzjerskim". (Zwrócenie uwagi na
estetyczny wygląd całego ciała)
- ustawienie krzesełek w kole,
- dzieci dobierają się parami,
- jedna osoba siada na krzesełku (klient), natomiast druga
osoba przybiera rolę fryzjera,
- w rytm muzyki "fryzjer" ilustruje ruchem czynności
wskazane przez nauczyciela;
Po ustalonym sygnale następuje zamiana ról.
6. Przygotowanie sali do pracy plastycznej pt. "Dobieram
strój do określonej sytuacji i do pogody" - praca w
zespołach
- podział dzieci na zespoły; każdy zespół otrzymuje duży
arkusz szarego papieru,kredki ołówkowe i świecowe,
- losowanie jednego z haseł: "Strój do teatru", "Strój na
uroczystość szkolną", "Strój na spacer podczas deszczu",
"Strój na plażę", "Strój na bal karnawałowy",
- chętne dziecko kładzie się na plecach na szarym papierze,
pozostałe dzieci obrysowują jego sylwetę. Następnie
"ubierają" postać w strój zgodny z wylosowanym hasłem.
7. Podsumowanie zajęć
- rozmowa na temat roli wyglądu i zachowania człowieka,
- ustalenie rady jaką można dać Kubie i Bubie przed wyjściem
do teatru?,
- wymienienie sytuacji, w których należy się elegancko ubrać
i elegancko zachować,
- próba wyjaśnienia przysłowia "Jak cię widzą, tak cię
piszą".
8. Ustna pochwała uczniów oraz nagrodzenie stempelkami.
9. Zadanie pracy domowej.
10. Wspólne porządkowanie miejsc pracy.

Opracowała Renata Kanwiszer
Wyświetleń: 81


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.