Katalog

Bożena Zborowska, 2016-01-14
Leńcze

Lekcja wychowawcza, Konspekty

Czy dzieci powinny dostawać kieszonkowe? - debata.

- n +

Czy dzieci powinny dostawać kieszonkowe ? -debata – lekcja wychowawcza w kl. VI

Cele:
• Zapoznanie z formą dyskusji , jaką jest debata
• kształtowanie umiejętności przekonywania adwersarza celnym argumentem
• uczenie się słuchania innych
• rozumienie wartości pieniądza
• kształtowanie empatii w stosunku do rodziców i rówieśników

Metody pracy: Metoda poszukująca ( problemowa), metoda działań praktycznych, gra dramatyczna , debata
• Formy pracy: zbiorowa, praca w grupach, indywidualna
• Środki dydaktyczne: ankieta , dane statystyczne dotyczące „kieszonkowego”, Słownik języka polskiego

Tok lekcji:
I. Etap organizacyjny (przywitanie , sprawdzenie obecności).

Temat lekcji znany uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem. Wcześniejsze dokonanie losowego podziału na dwie grupy, które przygotowują logiczne argumenty, uzasadniające swe zdanie i zasięgają opinii swych rodziców . Opinie te prezentowane są przez uczniów, którzy również wchodzą w role rodziców podczas przewidzianej debaty.

Grupa I- Dzieci powinny dostawać kieszonkowe”
Grupa II – Dzieci nie muszą otrzymywać kieszonkowego ”

Podzielenie klasy na dwie grupy. Usytuowanie ich naprzeciwko siebie. Wybranie w każdej grupie uczniów, wchodzących w rolę rodziców.
Jako znak , symbol swoich przekonań grupa I przynosi maskotkę- postać z wypchanymi kieszeniami (lub obwieszoną kilkoma wiszącymi woreczkami pełnymi brzęczących monet).
Druga grupa trzyma uśmiechniętą lalkę , której puste kieszenie są wywrócone na zewnątrz.
Te rekwizyty służą w czasie debaty do rozładowania napięcia „żywej” dyskusji( podniesienie lalki oznacza prośbę o udzielenie głosu) i pomagają także utożsamić się z prezentowanymi poglądami.

II. Tok właściwy lekcji:

1. Rozdanie ankiet mających na celu zebranie informacji związanych z tematem
A) Czy otrzymujesz kieszonkowe od rodziców?
Tak/ Nie
B) Jeżeli otrzymujesz , to jak często?
Raz w tygodniu / Raz na miesiąc / Nieregularnie
C) Jaką kwotę otrzymujesz?
5-10 zł / 20 – 30zł / 50 zł i więcej
D) Na co przeznaczasz kieszonkowe?
Słodycze / napoje/ czasopisma / kosmetyki / rozrywka / zabawki / inne
E) Czy rodzice pytają , na co wydałeś pieniądze?
Tak / Nie
F) Czy uważasz, że dzieci powinny dostawać kieszonkowe?
Tak/Nie

2. Zestawienie wyników na tablicy.

3. Podanie danych statystycznych -
( międzynarodowe badanie „Finansowy Barometr ING”- 2014 r.)
i porównanie z wynikami ankiety w klasie

- co czwarty rodzic daje kieszonkowe swym dzieciom nieregularnie
- 38 % rodziców daje dzieciom kieszonkowe w razie potrzeby

4. Debata.

1. Wyszukanie w słownikach hasła „debata”. Podanie zasad obowiązujących w czasie debaty.
2. Po przygotowaniu argumentów rozpoczęcie debaty. Prowadzi ją nauczyciel. Grupy prezentują argumenty dzieci i rodziców, popierając je przykładami .
Uczniowie odtwarzający role rodziców w obu grupach starają się zaprezentować poglądy „wysłuchane” w domu.

Argumenty przygotowane przez grupę 1./przykład/
•Dostając kieszonkowe nie zawraca się głowy rodzicom codziennie, prosząc o pieniądze na drobne wydatki
•Uczy to dzieci podejmowania decyzji, odpowiedzialności i konsekwencji
•Dziecko poznaje wartość pieniądza i uczy się gospodarności na błędach
•Może nauczyć się planowania wydatków
•Uczy się cierpliwości w oczekiwaniu na kolejne kieszonkowe
•Uczy się szacunku dla pieniądza
•Zbierając kieszonkowe może zaoszczędzić na większe zakupy

Argumenty przygotowane przez grupę 2./przykład/
•Dzieci nie muszą otrzymywać kieszonkowego, gdyż mają wszystko zagwarantowane przez rodziców, którzy zaspakajają ich podstawowe potrzeby
•Mając kieszonkowe mogą ulec zgubnym pokusom i nałogom
•Dzieci stają się materialistami
•Domagają się pieniędzy z przyzwyczajenia ,uważają, że im się należą
•Rodzice często tracą kontrolę nad wydatkami dzieci lub w ogóle nie pytają, na co przeznaczone bywa kieszonkowe
•Dzieci otrzymujące kieszonkowe często przechwalają się przed innymi, wyśmiewając tych, którzy nie mają pieniędzy


III. Podsumowanie lekcji:
„Wyjście ” ze swych ról i ustalenie wspólnego stanowiska.

- Dzieci powinny dostawać kieszonkowe, ale pod pewnymi warunkami:

 Rodzice ustalają, jaką kwotę i w jakich odstępach czasu przekazują dziecku.
 Rodzice określają, na co może dziecko przeznaczyć pieniądze, a co oni zagwarantują dziecku.
 Wysokość kieszonkowego zależeć będzie od możliwości finansowych rodziców, wieku dziecka i jego potrzeb.
 Rodzice musza wykazać się stanowczością i konsekwencją, a dzieci wyrozumiałością.


Na zakończenie lekcji Maskotki- lalki obu grup podają sobie ręce.

Uwagi:

W klasie szóstej dzieci uczą się dopiero umiejętności dyskusji . W czasie debaty uczniowie mają problemy i trudności ze wzajemnym słuchaniem siebie i odnoszeniem się bezpośrednio do prezentowanego stanowiska, argumentu grupy przeciwnej.
Emocje wyzwalają momenty, w których uczniowie krzykiem chcą przekonać innych do swego zdania. Nauczyciel jako prowadzący przypomina o ustalonych zasadach.


mgr Bożena Zborowska

Zespół Szkół nr 6 w LeńczachWyświetleń: 76


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.