AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dominika Wierzbanowska, 2015-11-09
Kowale

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli Dz. U. z 2013 r., poz. 393, rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007r. ( Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580).

Nauczyciel kontraktowy: Dominika Wierzbanowska
Stanowisko: nauczyciel świetlicy
Wykształcenie: mgr filologii polskiej
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

Cel główny: uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
§ 7 ust. 2 pkt 1
1.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli Dz. U. z 2013 r., poz. 393, rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007r. ( Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)..
Wrzesień 2015
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
*Plan rozwoju zawodowego sporządzony w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013r.
2.Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa i zawarcie kontraktu z opiekunem stażu określającego warunki współpracy.
Wrzesień 2015
Pisemne, przejrzyste zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu.
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Obserwacja, udział, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja
Przebieg zajęć, omówienie, ewaluacja
Według harmonogramu
*Karty obserwacji.
*Scenariusze zajęć.
4.Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Udział w wybranych zajęciach szkoleniowych i radach pedagogicznych
Cały okres stażu
*Zaświadczenia.
*Listy obecności.
5.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.:
- kursy doskonalące
- kursy metodyczne
- warsztaty, seminaria
Wg oferty przez cały okres stażu
Zaświadczenia, świadectwa.
6.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej *Lektura czasopism oraz literatury przedmiotowej.
*Przeglądanie stron www.
Na bieżąco
Notatki (ksero) z literatury oraz potwierdzenie opiekuna stażu.
7.Opracowanie rozkładów materiału do pracy całorocznej. Opracowanie całorocznych planów pracy
9.2015
9.2016
9.2017
Potwierdzenia Dyrektora szkoły
8.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły *Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
*Współpraca z pedagogiem szkolnym i z wychowawcami.
*Współpraca z biblioteką szkolną
*Prowadzenie dokumentacji wychowawcy świetlicy
*Czynny udział w działaniach promujących szkołę:
-Dzień Otwarty;
- Święto Szkoły;
-Akademia Ciekawskiego Misia
Cały okres stażu
*Zaświadczenia, notatki.
*Notatki.
*Pogadanki, bajkoterapia.
*Dokumentacja szkoły.
*Potwierdzenie Dyrektora szkoły i opiekuna stażu.
*Scenariusze zajęć.
*Notatki.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez: rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z wychowawcami i rodzicami. Cały okres stażu
*Dokumentacja własna.
*Potwierdzenie dyrekcji, opiekuna stażu.
2.Aktywna współpraca ze strukturami środowiska
*Współpraca z pracownikami Straży Miejskiej (organizacja pogadanek związanych z bezpieczeństwem na drodze, reagowaniem w sytuacjach zagrożeń, itd.).
*Współpraca z pracownikami Klubu Osiedlowego „Maciuś”.
*Współpraca z pracownikami Biblioteki Miejskiej. Cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu.
3.Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju *Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej.
*Udział w uroczystościach lokalnych.
*Wspieranie twórczych inicjatyw uczniów – pomoc
w przygotowaniu się do konkursów recytatorskich oraz plastycznych.
*Organizowanie konkursów czytelniczych oraz recytatorskich.
W trakcie stażu.
Potwierdzenie Dyrekcji, opiekuna stażu.
Dokumentacja własna.
4.Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne
i cywilizacyjne *Przeprowadzenie cyklu zajęć związanych z wybraną problematyką w oparciu literaturę dla dzieci, m.in.”Zły Pan”, „Piaskowy wilk”, „Prawa dziecka”. Okres stażu
Dokumentacja własna, potwierdzenie opiekuna stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
*Sporządzanie planów pracy, dokumentów własnych i pomocy dydaktycznych, gazetek świetlicowych przy wykorzystaniu TI.
*Dokumentowanie przebiegu stażu.
Sporządzenie prezentacji multimedialnych.
Na bieżąco
Potwierdzenie Dyrektora, opiekuna stażu.
*Potwierdzenie opiekuna stażu.
*Prezentacje multimedialne.
2.Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera Ukończenie kursu doskonalącego – informatycznego, z zakresu wykorzystania komputera w pracy nauczyciela.
W trakcie stażu
Zaświadczenie
3.Wykorzystanie nowoczesnej technologii w czasie zajęć
*Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu.
*Urozmaicanie zajęć uczniów w oparciu o materiały uzyskane z wybranych stron www oraz przygotowane samodzielnie. Okres stażu
*Scenariusze zajęć.
*Potwierdzenie opiekuna stażu.
4.Publikacje w Internecie
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej - planu rozwoju zawodowego
Październik 2015r.
adres strony www

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań.
1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne
i wychowawcze.
*Identyfikacja problemu
*Działalność w szkolnym zespole profilaktycznym – prowadzenie zajęć z zakresu przeciwdziałania rozwojowi dysleksji poprzedzonych analizą dokumentacji z poradni PPP.
*Zorganizowanie cyklu zajęć przeciwdziałających zachowaniom agresywnym.
*Organizacja upominków dla dzieci z Domu Dziecka.
W trakcie stażu
*Potwierdzenie Dyrektora/ opiekuna.
*Dokumentacja szkolna.
*Prezentacja multimedialna.
2.Zdobywanie wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki
i stosowanie jej w pracy z uczniami.
*Studiowanie literatury przedmiotu.
*Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
*Pomoc dzieciom nieśmiałym, mającym trudności z aklimatyzacją w środowisku szkolnym(zabawy integracyjne
z rówieśnikami i nie tylko).
Wg potrzeb, cały okres stażu
*Potwierdzenie opiekuna stażu, pedagoga szkolnego.
*Notatki własne.
3.Aktywne realizowanie działań opiekuńczo-wychowawczych.
*Zapoznanie się z kartami przyjęć do świetlicy oraz sytuacją rodzinną (wybrane przypadki).
*Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wycieczek szkolnych.
*Realizacja zadań wynikających z programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły w trakcie zastępstw, w tym opracowanie materiałów i scenariuszy zajęć.
*Organizowanie spotkań z przedstawicielami reprezentującymi różne profesje, np. pielęgniarką, policjantem, strażakiem.
Cały okres stażu
W trakcie stażu
Karty przyjęć do świetlicy szkolnej, rysunki dzieci, dokumentacja PPP.
Dokumentacja szkolna.
Potwierdzenie opiekuna stażu.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1.Stosowanie przepisów prawa oświatowego oraz dokumentów regulujących pracę szkoły
*Opracowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i realizowania stażu.
*Systematyczne obserwowanie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Wrzesień 2015r.
Dokumentacja.
2.Uaktualnianie wiedzy z zakresu funkcjonowania placówki.
*Analiza i interpretacja dokumentów, które regulują pracę szkoły.
Cały okres stażu.
Dokumentacja własna.Opracowała:
Dominika Wierzbanowska

Gdańsk, 1.09.2015r.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 253


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.