AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wojciech Dudzik, 2015-11-09
Przemyśl

Zawodowe, Plany wynikowe

Rozkład wynikowy: Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym.

- n +


Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Symbol cyfrowy 311513
Przedmiot do kwalifikacji zawodowej - M42.

Wynikowy Program Nauczania z przedmiotu
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym.

Szczegółowe cele kształcenia, (co uczeń powinien wiedzieć i umieć)
1. rozumie funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2. rozumie co to jest prawo;
3. zna zagadnienia z obszaru: prawa pracy, prawa ochrony danych osobowych, prawa podatkowego, prawa autorskiego i ochrony środowiska;
4. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
5. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
6. potrafi ocenić i zastosować działania prowadzone przez firmy pokrewnej branży;
7. podejmuje współpracę z kooperantami;
8. tworzy dokumentację niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej;
9. prowadzi korespondencję, umie obsługiwać i organizować biuro firmy;
10. zna i stosuje zasady marketingowe;
11. ocenia kondycję finansową firmy dbając o koszty i przychody.
12. przestrzega zasad kultury i etyki;
13. jest kreatywny i przewiduje skutki podejmowanych działań oraz umie ponosić za nie odpowiedzialność;
14. dostrzega korzyści płynące z wprowadzania zmian;
15. potrafi radzić sobie ze stresem;
16. doskonali umiejętności zawodowe uzupełniając wiedzę;
17. przestrzega zasad etyki i tajemnicy zawodowej;
18. potrafi negocjować warunki porozumień;
19. współpracuje w zespole i planuje pracę zespołu;
20. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań i kieruje wykonaniem prac;
21. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
22. wprowadza innowacje polepszające warunki pracy i jakość jej wykonania;
23. komunikuje się ze współpracownikami.
24. posługuje się dokumentację technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych;
25. przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;
26. przestrzega przepisów dotyczących UDT, BHP, PPOŻ i inne związane z bezpieczeństwem pracy;
27. ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;
28. przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;
29. prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
30. sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych;
31. wdraża rozwiązania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
32. inicjuje oraz wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
33. stosuje się do sprawdzonych zasad kontaktów z klientami;
34. kontroluje jakość wykonanych prac przez zespół;
35. komunikuje się w sposób czytelny ze współpracownikami i przełożonymi;
36. podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań;


Wynikowy rozkład treści nauczania:

Wprowadzenie (1 godz.)

1. Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. (3 godz.)
Cechy gospodarki rynkowej. Mechanizm rynkowy.

2. Przedsiębiorstwa samochodowe. (6 godz.)
Rodzaje przedsiębiorstw samochodowych i instytucji branży motoryzacyjnej. Zakres działalności przedsiębiorstw samochodowych. Zależności i współpraca między przedsiębiorstwami branży motoryzacyjnej. Konkurencja na rynku motoryzacyjnym.

3. Podejmowanie działalności gospodarczej. (8 godz.)
Przepisy prawa - w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Formy prowadzenia działalności gospodarczej – charakterystyka, wady i zalety. Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jednoosobowa działalność gospodarcza – niezbędne dokumenty. Spółki prawa handlowego – niezbędne dokumenty. Działalność regulowana – warunki uzyskania wpisu do rejestru.

4. Prowadzenie działalności gospodarczej. (22 godz.)
Przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstwa samochodowego. Przepisy prawa – w obszarze prawa pracy. Przepisy prawa – w obszarze ochrony danych osobowych. Przepisy prawa – w obszarze prawa podatkowego. Przepisy prawa – w obszarze prawa autorskiego. Przepisy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wytwarzanie gospodarowanie odpadami. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa, odpowiedzialność służbowa i karna. Urzędy uprawnione do kontroli. Zasady prowadzenia korespondencji firmowej. Urządzenia i programy biurowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej. Marketing i reklama w przedsiębiorstwie samochodowym. Zarządzanie i planowanie działań marketingowych. Budowanie pozytywnych relacji z Klientem.

5. Koszty i przychody z działalności gospodarczej. (11 godz.)
Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej. Koszty stałe i koszty zmienne. Rachunek zysków
i strat. Planowanie rozwoju firmy.

6. Organizacja serwisu samochodowego. (15 godz.)
Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa. Organizacja i zadania działów przedsiębiorstwa. Biuro obsługi klienta. Stacja kontroli pojazdów. Dokumentacja funkcjonująca w przedsiębiorstwie samochodowym. Proces obsługowo-naprawczy. Wymagania stawiane pracownikom Rekrutacja i szkolenia pracowników. Metody motywacji pracowników. Systemy wynagrodzeń. Infrastruktura firmy. Zasady przechowywania i gromadzenia dokumentacji technicznej. Zasady kontroli i wzorcowania urządzeń, przyrządów i narzędzi. Wskaźniki pracy serwisu samochodowego.

7. Obsługa pojazdów samochodowych. (6 godz.)
Dokumentacja serwisowa dotycząca obsługi i napraw pojazdów. Dokumentacja procesu obsługowo-naprawczego. Zasady tworzenia i funkcjonowania terminarza wizyt Klientów. Terminarz, jako narzędzie planowania i organizowania pracy serwisu samochodowego. Zasady sporządzania kosztorysu naprawy pojazdu

8. Gospodarka częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnym. (7 godz.)
Przechowywanie części zamiennych i materiałów zgodne z organizacją pracy serwisu. Opis i oznakowanie materiałów przechowywanych w magazynie. Dokumentacja obrotu magazynowego Ustalanie ceny detalicznej części. Uregulowania prawne dotyczące producenta odpadów. Metody segregacji i przechowywania odpadów.

9. Komunikacja z Klientami, przełożonymi i współpracownikami. (3 godz.)
Formy komunikacji z Klientem. Formy komunikacji z przełożonymi i podwładnymi.

10. Kompetencje personalne i społeczne. (5 godz.)
Kultura, etyka i tajemnica zawodowa. Skutki wynikające z podejmowania i realizacji zadań. Wprowadzanie zmian i stres. Kreatywność.

Do dyspozycji nauczyciela pozostaje 8 godz. zajęć.

Literatura:
1. Teresa Gorzelany, Wiesława Aue, - „Prowadzenie działalności gospodarczej” – WSiP
2. Stanisław Kowalczyk – „Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym” – WsiP,
3. Karol F. Abramek, Mirosław Uzdowski – „Pojazdy samochodowe, podstawy obsługiwania i napraw.” – WkiŁ
4. Stanisław Kowalczyk – „Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych” –WSiP.
5. Stanisław Kowalczyk – „Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych.” – WSiP
6. PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU - TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH nr 311513 opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w dniu 14 czerwca 2012 r.
7. Podstawa programowa dla zawodu o symbolu cyfrowym 311513 – Technik Pojazdów Samochodowych – KOWEZiU
8. Przykładowy szkolny plan nauczania - Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał ludzki –Narodowa strategia spójności, KOWEZiU, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 268


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.