Katalog

Piotr Wypiór, 2015-11-09
Orzesze

Zajęcia pozaszkolne, Artykuły

Praca z kółkiem fotograficznym w bibliotece szkolnej.

- n +

Praca z uczniem uzdolnionym w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie od kilku lat oznacza dla mnie odkrywanie zainteresowań i fascynacji młodych ludzi na polu fotografii. Edukacja medialna stanowi ważny element w procesie kształcenia zawodowego uczniów tej szkoły, a dopełnieniem tego kształcenia są zajęcia pozalekcyjne, które prowadzę od 2006 roku aż do tej pory w formie Szkolnego Kółka Fotograficznego „Kadr”. Kiedy rozpocząłem pracę w mojej szkole jako bibliotekarz, nie było w niej jeszcze tej formy realizacji zajęć pozalekcyjnych. Ponieważ jestem również z zawodu technikiem fotografem, postanowiłem założyć takie kółko zainteresowań w mojej placówce oświatowej i zrobić rozeznanie w oddziałach klasowych, ilu uczniów i uczennic byłoby zainteresowanych uczestnictwem w tego typu zajęciach. Pomocnym narzędziem okazał się szkolny radiowęzeł oraz moje koleżanki i koledzy, wychowawcy klas. Już po kilku tygodniach zebrała się grupa kilku osób chętnych, z którymi zacząłem rozwijać ich fotograficzne pasje.
Początki nie były łatwe. Musiałem ułożyć program działań kółka oraz zaproponować termin zajęć, który w miarę możliwości odpowiadałby wszystkim uczestnikom. Początkowo omawiałem wspólnie z uczniami zdjęcia, które przynosili na zajęcia – dyskutowaliśmy nad tym, co jest w nich dobre, a co można poprawić, jaką techniką można to zrobić i za pomocą jakich narzędzi i środków wyrazu. Z czasem zacząłem coraz bardziej poznawać ich stopień fascynacji fotografią i co za tym idzie, kierować jego rozwojem. Ich zainteresowanie fotografią rosło, zaczęli szukać inspiracji w pracach swoich kolegów. Członkowie kółka prezentowali swoje zdjęcia najpierw na forum szkoły, w gablocie wystawowej. W późniejszym okresie zaczęli brać udział w konkursach, najpierw na szczeblu rejonowym, a w miarę upływu czasu i odnoszonych sukcesów także na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim. Jednym ze stałych konkursów, w którym uczniowie ZST jako członkowie kółka fotograficznego zaczęli odnosić coroczne sukcesy, stał się Powiatowy Konkurs Fotografii Proekologicznej. Zdjęcia przyrodnicze młodych adeptów fotografii z Zespołu Szkół Technicznych trafiły nawet do corocznie wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie kalendarza. W miarę poszerzania swoich horyzontów wiedzy fotograficznej członkowie szkolnego kółka fotograficznego coraz śmielej brali udział w imprezach dużego formatu, takich jak ogólnopolskie konkursy fotograficzne oraz festiwale. Jednym z projektów dużego formatu, w którym moi wychowankowie biorą udział od kilku lat, jest Powiatowy Młodzieżowy Festiwal Nauki organizowany przez Starostwo Powiatowe i Miejski Dom Kultury w Mikołowie. Prace artystyczne w formie zdjęć oraz filmów co roku są wysoko oceniane przez jurorów festiwalu.
W ciągu kilkunastu lat pracy z uczniami w Szkolnym Kółku Fotograficznym „Kadr” przekonałem się, że miłośnikami fotografii są zazwyczaj pojedyncze osoby, które nie zawsze ujawniają swoją pasję wśród kolegów. Trzeba ich szukać w każdym nowym roku szkolnym wśród pierwszoklasistów i czasami sporo się natrudzić, aby namówić ich do udziału w zajęciach. Ale ten trud się opłaca – uczniowie na zajęciach kółka fotograficznego kontynuują swoje pasje i rozwijają zainteresowania. W dużym stopniu pomagają im w tym różnego typu technologie multimedialne i nowoczesny sprzęt fotograficzny. Nic jednak nie zastąpi talentu i umiejętności opanowania technik fotograficznych przez użytkownika, bez których to urządzenia i technologie są jedynie bezużytecznymi narzędziami. Niektórzy z członków kółka są zwolennikami tylko jednej dziedziny fotografii (np. portretu) i są to przeważnie dziewczęta, niektórzy realizują się w kilku jej odmianach, np. w reportażu czy fotomontażach. Domeną chłopców jest przeważnie kręcenie filmów i ich montaż. Tak uczniowie, jak i uczennice ZST wspomagają mnie czasami w zadaniach na rzecz promocji szkoły, takich jak relacje fotograficzne i filmowe z imprez szkolnych i pozaszkolnych, czy promocja szkoły w środowisku lokalnym – na łamach prasy czy stronach internetowych. Praca na rzecz szkoły przynosi satysfakcję tym samym nie tylko mnie, ale także im.
Praca nad rozwojem zainteresowań współczesnej młodzieży szkolnej na zajęciach pozalekcyjnych nie jest łatwa, ale nie niemożliwa - i przynosi wymierne efekty, jeśli tylko trafia na podatny grunt. Gdyby nie moje coroczne poszukiwania, być może jeden, albo nawet kilka talentów fotograficznych mogłoby pozostać w ukryciu – nieujawnionych, pozostawionych bez wsparcia. Moje rozmowy z uczniami oraz fachowe porady powodują, że osoby początkowo ukrywające swój talent coraz bardziej śmiało zaczynają go ukazywać społeczności szkolnej oraz zewnętrznemu środowisku, a przygoda z fotografią uczy ich innego, szerszego spojrzenia na świat.

Oprac.
Piotr Wypiór
nauczyciel bibliotekarz
opiekun szkolnego kółka fotograficznego „Kadr”
Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Wyświetleń: 129


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.