AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Siwek, 2015-11-23
Szczecin

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO



Imię i nazwisko: mgr Ewa Siwek
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne Nr 54
ul. Jaracza 3
70-775 Szczecin
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014r – 31.05.2017r)
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Monika Łasak




Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7. ust 2. pkt 1. )
1.Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu.

2.Przygotowanie planu rozwoju za¬wodo-wego.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- sporządzenie kontraktu
- ustalenie terminów spotkań
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych na¬uczycieli, wyciągnięcie wniosków z obserwacji
- prowadzenie zajęć w obecności opie-kuna stażu ( konsultacja , opra¬cowanie konspektów i scenariuszy zajęć oraz ich analiza).
- określenie mocnych i słabych stron wła-snej działalności.

4.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez:
- stosowanie w procesie dydaktycz¬nym aktywnych metod nauczania
- opracowanie pomocy dydaktycz¬nych
- opracowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego (arkusz obserwacji dziecka)
- tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych

5. Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju za¬wodo-wego
- publikacja scenariuszy zajęć.

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze obserwacji dzieci)

7.Poszerzanie wiedzy i umiejętno¬ści:
- po¬przez aktywny udział w we-wnętrznym
doskonaleniu oraz zajęciach koleżeńskich
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, radach szkoleniowych.
- udział w warsztatach metodycz¬nych, kursach i konferencjach
- organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu.
- udział w konkursach
- udział w szkoleniu pt. ”Tworzenie programów własnych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego”
- napisanie własnego programu autorskiego


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

1. Współpraca z rodzicami:
- prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- konsultacje indywidualne z rodzicami.
- informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
- włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
- prowadzenie zajęć otwartych, twórczych i warsztatów dla rodziców

2.Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola –Komendą Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Biblioteką Publiczną, PP 35, SP 65, Centrum Edukacji Ogrodniczej Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Centrum Informacji Turystycznej

3. Prowadzenie działalności związanej z promocją przedszkola – publikacja artykułów w lokalnych czasopismach, na stronie internetowej przedszkola, współudział w redagowaniu gazetki przedszkolnej dla dzieci i rodziców.

4.Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych. Rozpoznanie możliwości
i potrzeb dzieci znajdujących się
w grupie.

5.Współorganizowanie wycieczek dla dzieci.


Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.(§ 7. ust 2. pkt 3.)

1. Wykorzystanie technik komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów za pomocą komputera.
2.Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za¬wodo-wego, umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych.
3. Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, ćwiczeń, planów miesięcznych, sprawozdań korzystając
z komputera.
4. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnej.
5. Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej przedszkola.
6. Wymiana doświadczeń
z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.(§ 7. ust 2. pkt 4. )

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2. Korzystanie ze zbiorów przedszkolnych, biblioteki miejskiej, biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Zastosowanie wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
4. Wymiana spostrzeżeń, uwag w formie dyskusji podczas zebrań rady pedagogicznej.


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.(§ 7. ust 2. pkt 5. )

1. Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu:
- Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
- bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki, udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.




Zgłoś błąd    Wyświetleń: 255


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!



Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.