AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krystyna Kyć, 2015-11-09
Balice

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciel przyrody
nauczyciel mianowany

Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie


Termin odbywania stażu: 1.09.2012 r. – 31.05.2015 r.


§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.

Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach internetowych.
IX 2012


Na bieżąco Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły. Analiza dokumentów:
Statut Szkoły,
Program Wychowawczy,
Program Profilaktyki,
Program Rozwoju Szkoły,
Regulaminy wewnętrzne szkoły.
IX-X 2012


Notatki.


3.
Wspomaganie ucznia zdolnego jak i mającego trudności w nauce.
Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.

Prowadzenie społecznych zajęć: konsultacje z przyrody
Okres stażu

Rok szkolny 2012/2013


Opis działań.


Plan zajęć.


4. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej. Praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Okres stażu
5. Studiowanie literatury fachowej. Śledzenie nowości z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki.
Okres stażu. Wykaż literatury i czasopism.

6. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Aktywny udział w kursach , szkoleniach i warsztatach. Według harmonogramu Świadectwa ukończenia, opis i analiza uczestnictwa w realizowanych działaniach.

7. Udział w programach i
przedsięwzięciach
podjętych przez szkołę.


Aktywny udział w realizacji podjętych zadań.
Okres stażu Notatki, ankiety, sprawozdania, potwierdzenie dyrektora.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, końcowa ewaluacja.
Kompletowanie teczki, napisanie sprawozdania ze stażu.
Maj 2015

Sprawozdanie oraz dokumentacja.

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym.
Okres stażu Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych , pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.
Okres stażu Zaświadczenia, scenariusze lekcji.
3. Opracowanie prezentacji komputerowych. Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach przyrody.
Okres stażu Prezentacje , potwierdzenie wykorzystania.
4. Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej. Komunikowanie się przez platformę
e-learning. Okres stażu Karty pracy


§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych.


Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.


1 zajęcia w semestrze lub w miarę zainteresowania.
Potwierdzenie uczestnictwa.

2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Opracowanie scenariuszy lekcji i narzędzi pomiaru dydaktycznego i
udostępnianie ich innym nauczycielom.


Dzielenie się swoją wiedzą, udostępnianie materiałów edukacyjnych zdobytych w ramach szkoleń zewnętrznych.
Okres stażu


Według potrzeb

scenariusze lekcji
3.
Zorganizowanie szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy dla nauczycieli. Prezentacja /pokaz w zakresie udzielenia pierwszej pomocy dla nauczycieli.
Według potrzeb.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Opracowanie lekcji, przeprowadzanie wspólnych akcji ( np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi).
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń.
Okres stażu Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych. Sprawozdanie i analiza wspólnych działań§ 8 ust.2 pkt.4 a


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizowanie pracowni przyrodniczej. Stała dbałość o pracownię, jej wystrój, gromadzenie pomocy naukowych, wzbogacanie wyposażenia Okres stażu Zdjęcia
2.

Prowadzenie sklepiku szkolnego


Promowanie zdrowego stylu życia, właściwych nawyków żywieniowych,
Kształtowanie postawy świadomego konsumenta


Okres stażu Sprawozdania z działalności
3. Prowadzenie koła przyrodniczego i koła miłośników zwierząt.


Promowanie szacunku do przyrody. Rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych: obserwacja, eksperyment itp.
Codzienna pielęgnacja zwierząt znajdujących się w pracowni przyrodniczej.
Okres stażu
Zapisy w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Doskonalenie metodyki nauczania przyrody.
Rozwijanie i wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki.
Udział w kursach i warsztatach z zakresu psychologii i pedagogiki.
Zastosowanie zdobytych umiejętności w praktyce.Okres stażu
Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.
2. Organizowanie wycieczek. Opracowanie i realizacja planów wycieczek. Okres stażu Karty wycieczek, sprawozdania i regulaminy.

3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.


Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach: udział w konkursach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim.
Według kalendarza konkursów

Dyplom uczestnictwa w konkursie, prace dzieci, zdjęcia, potwierdzenia udziału, dyplomy uczniów.
4. Przygotowanie oraz wdrożenie do realizacji warsztatów edukacyjnych o tematyce ekologicznej np.
świadoma konsumpcja, eko-znaki, recykling Zgromadzenie materiałów niezbędnych do przygotowania warsztatów. Opracowanie programu działań.

Okres stażu Scenariusze warsztatów


5. Współpraca z rodzicami. Indywidualne spotkania z rodzicami (porady, rozmowy służące pogłębianiu wiedzy o sytuacji rodzinnej uczniów, przekazywanie na bieżąco informacji na temat postępów edukacyjnych i zachowania).

Zaangażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły.
Na bieżąco

Harmonogram spotkań z rodzicami.

§ 8 ust. 2 pkt.4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami. Promocja szkoły w środowisku poprzez udział w akcjach, konkursach, przedsięwzięciach organizowanych przez lokalny samorząd adresowany do uczniów i nauczycieli.
Okres stażu Sprawozdania.

2. Współpraca z pedagogiem, psychologiem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w zakresie spraw wychowawczych. Kontakty z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Rok szkolny 2012/2015
Wpisy do dziennika, karty wyjść, karty pracy,
potwierdzenia.
3. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia. Zapraszanie na zajęcia pielęgniarki szkolnej.
Promowanie zdrowego stylu życia. Okres stażu Wpisy do dzienników
4. Nawiązanie współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym w Krakowie Udział w proponowanych szkoleniach i warsztatach Okres stażu Potwierdzenia udziału.


5. Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy (plan rozwoju, scenariusze zajęć) Przygotowanie materiałów i publikacja. Okres stażu Adres strony z zamieszczoną publikacją.

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 211


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.