AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Aleksandra Domżał, 2016-01-14
koszalin

Pedagogika, Artykuły

„Ważność edukacji przedszkolnej”.

- n +

Edukacja przedszkolna jest w naszym kraju pierwszym szczeblem systemu kształcenia. Celem przedszkola jest nie tylko sprostanie oczekiwaniom rodziców w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, ale przede wszystkim stymulowanie rozwoju małego dziecka, jak i przygotowanie małego dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
Przedszkole nazywa się dość często placówką opiekuńczo-wychowawczą, gdyż do jego zadań, obok zadań pedagogicznych, należy opieka nad dziećmi, zaspokajanie ich codziennych potrzeb. Okres edukacji przedszkolnej jest niezwykle istotny w życiu człowieka przede wszystkim dla kształtowania jego osobowości, jak i nabywania różnorodnych doświadczeń i umiejętności. Przedszkole pełni ogromnie ważne role przede wszystkim w kształtowaniu samodzielności, budowaniu zaufania do samego siebie oraz nabywaniu umiejętności adaptacyjnych. Grupa rówieśnic pozwala dziecku doświadczyć różnorodnych interakcji (na pewno innych niż te, które występują w środowisku rodzinnym). Wychowanej doświadcza uczuć i emocji zarówno pozytywnych jak i negatywnych, przez to uczy się sposobów rozwiązywania konfliktów, poznaje podstawowe normy zachowania obowiązujące w społeczeństwie. Przedszkole jest ogniwem łączącym zarówno wychowanie rodzinne jak wychowanie w szkole, pełniąc zarówno funkcję opiekuńczą, wychowawczą i społeczną. Funkcja opiekuńcza polega nie tylko na sprawowaniu opieki nad dzieckiem ,ale również w zaspokajaniu jego potrzeb oraz czuwaniu nad jego zdrowiem. Lecz funkcja wychowawcza skupia się na stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka oraz przygotowania do szkoły. Funkcja społeczna ma na celu współpracę placówki z rodziną wychowanka oraz z innymi lokalnymi instytucjami. M. Kwiatkowska pisze: „głównym celem […] placówek wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój prospołecznej osobowości, która rozwija się niepodzielnie w sferze intelektualnej, emocjonalnej, wolicjonalnej"1.


1. Kwiatkowska M. Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, 1988 Warszawa, s.9
Wyświetleń: 47


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.